like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Tag: landbouw

400 organisaties eisen radicale verandering Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Van: op 30 augustus 2020

Meer dan 400 Europese maatschappelijke organisaties uit twaalf lidstaten eisen een radicale verandering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

 

Groene Revolutie zadelt Afrikaanse boeren op met schulden

Van: op 26 augustus 2020

Ontwikkelingsprogramma’s in de landbouw dreigen te mislukken, als ze geen afstand nemen van industriële kunstmest en commerciële zaden, waarschuwen experts.

 

Trots op de boer?

Van: op 23 augustus 2020

Trots op de boer? Han Blok heeft zo zijn bedenkingen bij alle destructieve ontwikkelingen voor de natuur die bij de moderne boer horen.

 

Permacultuur, wat is dat nu eigenlijk?

Van: op 4 augustus 2020

Permacultuur gaat over landbouw. Het grootste probleem van de huidige landbouw is het enorme verbruik van fossiele brandstoffen als olie en aardgas. Voor elke calorie output aan voedsel die er geproduceerd wordt zijn er 10 tot 100 caloriën aan fossiele brandstof aan input nodig. Met het schaarser en daarmee duurder worden van fossiele brandstoffen is […]

 

De Rainforest Alliance verbetert duurzame certificering 

Van: op 5 juli 2020

De duurzaamheidscertificering van de Rainforest Alliance krijgt een nieuw programma met meer robuuste criteria, meting en impact.

 

Bodem in Nederland kan degradatie niet meer aan

Van: op 29 juni 2020

De landbouw-, bos- en natuurbodems (rurale bodems) verzuren, raken overbemest, verdrogen, verdichting en de bodems worden kwetsbaarder.

 

Boerenorganisaties blij met verwerpen EU-Mercosur-deal

Van: op 6 juni 2020

Boeren- en maatschappelijke organisaties zijn blij dat de Tweede Kamer minister Kaag oproept om het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag niet te steunen.

 

Stikstof telen werkt: een nieuwe stap naar kringlooplandbouw

Van: op 26 mei 2020

Akkerbouwers kunnen hun eigen stikstof telen en als bemesting toedienen, met behoud van opbrengsten én minimale stikstofverliezen naar bodem en grondwater.

 

Aanklacht tegen reclamespot Farmers Defence Force ingediend

Van: op 21 april 2020

De Farmers Defence Force (FDF) verkondigt leugens in een landelijke tv-campagne, stelt Wakker Dier, dat een klacht indient bij de Reclamecodecommissie.

 

Meer geld voor duurzame landbouw en bosbehoud

Van: op 25 januari 2020

Dankzij meer en nieuwe middelen voor het AGRI3 fonds wordt het financieren van duurzame landbouw en bosbescherming versneld.

 

FrieslandCampina steunt boeren voor meer duurzaamheid

Van: op 12 januari 2020

Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf extra te stimuleren, maakt FrieslandCampina jaarlijks een bedrag van 24 miljoen euro beschikbaar.

 

Nieuw boek ‘Biodivers boeren’ biedt inspiratie voor hele sector

Van: op 1 december 2019

Het boek Biodivers Boeren geeft een uitgebreid overzicht in de manieren waarop de natuur een bijdrage kan leveren aan de landbouw.

 

Nederland kan grotere rol spelen in duurzame voedselproductie

Van: op 28 november 2019

Nederland kan een veel grotere rol spelen in de wereldwijde productie van duurzaam voedsel, blijkt uit onderzoek van KPMG.

 

Hoe voeden we de wereld zonder de planeet te vernietigen?

Van: op 17 oktober 2019

Honger en de klimaatcrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden – de uitdaging is hoe je het ene probleem kunt oplossen zonder het andere te verergeren.

 

vpro tegenlicht: plattelandspioniers

Van: op 15 september 2019

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor nieuwe initiatieven ter verduurzaming van het landbouw- en natuurbeleid. 

 

Rapport: Benut relaties tussen landbouw, voeding en gezondheid beter

Van: op 10 september 2019

Het RIDLV rapport geeft een negental aanbevelingen op gebied van onderzoek, onderwijs en beleid om tot een veerkrachtig landbouw- en voedselsysteem te komen

 

Landbouw krijgt klappen door klimaat

Van: op 8 september 2019

Landbouw en veeteelt in Europa krijgen steeds meer te lijden onder klimaatverandering en kan in sommige sommige zuidelijk regio’s onmogelijk worden.

 

Europese landbouw is niet klaar voor de toekomst

Van: op 11 augustus 2019

Onderzoekers maken brandhout van de EU landbouwplannen en pleiten voor een landbouwbeleid dat rekening houdt met de klimaatverandering en biodiversiteit.

 

Moeten de boeren het klimaat redden of het IPCC?

Van: op 6 augustus 2019

Met wat van het laatste rapport is uitgelekt, legt de IPCC weer een proeve af van de lafbekkerige monocausale cirkelredeneringen rond klimaatoplossingen.

 

Natuurinclusief boeren is succes in Vechtplassen 

Van: op 6 juli 2019

Vechtplassen laat zien dat het lukt biodiversiteit te bevorderen en bokashi te maken met minder stikstof, kringlopen te sluiten en beter natuurbeheer.

 

Mierenpoep gaat de wereld helpen voeden

Van: op 2 juli 2019

Landbouwende mieren zetten stikstofrijke ontlasting direct op planten af, wat heeft geleid tot de evolutie van ultra-absorberende plantstructuren.

 

Industriële landbouw helpt de natuur naar de knoppen

Van: op 2 juni 2019

Door gewassen te beheersen met herbiciden, antibiotica en pesticiden, hebben we nu insecten, onkruid en ziekten die resistent zijn tegen onze controle.

 

Europees landbouwgeld zou naar kringlooplandbouw moeten gaan

Van: op 26 mei 2019

De minister heeft in haar eigen landbouwvisie aangegeven naar kringlooplandbouw te willen. Zij wil dat Nederland daarin in 2030 koploper is.

 

Betaalbare bedrijfsovername in duurzame land- en tuinbouw

Van: op 12 mei 2019

Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw wordt een telkens nijpender probleem. Meer dan 25% van de agrariërs is ouder dan 65 jaar, 75% ouder dan 45 jaar.

 

Regenval zal blijvend veranderen, ook bij minder CO2

Van: op 26 maart 2019

In de volgende twee decennia zal de neerslag aanzienlijk veranderen, zelfs als de mens erin slaagt de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.