like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Consumentenbond wil bescherming tegen faillissement energiebedrijf

Van: op 8 oktober 2019

aardgas

De Consumentenbond wil dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat maatregelen neemt om consumenten te beschermen tegen de gevolgen van een faillissement van hun energieleverancier. De Consumentenbond dringt hier met klem op aan bij het ministerie, na onderzoek naar de schuldenlast bij energieleveranciers.

De Consumentenbond analyseerde de jaarrekeningen van 30 energieleveranciers. Daarvan blijken 13 (diep) in de rode cijfers te zitten. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Een hoge schuldenlast wil niet meteen zeggen dat een bedrijf failliet gaat, maar het is wel een teken aan de wand. De energiemarkt is een vechtmarkt geworden, waarbij bedrijven elkaar hevig op prijs beconcurreren. Dat is op zich gunstig voor consumenten, maar alleen zolang dat verantwoord gebeurt. Daar is nu te weinig zicht op. Voor consumenten is het überhaupt onmogelijk om de financiële gezondheid van hun leverancier te beoordelen. Bij een nutsvoorziening als deze hoort daarom passende consumentenbescherming.’

Compenseren

In een brief aan de minister stelt de Consumentenbond onder meer voor om gedupeerden te compenseren voor eventueel teveel betaalde energiebelasting, BTW en netwerkkosten. Daarnaast vindt de Consumentenbond dat de minister energiebedrijven die klanten van een failliete leverancier overnemen, moet verplichten om ook de financiële verplichtingen jegens die klant over te nemen, zoals teveel betaalde voorschotten en nog niet uitbetaalde welkomstkortingen.

De Consumentenbond stelt ook vast dat het toezicht op de markt tekort schiet. Molenaar: ‘Het mandaat van de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) is te beperkt. Bij eerdere faillissementen, zoals dat van Energieflex, zagen we dat de ACM pas heel laat op de hoogte was van financieel wanbeheer en dus ook pas laat kon ingrijpen. Duizenden mensen gingen toen voor honderden euro’s het schip in. We vinden dat de minister de bevoegdheden van de ACM moet verruimen, zodat deze veel eerder en dieper in de cijfers van de energieleveranciers kan kijken én strengere toetredingseisen kan stellen.’

Reëel maandtarief

Consumenten zijn extra kwetsbaar bij een faillissement van een energiebedrijf doordat zij geleverde diensten vooruit betalen en in zomermaanden ook méér betalen dan dat zij daadwerkelijk verbruiken. De Consumentenbond raadt consumenten daarom aan goed naar hun verbruik te kijken en een reëel maandtarief te betalen. Molenaar: ‘Sommige mensen betalen elke maand bewust teveel en gebruiken zo hun energierekening als een spaarpotje. Maar daar kleven risico’s aan. Als je energieleverancier omvalt, ben je daardoor nog meer geld kwijt.’

Faillissementen

In 2018 gingen kort na elkaar Energieflex en Robin Energie failliet. Klanten raakten hun reeds (teveel) betaalde voorschotten en de aan hen beloofde welkomstkortingen kwijt. Sommige consumenten werden extra hard geraakt, doordat zij bij aanvang van hun contract een waarborgsom van honderden euro’s hadden betaald.

Meer informatie, en het hele rapport is hier te vinden.

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws