Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Hoeveel graden hoop hebben we nog?

Het zesde hoofdrapport van het IPCC is verschenen. VN voorzitter Antonio Guterres vat het als volgt samen:  “We bevinden ons op de snelweg naar de hel, met de voet op het gaspedaal”. Menigeen, die niet door de waan van de dag verblind is, zal zich afvragen of er nog wel enige hoop is op een toekomst.