Archief:

na corona

Wat we met corona nog duidelijker hebben gezien, is dat marktwerking en samenwerking in de zorg echt met elkaar op gespannen voet staan.

Lees verder

Bedrijven zijn volop bezig met een duurzame herstart uit de coronacrisis en vinden duurzaamheid nu belangrijker geworden.

Misstanden, beleidsblunders en de inconsistentie van het coronabeleid geven een aardig beeld van de georganiseerde incompetentie in Nederland.

Duurzaam omgaan met onze vrijheid, onze democratie en met de wereld is een eerste noodzakelijke stap om nog grotere problemen te voorkomen.

De COVID-19 pandemie wordt een krachtige katalysator voor de macht door financialisering van Big Tech bedrijven, net als in de crisis van 2008.

Veel van waar we voorheen blind op vertrouwden ging in 2020 op de schop. Ze zijn niet langer vanzelfsprekend en dat voelt onwerkelijk.

De CO2 daling van de pandemie zal ons helpen klimaatdoelen te halen van de klimaatafspraken van Parijs, maar het is nog niet voldoende.

Er is een akkoord over het Europees corona herstelfonds van 672,5 miljard euro. Minstens 37 % wordt ingezet tegen klimaatverandering.

Tijdens corona zien we radicale afwijzing van de verantwoordelijkheid die samengaat met de fundamentele waarden die onze samenleving inhoud hebben gegeven.

Na corona kan alleen dat vervloekte en duivelse kapitalisme ons nog van de complete ondergang (en fossiel) redden, redeneert Han Blok.

Hoewel de vraag naar fossiele brandstoffen door COVID-19 enorm daalt, zal de wereldeconomie in 2040 met twee derde zijn gegroeid.

Voor de crisis zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, maar de centrale vraag is natuurlijk: hoe komen we weer terug in een duurzaam sociaal evenwicht?

Meer dan 80% van de Nederlanders vindt dat de economie niet alleen moet gaan over economische groei maar vooral over het welzijn van de bevolking.

Economen geven in het steunprogramma de voorkeur aan investeren in banen die bijdragen aan verduurzaming van de economie en sociale gelijkheid.

Het kabinet introduceert het Nationaal Groeifonds om uit de crisis te komen. De eenzijdige focus op economische groei staat zwaar ter discussie.

Een complete sanering van bedrijven en banen is meer op zijn plek als het virus onder controle is. De schatkist biedt nog meer dan genoeg ruimte.

Zoek hier voor meer resultaten: