Warmtebedrijven Eneco, Ennatuurlijk, Eteck, Gasunie, Vattenfall, Veolia Nederland en milieuorganisaties Natuur & Milieu en de Natuur en Milieufederaties lanceren samen de campagne ‘Het ware verhaal van het warmtenet’. In de aanloop naar aardgasvrij wonen willen de partijen mensen bekender maken met warmtenetten en hen informeren over de rol en kansen ervan in de energietransitie. Eerder sloten deze organisaties met elkaar het Warmtepact, waarin zij streven naar groei en volledig duurzame warmtenetten in 2040.

Uit een inventarisatie in opdracht van Natuur & Milieu blijkt dat warmtenetten voor veel mensen nog een onbekend fenomeen zijn. Warmtenetten worden gezien als duurzaam en gemakkelijk maar mensen hebben ook vragen over de kosten en het gebrek aan keuzevrijheid tussen aanbieders. Warmtenetten worden wel gezien als duurzaam en gemakkelijk. ‘Voor het slagen van de warmtetransitie is het belangrijk om mensen duidelijkheid te geven over warmtenetten’, aldus de partijen.

Vraag Offerte aan

Is het groen? Is het lastig?

De overstap naar aardgasvrij wonen komt steeds dichterbij. In 2050 worden alle woningen aardgasvrij verwarmd. Warmtenetten spelen hierbij een belangrijke rol. In de informatiecampagne en op www.ontdekhetwarmtenet.nl komen daarom verschillende vragen en punten over warmtenetten aan bod. Hoe groen zijn warmtenetten? Wat komt er kijken bij een overstap en hoe werkt een warmtenet? De milieuorganisaties en warmtebedrijven geven open antwoord op deze en meer vragen.

Informeren over aardgasvrije mogelijkheden

Voor het slagen van de warmtetransitie is draagvlak onder burgers van groot belang. De warmtebedrijven en milieuorganisaties willen bijdragen aan het vergroten van dit draagvlak door mensen van de juiste informatie te voorzien. Eind 2021 moeten gemeentes hun zogenoemde Transitievisie Warmte klaar hebben met daarin voorstellen hoe de gemeente haar wijken aardgasvrij wil verwarmen. Warmtenetten maken daar onderdeel van uit.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws