like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Tag: landbouw

Ook Frans Timmermans teleurgesteld over landbouwbeleid EU

Ook Frans Timmermans teleurgesteld over landbouwbeleid EU

Van: op 29 november 2020

Ook Frans Timmermans is “teleurgesteld” over hoe de lidstaten en EP-leden omgaan met de hervorming en vergroening van het landbouwbeleid.

 
Oude granen redden boeren van droogte

Oude granen redden boeren van droogte

Van: op 29 oktober 2020

Traditionele graansoorten zoals sorghum en gierst winnen weer terrein, nu droogte de teelt van mais in delen van Afrika steeds moeilijker maakt.

 
GroenLinks wil europees landbouwvoorstel van tafel

GroenLinks wil europees landbouwvoorstel van tafel

Van: op 29 oktober 2020

GroenLinks wil dat de Europese Commissiehet voorstel voor de herziening van het Europese landbouwbeleid terugtrekt en met een nieuw voorstel komt.

 
Europa blijft vooral intensieve landbouw steunen

Europa blijft vooral intensieve landbouw steunen

Van: op 24 oktober 2020

De EU ministers van landbouw en het Europees Parlement kwamen overeen om honderden miljarden belastinggeld naar de intensieve landbouw te sluizen.

 
vpro tegenlicht: boer van de toekomst

vpro tegenlicht: boer van de toekomst

Van: op 5 oktober 2020

Van stroken-landbouw tot onbemande tractoren, en van agro-ecologie tot kaas zonder koeien. Wat zijn de perspectieven voor de boer van de toekomst?

 
400 organisaties eisen radicale verandering  Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

400 organisaties eisen radicale verandering Gemeenschappelijk Landbouw Beleid

Van: op 30 augustus 2020

Meer dan 400 Europese maatschappelijke organisaties uit twaalf lidstaten eisen een radicale verandering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

 
Groene Revolutie zadelt Afrikaanse boeren op met schulden

Groene Revolutie zadelt Afrikaanse boeren op met schulden

Van: op 26 augustus 2020

Ontwikkelingsprogramma’s in de landbouw dreigen te mislukken, als ze geen afstand nemen van industriële kunstmest en commerciële zaden, waarschuwen experts.

 
Trots op de boer?

Trots op de boer?

Van: op 23 augustus 2020

Trots op de boer? Han Blok heeft zo zijn bedenkingen bij alle destructieve ontwikkelingen voor de natuur die bij de moderne boer horen.

 
Permacultuur, wat is dat nu eigenlijk?

Permacultuur, wat is dat nu eigenlijk?

Van: op 4 augustus 2020

Permacultuur gaat over landbouw. Het grootste probleem van de huidige landbouw is het enorme verbruik van fossiele brandstoffen als olie en aardgas. Voor elke calorie output aan voedsel die er geproduceerd wordt zijn er 10 tot 100 caloriën aan fossiele brandstof aan input nodig. Met het schaarser en daarmee duurder worden van fossiele brandstoffen is […]

 
De Rainforest Alliance verbetert duurzame certificering 

De Rainforest Alliance verbetert duurzame certificering 

Van: op 5 juli 2020

De duurzaamheidscertificering van de Rainforest Alliance krijgt een nieuw programma met meer robuuste criteria, meting en impact.

 
Bodem in Nederland kan degradatie niet meer aan

Bodem in Nederland kan degradatie niet meer aan

Van: op 29 juni 2020

De landbouw-, bos- en natuurbodems (rurale bodems) verzuren, raken overbemest, verdrogen, verdichting en de bodems worden kwetsbaarder.

 
Boerenorganisaties blij met verwerpen EU-Mercosur-deal

Boerenorganisaties blij met verwerpen EU-Mercosur-deal

Van: op 6 juni 2020

Boeren- en maatschappelijke organisaties zijn blij dat de Tweede Kamer minister Kaag oproept om het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag niet te steunen.

 
Stikstof telen werkt: een nieuwe stap naar kringlooplandbouw

Stikstof telen werkt: een nieuwe stap naar kringlooplandbouw

Van: op 26 mei 2020

Akkerbouwers kunnen hun eigen stikstof telen en als bemesting toedienen, met behoud van opbrengsten én minimale stikstofverliezen naar bodem en grondwater.

 
Aanklacht tegen reclamespot Farmers Defence Force ingediend

Aanklacht tegen reclamespot Farmers Defence Force ingediend

Van: op 21 april 2020

De Farmers Defence Force (FDF) verkondigt leugens in een landelijke tv-campagne, stelt Wakker Dier, dat een klacht indient bij de Reclamecodecommissie.

 
Meer geld voor duurzame landbouw en bosbehoud

Meer geld voor duurzame landbouw en bosbehoud

Van: op 25 januari 2020

Dankzij meer en nieuwe middelen voor het AGRI3 fonds wordt het financieren van duurzame landbouw en bosbescherming versneld.

 
FrieslandCampina steunt boeren voor meer duurzaamheid

FrieslandCampina steunt boeren voor meer duurzaamheid

Van: op 12 januari 2020

Om duurzame ontwikkeling op het boerenerf extra te stimuleren, maakt FrieslandCampina jaarlijks een bedrag van 24 miljoen euro beschikbaar.

 
Nieuw boek ‘Biodivers boeren’ biedt inspiratie voor hele sector

Nieuw boek ‘Biodivers boeren’ biedt inspiratie voor hele sector

Van: op 1 december 2019

Het boek Biodivers Boeren geeft een uitgebreid overzicht in de manieren waarop de natuur een bijdrage kan leveren aan de landbouw.

 
Nederland kan grotere rol spelen in duurzame voedselproductie

Nederland kan grotere rol spelen in duurzame voedselproductie

Van: op 28 november 2019

Nederland kan een veel grotere rol spelen in de wereldwijde productie van duurzaam voedsel, blijkt uit onderzoek van KPMG.

 
Hoe voeden we de wereld zonder de planeet te vernietigen?

Hoe voeden we de wereld zonder de planeet te vernietigen?

Van: op 17 oktober 2019

Honger en de klimaatcrisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden – de uitdaging is hoe je het ene probleem kunt oplossen zonder het andere te verergeren.

 
vpro tegenlicht: plattelandspioniers

vpro tegenlicht: plattelandspioniers

Van: op 15 september 2019

Het Nederlandse platteland is een broedplaats voor nieuwe initiatieven ter verduurzaming van het landbouw- en natuurbeleid. 

 
Rapport: Benut relaties tussen landbouw, voeding en gezondheid beter

Rapport: Benut relaties tussen landbouw, voeding en gezondheid beter

Van: op 10 september 2019

Het RIDLV rapport geeft een negental aanbevelingen op gebied van onderzoek, onderwijs en beleid om tot een veerkrachtig landbouw- en voedselsysteem te komen

 
Landbouw krijgt klappen door klimaat

Landbouw krijgt klappen door klimaat

Van: op 8 september 2019

Landbouw en veeteelt in Europa krijgen steeds meer te lijden onder klimaatverandering en kan in sommige sommige zuidelijk regio’s onmogelijk worden.

 
Europese landbouw is niet klaar voor de toekomst

Europese landbouw is niet klaar voor de toekomst

Van: op 11 augustus 2019

Onderzoekers maken brandhout van de EU landbouwplannen en pleiten voor een landbouwbeleid dat rekening houdt met de klimaatverandering en biodiversiteit.

 
Moeten de boeren het klimaat redden of het IPCC?

Moeten de boeren het klimaat redden of het IPCC?

Van: op 6 augustus 2019

Met wat van het laatste rapport is uitgelekt, legt de IPCC weer een proeve af van de lafbekkerige monocausale cirkelredeneringen rond klimaatoplossingen.

 
Natuurinclusief boeren is succes in Vechtplassen 

Natuurinclusief boeren is succes in Vechtplassen 

Van: op 6 juli 2019

Vechtplassen laat zien dat het lukt biodiversiteit te bevorderen en bokashi te maken met minder stikstof, kringlopen te sluiten en beter natuurbeheer.

