Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Grote olieboeren blijven het klimaat frustreren

De grote oliemaatschappijen hebben in het geheim toegegeven dat ze de gevaren van de verbranding van fossiele brandstoffen bagatelliseren. Nadat ze decennia lang openlijk klimaatverandering ontkenden en frustreerden, schakelen ze nu over op een minder zichtbare tactiek.

De economie verliest de klimaatwedloop

Economische hardliners die geld belangrijker vinden dan het klimaat krijgen het deksel op de neus. Dat deksel is 38 biljoen dollar per jaar groot. Ofwel zes keer de jaarbegroting van de VS. Of 150 keer het vermogen van Jeff Bezos per jaar. Zeg maar dag tegen economische groei.