Overzicht opinie

Van alle kanten grensoverschrijdend

Het wordt de hoogste tijd dat we de politieke grenzen eens gaan overschrijden en tot het inzicht komen dat de leefbaarheid van de aarde in het algemeen belang is en niet rechts, niet links en niet Christelijk democratisch en ook niet iets is voor de lokale partijen maar grensoverschrijdend.