like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

NBM Case: RondomDom, inspiratie voor energiebesparing

Van: op 1 maart 2016

rondomdomDat we duurzamer moeten leven is voor de meeste mensen in onze samenleving wel duidelijk. Maar doen we er ook daadwerkelijk iets aan? Met zijn rijdende winkel wil ondernemer Rento Hermanns mensen bewuster maken van het milieu en inspireren tot energiebesparing. RondomDom maakt gebruik van een elektrische bus en bereikt op deze manier de bewoners van Utrecht en Den Haag.

1. Inleiding

Eind jaren zeventig was Rento Hermanns vijf jaar lang weekendsuppoost bij een mobiele galerie van de Rotterdamse Kunststichting. Hij kwam op veel verschillende plekken in de stad en bereikte op deze manier de bewoners van Rotterdam. Mensen die nooit naar een galerie of museum gingen, kwamen nu wel met kunst in aanraking.

Vijf jaar geleden verloor Rento Hermanns zijn baan als architect. Hij besloot toen zijn ervaring met de rijdende winkel in te zetten voor een nieuw project waarin hij mensen wil inspireren tot energiebesparing. Met de rijdende winkel staat hij ergens in de stad waar mensen (toevallig) langskomen. Via Twitter en de website laat hij weten waar de bus staat. Hij rijdt voornamelijk rond in Utrecht, vanwege de beperkte actieradius van de bus.
Iedere partij uit Utrecht die energiebesparing of duurzaam bouwen nastreeft, mag mee in de bus om zijn product aan de man te brengen. Zo helpen ze elkaar. Met het promoten van vloerisolatie van aluminiumfolie (TONZON) is het nieuwe business model (NBM) al snel een succes gebleken.

Vanaf de start heeft RondomDom de nieuwsgierigheid gewekt bij mensen. RondomDom maakt mensen bewuster van het milieu en biedt inzicht in de mogelijkheden, zoals (geluids)isolatie, grasdaken, milieuvriendelijke bouwmaterialen, etc. Burgers krijgen hierdoor meer comfort in huis en gaan minder stoken. Daarnaast creëert het initiatief werkgelegenheid.

2. Principes

RondomDom is in 2012 gestart. Rento Hermanns had een financieel motief om het bedrijf te starten, maar hij was al heel lang bezig met het gebruik van duurzame en energiebesparende materialen. Hij gaat met zijn elektrische bus in de stad Utrecht staan om met bewoners in gesprek te komen. Hij wil de samenleving door middel van zijn NBM bewuster maken van het nut van energiebesparende maatregelen, vooral wat betreft woningisolatie. Hermanns werkt samen met partners, zoals de Gemeente Utrecht, Eneco, Energie U, Tonzon en Isobooster.

De waardecreatie op het economische, sociale en ecologische vlak zijn drie belangrijke componenten in de bedrijfsvoering van RondomDom. Naast de meervoudige waardecreatie is er ook sprake van gedeelde waardecreatie.
Rento Hermanns deelt zijn kennis en zijn elektrische bus met andere bedrijven waarmee hij een gemeenschappelijk doel heeft: het bewustzijn vergroten voor het gebruik van duurzame bouwmaterialen en het verduurzamen van de samenleving.

3. Ontwerp

De oprichter van RondomDom maakt gebruik van subsidiemogelijkheden van de Gemeente Utrecht. Ook Eneco steunt RondomDom financieel. Daarnaast maakt RondomDom gebruik van Energie U, een vereniging waar vele bedrijven zich bij aangesloten hebben en de visie van RondomDom delen. Deze bedrijven hebben echter wel vaak een andere focus. Het aantal bedrijven waar RondomDom mee samenwerkt is dynamisch. De oprichter van RondomDom bezoekt frequent beurzen en woont bijeenkomsten bij om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen.

De transactievormen van het NBM van RondomDom zijn beperkt. De samenwerking met Energie U komt inhoudelijk neer op het delen van kennis en ervaringen. Ze benaderen gezamenlijk de consument om kennis, expertise en producttoepassingen aan te bieden.

Het business model van RondomDom heeft zich in de afgelopen jaren bewezen als een werkend en dynamisch model. De partijen waarmee wordt samengewerkt veranderen, maar ook de financiële kant van het NBM is gewijzigd. In eerste instantie was de subsidie van de Gemeente Utrecht de enige inkomstenbron. Tegenwoordig zijn er ook inkomsten vanuit commissies, van klanten voor het aanbrengen van vloerisolatie en de vergoeding van Eneco. Deze inkomstenbronnen geven RondomDom bestaansrecht.

