Archief:

landbouw

koeien

Ons voedselsysteem moet dusdanig hervormd worden dat er voldoende en gezond voedsel voor iedereen is, en dat natuur en milieu kunnen herstellen. Daarin zijn korte ketens belangrijk, stelt Jac Nijsen.

Lees verder
aggrozouk

Dat slimme oplossingen niet altijd hightech hoeven te zijn is te zien op biodynamische landbouwopleiding Warmonderhof, zoals de aggrozouk.

agro industrie

Banken en investeerders breiden hun investeringen uit in voedingsmiddelen en grondstoffen en verplaatsen zo het klimaatrisico, in plaats van het op te lossen.

Fascinating wil de landbouwsector van de toekomst realiseren: een circulair systeem dat duurzaamheid, natuur, gezonde voeding en economie.

Om oude olijfbomen te beschermen en de boeren financieel te steunen kun je via Michiel Drijver's Flor y Sabor een olijfboom adopteren.

Ook Frans Timmermans is "teleurgesteld" over hoe de lidstaten en EP-leden omgaan met de hervorming en vergroening van het landbouwbeleid.

Traditionele graansoorten zoals sorghum en gierst winnen weer terrein, nu droogte de teelt van mais in delen van Afrika steeds moeilijker maakt.

GroenLinks wil dat de Europese Commissiehet voorstel voor de herziening van het Europese landbouwbeleid terugtrekt en met een nieuw voorstel komt.

De EU ministers van landbouw en het Europees Parlement kwamen overeen om honderden miljarden belastinggeld naar de intensieve landbouw te sluizen.

Van stroken-landbouw tot onbemande tractoren, en van agro-ecologie tot kaas zonder koeien. Wat zijn de perspectieven voor de boer van de toekomst?

Meer dan 400 Europese maatschappelijke organisaties uit twaalf lidstaten eisen een radicale verandering van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid.

Ontwikkelingsprogramma’s in de landbouw dreigen te mislukken, als ze geen afstand nemen van industriële kunstmest en commerciële zaden, waarschuwen experts.

Trots op de boer? Han Blok heeft zo zijn bedenkingen bij alle destructieve ontwikkelingen voor de natuur die bij de moderne boer horen.

Permacultuur gaat over landbouw. Het grootste probleem van de huidige landbouw is het enorme verbruik van fossiele brandstoffen als olie en aardgas. Voor elke calorie output aan voedsel die er geproduceerd wordt zijn er 10 tot 100 caloriën aan fossiele brandstof aan input nodig. Met het schaarser en daarmee duurder worden van fossiele brandstoffen is […]

De duurzaamheidscertificering van de Rainforest Alliance krijgt een nieuw programma met meer robuuste criteria, meting en impact.

De landbouw-, bos- en natuurbodems (rurale bodems) verzuren, raken overbemest, verdrogen, verdichting en de bodems worden kwetsbaarder.

Zoek hier voor meer resultaten: