lid worden van duurzaamnieuws.nl

Als jij lid wordt van Duurzaamnieuws.nl help je mee om een onafhankelijke nieuwsbron in stand te houden die - zonder subsidie - principieel voor duurzaamheid kiest. Die (echt) nieuws, achtergronden en meningen brengt die je niet overal al leest. En die de discussie niet uit de weg gaat.

Bovendien planten we voor elk nieuw lid een boom. Die haalt gedurende zijn leven een kwart ton CO2 uit de lucht. Zo helpen we samen concreet mee aan het beperken van de klimaatverandering. Wil je weten hoe? Hier lees je er meer over.

En we regelen extra voordeel voor onze leden: samen met leveranciers van duurzame producten bieden we onze leden korting aan. Zoals korting of extra's in de webshops van FairFriends, BioThee en Flor y Sabor.

Dit krijg je allemaal als lid:

  • Je zorgt voor een kwart ton minder CO2 in de atmosfeer
  • Je krijgt toegang tot Duurzaamnieuws.nl en de nieuwsbrief zonder banners en storende reclame
  • Je ontvangt de nieuwsbrief als eerste
  • Je krijgt korting op groene producten en diensten
  • Je krijgt een goed gevoel van jouw bijdrage aan een betere wereld

Je kunt al lid worden vanaf € 2,78 per maand (3 jaar lid)