duurzaamheid nieuwe economie nieuwe economie

Duurzaamheid gaat over meer dan zonnepanelen, klimaatverandering of plastic in de oceanen. Duurzaamheid gaat over een veilige toekomst voor ons en voor de hele planeet.

We zijn allemaal verbonden. Als levende wezens zijn we verbonden in de natuur. Als consumenten en producenten zijn we verbonden in de economie. En als burgers zijn we verbonden in de samenleving. Al ons denken en doen in die relaties en in onze verschillende rollen heeft gevolgen voor hoe we allemaal veilig kunnen samenleven op deze planeet.

Duurzaamheid kun je dan ook omschrijven als een uitgangspunt voor je denken en doen dat de keuzemogelijkheden voor toekomstige generaties gelijk laat zijn aan de onze en waarin iedereen gelijk kan delen in welvaart en welzijn.

Voor iedereen

Een duurzame economie is daarvoor een belangrijke basis: zonder een faire economie en een fair geldsysteem komen we er niet. Van 'The winner takes all'  gaan we naar  'We all win'.

Daarvoor is verandering nodig. Waardecreatie dient veel meer bij de burgers te liggen, in plaats van bij multinationals. Iedereen kan waarde creëren met energie, voedsel en zorg. Dat gebeurt al steeds meer in (lokale) coöperaties. Die waarde kunnen we (lokaal) uitwisselen met alternatief lokaal 'geld'. De nieuwe economie bouwen we van onder op.

Ook anders meten helpt. Traditionele indicatoren als het BNP ( bruto nationaal product ) meten alleen financiële waarde. Het CBS experimenteert sinds kort met een breder mandje indicatoren in de Monitor Duurzaam Nederland. Die lijn willen we versneld doorzetten met meer indicatoren, zoals de Ecologische Voetafdruk.

Transitie op gang brengen

We helpen het proces op gang. Het begrip duurzaam is statisch, beschrijft (ideale) toestanden. Om een duurzame toestand te bereiken is transitie nodig. We laten zien hoe we de transitie van a naar b inzetten, doorzetten en realiseren.

Wanneer de economie in de basis duurzaam wordt, lossen problemen als klimaat, grondstoffen, milieuvervuiling als gevolg daarvan op. En wanneer iedereen gelijkwaardig aan de duurzame economie deel kan nemen verdwijnen ook ongelijkheid en discriminatie.

Verandering van ons gedrag is het startpunt is voor verduurzaming en transitie. Anders leven en werken. En anders stemmen, zodat ook de politiek voor iedereen gaat werken.

Het is de missie van Duurzaamnieuws.nl om je te voorzien van de nodige informatie die je helpt om die duurzame transitie te maken. Voor een veilige toekomst voor ons allemaal.