 
Mierenpoep gaat de wereld helpen voeden

Mierenpoep gaat de wereld helpen voeden

Van: op 2 juli 2019

Landbouwende mieren zetten stikstofrijke ontlasting direct op planten af, wat heeft geleid tot de evolutie van ultra-absorberende plantstructuren.

 
Industriële landbouw helpt de natuur naar de knoppen

Industriële landbouw helpt de natuur naar de knoppen

Van: op 2 juni 2019

Door gewassen te beheersen met herbiciden, antibiotica en pesticiden, hebben we nu insecten, onkruid en ziekten die resistent zijn tegen onze controle.

 
Europees landbouwgeld zou naar kringlooplandbouw moeten gaan

Europees landbouwgeld zou naar kringlooplandbouw moeten gaan

Van: op 26 mei 2019

De minister heeft in haar eigen landbouwvisie aangegeven naar kringlooplandbouw te willen. Zij wil dat Nederland daarin in 2030 koploper is.

 
Betaalbare bedrijfsovername in duurzame land- en tuinbouw

Betaalbare bedrijfsovername in duurzame land- en tuinbouw

Van: op 12 mei 2019

Bedrijfsovername in de land- en tuinbouw wordt een telkens nijpender probleem. Meer dan 25% van de agrariërs is ouder dan 65 jaar, 75% ouder dan 45 jaar.

 
Regenval zal blijvend veranderen, ook bij minder CO2

Regenval zal blijvend veranderen, ook bij minder CO2

Van: op 26 maart 2019

In de volgende twee decennia zal de neerslag aanzienlijk veranderen, zelfs als de mens erin slaagt de uitstoot van broeikasgassen drastisch te verminderen.

 
EFSA teruggefloten: onderzoek glyfosaat moet openbaar

EFSA teruggefloten: onderzoek glyfosaat moet openbaar

Van: op 12 maart 2019

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de EFSA ten onrechte de toegang tot onderzoeksresultaten met betrekking tot glyfosaat, heeft geweigerd.

 
Duurzame landbouw kan heel Europa voeden

Duurzame landbouw kan heel Europa voeden

Van: op 26 februari 2019

Ook een ecologisch duurzame landbouw kan voldoende voedsel produceren om aan de Europese vraag te voldoen, blijkt uit nieuw onderzoek.

 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU moet veel groener

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid EU moet veel groener

Van: op 18 februari 2019

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU moet veel groener en eenvoudiger, voor biodiversiteit, dierenwelzijn en bestrijden van klimaatverandering.

 
Miljoenen voor landherstel worden niet uitgegeven

Miljoenen voor landherstel worden niet uitgegeven

Van: op 2 februari 2019

Er is geld genoeg om onbruikbare grond te herstellen of degradatie te voorkomen, maar door gebrek aan goede projecten wordt het niet uitgegeven.

 
Klimaat verandert het leven van boeren in Mexico

Klimaat verandert het leven van boeren in Mexico

Van: op 15 januari 2019

Yucatán, waar 4,5 miljoen van de 129 miljoen Mexicanen wonen, is zeer kwetsbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering.

 
Garantieregeling VVK helpt jonge boeren duurzaam investeren

Garantieregeling VVK helpt jonge boeren duurzaam investeren

Van: op 9 januari 2019

Het kabinet investeert in jonge boeren die een agrarisch bedrijf willen starten of overnemen met een nieuwe garantieregeling voor duurzame bedrijfsvoering.

 
Italie heeft te weinig jonge boeren voor haar biologische landbouw

Italie heeft te weinig jonge boeren voor haar biologische landbouw

Van: op 5 januari 2019

De Italiaanse landbouw is koploper op het gebied van biologische landbouw en biodiversiteitsbehoud. Maar er zijn te weinig jonge boeren voor opvolging.

 
EU wil omstreden pesticiden zonder veiligheidstoets verlengen

EU wil omstreden pesticiden zonder veiligheidstoets verlengen

Van: op 16 december 2018

De Europese Commissie wil weer een groot aantal pesticiden verlengen, zonder dat de procedureel vastgelegde veiligheidstoets heeft plaatsgevonden.

