Archief:

Inzicht

Update: de laatste maatregelen en ontwikkelingen rond het coronavirus en covid-19, herkomst, besmettingen, immuniteit, vaccin en medicatie.

Lees verder
fietsen

Fietsen heeft meer effect op de strijd tegen de klimaatverandering dan elektrische auto’s. Ze brengen de uitstoot veel sneller naar beneden. Dat laat nieuw onderzoek zien.

Zonneweides gaan niet ten koste van voedselvoorziening maar beschermen ons juist tegen klimaatverandering, laat Han Blok zien met de echte cijfers.

Burgers kun je met een burgerforum beter betrekken bij de vormgeving en uitvoering van het Nederlandse klimaatbeleid en de democratie.

boomkor trawler

De uitstoot van een boomkortrawler, waarbij zware netten over de bodem gesleept worden, is ongeveer even groot als die van een vliegtuig.

De uitkomsten van onderzoek naar de invloed van winkelgedrag op co2 uitstoot bevestigen wat met gezond verstand doorgaans te bedenken valt.

zeewier noordzee

Lokale productie van zeewier in Europa is kansrijk. In 2030 kan lokaal gecultiveerd zeewier al 25 procent van de Europese vraag dekken.

agro industrie

Banken en investeerders breiden hun investeringen uit in voedingsmiddelen en grondstoffen en verplaatsen zo het klimaatrisico, in plaats van het op te lossen.

financialisering

Door ecologische rentetarieven in te voeren, kunnen we voorkomen dat financiële instellingen nog geld investeringen in fossiele brandstoffen.

De nationale klimaatplannen van alle landen zullen de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met amper 0,5 procent verminderen ten opzichte van 2010, zeggen de VN.

Door ons nu te bezinnen op echt duurzame alternatieven zoals waterstof en decentrale opslag, en in actie te komen, kan onze energietransitie de komende jaren soepel verlopen.

Situaties zoals in Texas, waar miljoenen huishoudens zonder stroom kwamen te zitten, lijken in Nederland ondenkbaar. Maar blijft dit ook zo?

Er is een groot tekort aan financiering voor nieuwe ondernemingen in de circulaire economie, met name tijdens de opstartfase. Maar er zijn oplossingen in beeld.

Deze pagina zet de belangrijkste polls en peilresultaten van alle peilingen voor de tweede kamerverkiezingen 2021 op een rij.

Door optimaal te isoleren en het hele dak vol te leggen met zonnepanelen is er in dit energieneutrale huis geen warmtepomp nodig.

Hoe meet je brede welvaart en duurzame economie? De traditionele indicator, het BNP of bruto nationaal product, is daar niet geschikt voor.

Zoek hier voor meer resultaten: