opwarming boven 2 graden

Schone lucht is slecht voor het klimaat

Hoe schoner de lucht, hoe meer opwarming van het klimaat. Dat is de conclusie van een nog lopend onderzoek onder leiding van ex-NASA klimaatonderzoeker James Hansen. Hij waarschuwt voor een mogelijke opwarming van de aarde op korte termijn tot 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau in 2050.
plastic afval

Recycling maakt plastic nog giftiger

De wereld heeft een plasticprobleem en een afvalprobleem. Die twee zijn nauw met elkaar verbonden. Recycling zou een oplossing moeten bieden. Maar nu blijkt dat gerecycled plastic daardoor nog giftiger wordt.
wasmachine

Duurzaam wassen, de weg naar milieubewustheid

Het is tijd om de kracht van duurzaam wassen te ontdekken met het huurabonnement van een wasmachine, dat niet alleen het milieu beschermt, maar ook jouw dagelijkse wasroutine gemakkelijker maakt.
vertel de waarheid

Duurzaam kan niet zonder waarheid, maar hoe herken je die?

We leven in een complexe tijd met grote maatschappelijke uitdagingen. Om de noodzakelijke duurzame beslissingen te kunnen nemen moeten we meer dan ooit kunnen vertrouwen op onze informatie. En dat blijkt nu lastiger dan ooit tevoren.
stikstofcrisis

Steeds minder boerderijen, wat betekent dat voor ons voedsel?

Tegen het einde van deze eeuw zal het aantal boerderijen in de wereld met de helft gekrompen zijn, stelt onderzoek in Nature. De overblijvende bedrijven worden steeds groter, en dat vormt risico’s voor de biodiversiteit en onze voedselsystemen.
opdrogende meren

Ons drinkwater verdampt, meren drogen op

Meren over de hele wereld drogen op en ons drinkwater verdampt. Nieuw onderzoek onthult dat meer dan de helft van 's werelds grootste meren en reservoirs de afgelopen dertig jaar veel water heeft verloren.
brede welvaart

Brede welvaart: natuur en samenleving onder druk

De kwaliteit van leven zoals we die nu in Nederland kennen, de brede welvaart ‘hier en nu’, is hoog. Deze is echter niet gelijk verdeeld over de bevolking: de brede welvaart van jongvolwassenen blijft achter.

Zijn fysieke casino’s nog wel duurzaam?

Het is verleidelijk om aan te nemen dat een online casino, dat niet veel meer lijkt te zijn dan een website en een database, aanzienlijk minder energie verbruikt dan zijn fysieke tegenhangers. Maar is dit werkelijk het geval?
NBIM dwingt bedrijven duurzamer te worden

Europees Parlement voor verbod op greenwashing

Het Europees Parlement heeft nieuwe wetsvoorstellen goedgekeurd die consumenten beschermen tegen “greenwashing” door bedrijven en tegen de vroegtijdige veroudering van elektronica.
methaanemissies tukmenistan

Methaanemissies door Turkmenistan verbijsterend

Turkmenistan laat methaan ongecontroleerd de atmosfeer in lekken. De methaanlekken kunnen gemakkelijk worden verholpen, zeggen deskundigen, en zouden de opwarming van de aarde snel verminderen. Maar het interesseert de Turkmeense regering niet.