4. Waardepropositie

De waardepropositie van RondomDom is mensen bewustmaken van alle mogelijkheden en materialen om hun huizen energiezuiniger te maken. Deze gedachte komt voort uit de ideologie van de oprichter dat we milieubewuster en duurzamer moeten leven.
Wat deze organisatie doet, is uniek. Bij veel bedrijven ligt de focus op één product of dienst die voorziet in een deel van de behoefte van de klant. Het ene bedrijf richt zich op windenergie, het andere bedrijf op zonnepanelen, op isolatie of milieuvriendelijke materialen. RondomDom heeft kennis en ervaring op alle gebieden en regelt ook de daadwerkelijke installatie van het product en/of de praktische invulling van de behoefte. Daarbij wordt er ook gekeken naar de hanteerbaarheid van de materialen voor degene die het duurzame product moet gebruiken. Doordat RondomDom met de elektrische bus naar de mensen toegaat, is het concept ook nog eens zeer laagdrempelig voor de consument.

De waardepropositie van RondomDom is zeker opschaalbaar en grotendeels te kopiëren. Een bedrijf zoals ‘groene bouwmaterialen’ zou ook met een elektrische bus kunnen gaan rondrijden, maar bij hen ontbreekt het aan de (bouw)technische expertise en ervaring die RondomDom wel bezit. Rento Hermanns heeft kennis en ervaring op alle vlakken, ook op het gebied van bouwtechnische oplossingen, en hij houdt alle nieuwe ontwikkelingen bij. Mensen hebben behoefte aan comfort in hun huis. RondomDom kan bewijzen dat door goede isolatie de klant dit comfort op een duurzame en milieuvriendelijke manier kan krijgen. RondomDom belooft de klant dat hij door goede isolatie geld kan besparen én bijdraagt aan een duurzame samenleving. Indirect draagt de klant bij aan het beperken van de CO2-uitstoot (lagere productie van fabrieken die milieubelastende materialen produceren, lagere belasting van het milieu bij het vervangen van de materialen etc.) RondomDom wil mensen aan het denken zetten.

5. Community

De community van RondomDom is een steeds groter wordende groep mensen die duurzaamheid en/of het gebruik van milieuvriendelijk bouwmaterialen hoog in het vaandel heeft staan. De community van RondomDom en de community van de vereniging Energie U overlappen elkaar op vele vlakken. Toetreding tot de community is laagdrempelig te noemen. Via Facebook, Energie U of actieve deelname kan men laten zien dat ze tot de community behoren.

RondomDom maakt afspraken deels contractueel en deels informeel. Oprichter Rent Hermanns ziet wel een toename van het aantal contractuele afspraken. Er wordt online en offline gecommuniceerd binnen de community. De mensen in de community versterken elkaar en alle nieuwe ontwikkelingen zorgen ervoor dat de community breder wordt.

6. Resultaten

De ecologische waarde die door de organisatie wordt gecreëerd is een belangrijk element vanuit de visie van het bedrijf. Daarnaast heeft RondomDom een sociale waarde. Het wil mensen bij elkaar brengen om bewustwording te creëren, dit gebeurt onder andere door het inzetten van de elektrische bus. Indirect zorgt RondomDom voor werkgelegenheid. RondomDom wil bestaansrecht hebben en zal daarom altijd kijken of er voldoende financiële middelen zijn om het gedachtegoed uit te dragen.
Minstens zo belangrijk is de economische waarderealisatie van RondomDom. Niet alleen geld is belangrijk, maar ook de milieuvriendelijke materialen die prettig te verwerken zijn en het juiste comfort bieden aan de klant.

De enige negatieve waarde die de oprichter kan bedenken is dat mensen zich er vaak niet van bewust zijn dat ze op een tijdbom wonen. Huizen zijn soms erg slecht onderhouden waardoor het kan voorkomen dat men plotseling een hele vloer of cv- installatie moet vervangen. Daar schrikken mensen van, enerzijds van de kosten en anderzijds van het gevaar dat het slechte onderhoud met zich mee kan brengen.

7. Conclusie

RondomDom heeft alle componenten van een NBM. Het voegt aan de maatschappij niet alleen financiële waarde toe, maar vooral grote ecologische en sociale waarden. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en het streven naar een duurzame samenleving zit in de genen van oprichter Rento Hermanns. Zijn bedrijf RondomDom draagt uit dat een milieubewuste en duurzame samenleving hand in hand kunnen gaan met het verbeteren van het wooncomfort.
Innovaties en het verbeteren van het NBM lopen als een rode draad door het bedrijf. Gezien de groeiende maatschappelijke druk, het bewustzijn van de urgentie om duurzamer te leven en de groeiende community is het NBM van RondomDom zeker opschaalbaar en ook grotendeels te kopiëren, echter met de kanttekening dat de brede kennis en de enorme bevlogenheid van de oprichter moeilijk te kopiëren zijn.

Website: http://www.rondomdom.nl
Casusauteur: Paul Woestenburg, student Bedrijfskunde MER, Hogeschool Utrecht.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht, NBMcase