Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Uitstoot houtkachel schadelijker dan dieselauto’s – update

De uitstoot van houtkachels is een groeiend probleem. Steeds meer mensen hebben een houtkachel en daarmee neemt ook de overlast van de rook toe. De uitstoot is niet alleen hinderlijk, maar vooral ook schadelijk voor de gezondheid. Schadelijker dan de dieselauto’s die we met zijn allen zo vies vinden. Dat stelde de Werkgroep Houtstook-vrij eerder […]

Resultaat COP27: het klimaat verliest

Het uiteindelijke resultaat van COP27  is vooral een overeenkomst om “loss and damage” te financieren voor kwetsbare landen die zwaar door klimaatrampen zijn getroffen. Wanneer en hoeveel geld de getroffen landen zullen krijgen blijft onduidelijk. Er zijn geen besluiten genomen om de klimaatverandering echt te beperken.