eu parliament

Onderhandelaars van het Europees Parlement en het Duits voorzitterschap van de Raad van Ministers zijn akkoord over de regels voor de besteding van het Europees coronaherstelfonds van 672,5 miljard euro. De regels om ervoor te zorgen dat minstens 37 procent van dit geld besteed wordt aan de strijd tegen klimaatverandering worden aangescherpt dankzij de inzet van GroenLinks.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Een duurzaam herstel is dé voorwaarde om onder de 1,5 graad opwarming te blijven. Dat concludeert ook het laatste VN-klimaatrapport. Met de afgesproken regels worden de projecten die landen willen financieren met EU-coronasteun strenger op duurzaamheid getoetst.”

groenopladen generic keuzehulp

Volgens het akkoord moeten landen minstens 37 procent van hun herstelplan investeren in klimaatmaatregelen. In het oorspronkelijke voorstel zou deze 37 procent gehaald worden als de uitgaven simpelweg in een bepaalde economische categorie vielen. In de aangescherpte regels zijn daar op voorstel van GroenLinks harde eisen aan toegevoegd die voortkomen uit de taxonomie voor duurzame investeringen, bijvoorbeeld over biomassa, stadsverwarming en de energie-efficiëntie van gebouwen. Een apart doel voor investeringen in het herstellen van biodiversiteit, zoals het Europees Parlement wilde, werd door de EU-regeringsleiders afgewezen.

Het is ook cruciaal dat de overige 63 procent van de coronasteun besteed wordt op een manier die geen afbreuk doet aan de klimaatdoelen van de EU. Het voorstel van GroenLinks om fossiele investeringen expliciet uit te sluiten van het gehele herstelfonds werd door christendemocraten en liberalen in het parlement en ook door nationale regeringen niet gesteund. Wel is overeengekomen dat het gehele herstelfonds moet voldoen aan de toets dat deze geen significante schade aanrichten aan Europa’s milieudoelstellingen. Het is aan de Europese Commissie om de plannen van de EU-landen hierop streng toetsen. Ook daarbij moeten ze gebruik maken van de taxonomiewet.

Het akkoord op hoofdlijn wordt de komende tijd in een definitieve wetstekst uitgewerkt en komt dan in januari in stemming in het Europees Parlement. Uiterlijk in april moeten de EU-landen hun herstelplannen indienen bij de Europese Commissie. Als de Commissie en de lidstaten deze plannen goedkeuren, ontvangen ze steun uit het herstelfonds. Voor Nederland gaat het om ongeveer 5,5 miljard euro aan subsidie.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws