energie opslagEr komt onderzoek naar de mogelijkheden om auto-accu’s aan het einde van hun automotive levensduur te hergebruiken door ze in te zetten in de energieketen voor energieopslag. Het unieke aspect hierbij is de integratie tussen twee ketens. Enerzijds de afvalketen - het ophalen en verwerken van de batterij - en anderzijds de energieketen, waarbij gebruikte accu’s in een ‘power tower’ worden geplaatst met als doel om energieoverschotten uit zonne- en windenergie tijdelijk op te slaan of om spanningspieken mee af te vlakken.

Het onderzoek van SUEZ - specialist in duurzaam afvalmanagement - en Cofely - technisch dienstverlener - is ReCharge gedoopt en heeft een landelijke reikwijdte. Het brengt voor het eerst in kaart of ook ev-accu’s kunnen worden gebruikt. Naar verwachting zijn de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie aan het einde van het jaar bekend.

Is het technologisch, juridisch, organisatorisch en bovendien economisch haalbaar om de recycle-cyclus van auto-accu’s naar een hoger niveau te tillen door deze in de energieketen te integreren? Deze vraag staat aan de basis van het haalbaarheidsonderzoek dat SUEZ - voorheen SITA Nederland - en Cofely gaan verrichten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het onderzoek met een subsidie. Bijzonder is dat de studie zich niet alleen richt op accu’s uit traditionele auto’s, maar vooral op zogenoemde ev-accu’s. Hoewel er steeds meer elektrische voertuigen op de weg zijn, is er nog geen sprake van recycling van zulke accu’s. Hier is volgens SUEZ en Cofely nog een wereld te winnen. Zo waren er in 2015 ongeveer 90.000 hybride en full electrical voertuigen in Nederland op de weg. Aan vermogen is dit ruim 750 MegaWatt, wat overeenkomt met een grote energiecentrale. De markt voor elektrische voertuigen groeit gestaag door, zeker nu er door gunstige fiscale regelgeving in 2015 veel hybride en elektrische auto’s zijn bijgekomen.

Het verbinden van ketens

Bij het recyclen van de accu’s worden de afvalketen - de inzameling en verwerking van auto-accu’s - en de energieketen met elkaar verbonden. Tussen beide ketens wordt een knooppunt gecreëerd in de vorm van een ‘power tower’. Hier kunnen de accu’s worden gebruikt om tijdelijke elektriciteitsoverschotten uit hernieuwbare energiebronnen op te slaan die later aan energienetwerken worden teruggegeven, zodra de behoefte aan stroom stijgt. Dit maakt het mogelijk vraag en aanbod naar energie optimaal op elkaar af te stemmen.

“ReCharge moet in kaart brengen of auto-accu’s met het oog op technische en economische aspecten kunnen worden ingezet voor hergebruik in de energieketen. Zo kunnen accu’s als ‘reservoir’ fungeren waarbij overtollige energie wordt opgeslagen en later weer wordt ingezet zodra de behoefte hieraan toeneemt”, vertelt Mascha van Vuuren-Sanders, algemeen directeur Cofely Energy & Infra. “Cofely wil blijven vooroplopen in de ontwikkeling van slimme energieoplossingen. We verwachten dat dit onderzoek waardevolle inzichten zal bieden in mogelijkheden die hieraan een bijdrage kunnen leveren.”

“Het is belangrijk op zoek te gaan naar creatieve en concrete oplossingen om ook in de energiebehoefte van de toekomst te kunnen voorzien. In een circulaire economie is afval een grondstof voor nieuwe producten. Op basis van dit gegeven willen we onderzoeken of we twee vliegen in één klap kunnen slaan: het recyclen van auto-accu’s tot nieuwe producten die een tweede leven krijgen en accu’s inzetten als ‘opslagstation’ voor hernieuwbare energie. Dit doen we vanuit de overtuiging dat het mogelijk moet zijn om deze twee ketens op een intelligente manier te sluiten”, aldus Freek Bakker, Directeur Operations SUEZ Nederland.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws