Nieuwsoverzicht klimaatverandering

Klimaatverandering is een hoofdthema in de nieuwsvoorziening. De gevolgen kunnen op termijn veel ingrijpender zijn voor de samenleving dan we in de huidige crisis al ervaren. 

We berichten over voortgang in de aanpak, over belemmeringen om klimaatverandering tegen te gaan, over de invloed op economie en samenleving en over wetenschappelijke inzichten, zoals het klimaatrapport van het IPCC.

Visnetten maken CO2 uit de zeebodem los

Trawlvisserij, waarbij vissersboten grote sleepnetten over de bodem van de oceaan trekken, is niet alleen schadelijk is voor het zeeleven maar pompt ook grote hoeveelheden CO2 van de zeebodem naar de atmosfeer.

Hoogwater in Nederland moeilijk verzekerbaar 

Of waterschade als gevolg van een overstroming verzekerbaar is, hangt sterk af van de verzekeraar, én van de oorsprong van de overstroming. Er wordt gepleit voor een heldere regeling vanaf 2025, maar wat als er in de tussentijd een overstroming komt?