like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Sluiten alle kolencentrales levert Nederland bijna 5 miljard op

Van: op 12 april 2016

kolencentraleHet sluiten van alle Nederlandse kolencentrales levert 4,7 miljard euro aan extra welvaart voor Nederland op. Deze welvaartswinst wordt grotendeels veroorzaakt door vermeden kosten voor schade aan volksgezondheid en klimaat. Dit blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van Natuur & Milieu, waarin alle maatschappelijke kosten en baten zijn doorgerekend van het vervroegd sluiten van de kolencentrales.

Door alle kolencentrales te sluiten, bespaart Nederland maar liefst 8 tot 10 miljard op het tegengaan van gezondheids- en klimaatschade: dit zijn de maatschappelijke baten, ofwel financiële voordelen. Maatschappelijke kosten zijn er ook, door winstverlies voor eigenaren van kolencentrales en een lichte stijging van de energieprijs. Maar na aftrek van deze kosten blijft er nog steeds een forse netto welvaartswinst over van 3,6 tot 4,7 miljard euro.

“De uitkomst van het onderzoek is glashelder: heel Nederland is erbij gebaat als de vijf nog draaiende centrales zo snel mogelijk dicht gaan,” aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. “Het recente voornemen van staatssecretaris Dijksma om de twee oudste centrales te sluiten is een mooie eerste stap, maar Nederland profiteert pas echt als alle vijf de centrales worden gesloten. Daarmee komen ook onze klimaatdoelstellingen in een klap binnen handbereik.”

 

Gezondheid en Klimaat

De maatschappelijke baten bestaan voor ongeveer de helft (3,4 tot 4,2 miljard) uit vermeden gezondheidskosten. De uitstoot van fijnstof, kwik en NOx zorgt voor gezondheidsproblemen bij mensen en schade aan de natuur. Zo zorgt de luchtvervuiling uit de centrales voor een verminderde kwaliteit van leven en voortijdig overlijden bij omwonenden, onder andere door luchtwegaandoeningen en cognitieve stoornissen. Het sluiten van de kolencentrales heft direct de bijbehorende luchtvervuiling van deze centrales op.

Ook het klimaat is direct gebaat bij sluiting van de centrales: de hierdoor vermeden CO2-kosten komen neer op 4,5 tot 5,6 miljard euro. Dit bedrag bespaart Nederland, doordat er minder geld hoeft te worden besteed aan maatregelen voor het tegengaan van klimaatschade. “Kolenstroom is veruit de meest vervuilende vorm van energie die in Nederland wordt opgewekt.,” aldus Van Hooijdonk, “Deze vijf centrales veroorzaken maar liefst 11 procent van onze nationale CO2-uitstoot: buitenproportioneel hoog vergeleken met schonere energiebronnen.”

 

Maatschappelijke kosten

De maatschappelijke kosten bestaan vooral uit winstverlies voor energiebedrijven en een lichte stijging van de energieprijs. Het totale winstverlies blijkt echter een stuk lager te liggen dan de 5-6 miljard die de kolencentrale-eigenaren vaak noemen. Het sluiten van de centrales betekent weliswaar een verlies aan inkomsten, maar zorgt ook voor extra winst, o.a. uit schonere energie-opwek, waardoor het nettoverlies voor alle energiebedrijven uitkomt op 1,5 tot 1,9 miljard. Ook de kosten op de energierekening vallen mee: als de gestegen energiekosten volledig worden doorberekend aan de consument, kost dit gemiddeld 12 euro extra per jaar per huishouden.

 

Leveringszekerheid en werkgelegenheid

voor de leveringszekerheid en werkgelegenheid hoeven we de centrales niet draaiende te houden: het sluiten van de centrales heeft hier nauwelijks tot geen effect op. De werkgelegenheid verschuift binnen een paar jaar naar andere sectoren en Nederland heeft voldoende andere energiebronnen om de weggevallen capaciteit op te vangen zonder fluctuaties in het stroomnet.

 

Over het onderzoek

SEO heeft deze kengetallen-kosten-batenanalyse uitgevoerd in opdracht van Natuur & Milieu. In het onderzoek is rekening gehouden met alle bekende en te berekenen effecten van het sluiten van de kolencentrales, waaronder verlies en winst voor energieproducenten en kosten op de energierekening. Maar ook klimaat- en gezondheidseffecten worden vertaald naar monetaire kosten en mee berekend. Zo ontstaat er een volledig beeld van alle kosten en baten voor de Nederlandse samenleving. Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dan kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
 

Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Mathieu schreef:

    Ooit wel eens gehoord van de uitdrukking wiens brood men eet, diens taal men spreekt? Niets ten nadele van het onderzoeksbureau maar als de opdrachtgever een andere instantie zou zijn dan een milieuorganisatie zou het voor mij een stuk geloofwaardiger zijn. Dit komt toch een beetje over als: wij van WC-eend adviseren WC-eend. Kortom een gemiste kans wat mij betreft.

  2. Jan schreef:

    was het maar zo eenvoudig, dan weet ik nog wel meer zaken waar we schatrijk van worden.
    De waarheid is dat baten zoals minder CO2-emissie voor de hele wereld zijn en dus maar voor iets meer dan 2% voor NL, maar de kosten wel volledig op ons conto komen. Kortom voor NL is er geen welvaartswinst. Hoogstens kun je zeggen dat het welvaartsverlies kleiner is dan bij het treffen van andere maatregelen.
    En dan heb ik het nog niet eens over het “waterbed-effect” (in het Europese CO2-handelssysteem (ETS) ), waardoor de werkelijke emissiereductie veel minder zal zijn dan de reductie in NL.