 
Zo kun je boer worden zonder land te bezitten

Zo kun je boer worden zonder land te bezitten

Van: op 11 december 2018

Er zijn overal mensen die dolgraag boer willen worden. Zij zeggen dat ze vastlopen op het feit dat ze niet aan land kunnen komen. Maar dat hoeft niet.

 
Kleine boeren belangrijker voor voedselproductie dan gedacht

Kleine boeren belangrijker voor voedselproductie dan gedacht

Van: op 25 november 2018

Kleine boeren, met minder dan 2 hectare, blijken een veel groter deel van de wereldwijde voedselvoorziening te voorzien dan tot nog toe werd aangenomen.

 
Nieuwe boeren staan dichter bij de consument

Nieuwe boeren staan dichter bij de consument

Van: op 6 november 2018

Veel nieuwe boeren in Nederland kiezen voor biologische of biodynamische zelfoogsttuinen, ze verkopen oogstaandelen of hebben een boerderijwinkel aan huis.

 
Hoe satellietdata helpen verduurzamen

Hoe satellietdata helpen verduurzamen

Van: op 23 oktober 2018

Tienduizenden boeren ontsnappen door nieuwe technologie aan de poverty trap en kunnen verduurzamen dankzij slim gebruik van satellietdata.

 
Hoe groei landbouw meer schone energie tegenhoudt

Hoe groei landbouw meer schone energie tegenhoudt

Van: op 16 september 2018

Minister Carola Schouten (LNV) is tot een opzienbarende conclusie gekomen: De huidige voedselproductie is onhoudbaar. Het kan zo niet verder. Hoe dan wel?

 
Regie overheid ontbreekt in transitie naar kringlooplandbouw

Regie overheid ontbreekt in transitie naar kringlooplandbouw

Van: op 11 september 2018

Een transitie naar kringlooplandbouw gaat niet lukken zonder dat de overheid een stevige rol pakt bij het veranderen van de spelregels.

 
Veel insecten sterven uit, rest wordt plaag

Veel insecten sterven uit, rest wordt plaag

Van: op 9 september 2018

Stijgende temperatuur doet het aantal van de insecten die niet uitsterven door pesticidengebruik toenemen en maakt ze schadelijker voor de landbouw.

 
Uitspraak EU hof: Crispr-Cas valt onder GMO-wet

Uitspraak EU hof: Crispr-Cas valt onder GMO-wet

Van: op 6 september 2018

Onlangs besloot het Europese Hof van Justitie dat nieuwe veredelingstechnieken zoals Crispr-Cas onder de Europese GMO-wetgeving vallen.

 
In Argentinië regent het onkruidverdelgers

In Argentinië regent het onkruidverdelgers

Van: op 27 augustus 2018

In de Pampa – de belangrijkste productieregio van Argentinië – bevat de regen tot 80 procent glyfosaat en atrazine, twee onkruidverdelgers.

 
We hebben een voedselrevolutie nodig

We hebben een voedselrevolutie nodig

Van: op 9 augustus 2018

We hebben steeds minder grond voor landbouw. Voedsel dat we produceren wordt vaak weggegooid, terwijl bijna een miljard mensen niet genoeg te eten heeft.

 
Hoe landbouw bijdraagt aan het uitsterven van olifanten

Hoe landbouw bijdraagt aan het uitsterven van olifanten

Van: op 7 augustus 2018

Stoppen van de ivoorhandel alleen zal de terugloop in olifanten niet omdraaien. Landbouw is
in feite de grootste dreiging waar dieren mee te maken hebben.

 
Landdegradatie is de moeder van de klimaatverandering

Landdegradatie is de moeder van de klimaatverandering

Van: op 17 juli 2018

Landdegradatie is een belangrijke oorzaak van verlies van biodiversiteit en ook van de klimaatverandering zegt de Zuid-Afrikaanse ecoloog Robert Scholes.