archaea biomethaan

Elektriciteit uit wind- en zonne-energie omzetten in grote hoeveelheden makkelijk bruikbaar biogas. CO2 neutraal, op te slaan en met een rendement van 80 procent. Dat is het Duitse bedrijf Electrochaea gelukt.

Biomethaan heeft dezelfde eigenschappen als aardgas en kan net zo flexibel worden gebruikt, maar is CO2-neutraal. Dat lukt met een proces dat het metabolisme van een micro-organisme, Archaea, gebruikt om biomethaan (CH4) te produceren uit waterstof (H2) en koolstofdioxide (CO2).

groenopladen generic keuzehulp

Waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse met behulp van wind- en zonne-energie. De CO2 kan worden aangevoerd vanuit verschillende industriële processen waarin CO2 wordt uitgestoten en opgevangen, zoals in riool- en cementfabriekprocessen en op stortplaatsen of biogasinstallaties. Zo kunnen bedrijven hun CO2-voetafdruk aanzienlijk reduceren..

Meervoudige voordelen

Biomethanisatie maakt CO2-afvang, onmiddellijke reductie van industriële CO2-emissies en opslag en transport van hernieuwbare energie mogelijk in bijna elke hoeveelheid binnen de bestaande aardgasinfrastructuur. De technologie kan ook een belangrijke bijdrage leveren aan het in evenwicht houden van schommelingen in vraag en aanbod van elektriciteit. En het biomethaan kan verder worden verwerkt als een alternatieve brandstof.

Electrochaea biedt een gepatenteerde power-to-methane sleuteltechnologie op basis van biokatalyse. Die neemt co2 op en produceert tegelijkertijd biologisch methaan. Dat gas kan worden geproduceerd met overtollige elektrische energie uit zon en wind en kan worden opgeslagen.

De eerste proeffabriek op industriële schaal werkt met succes in Denemarken. Een andere fabriek werd in 2019 in Solothurn, Zwitserland, geopend. Een fabriek in Colorado, VS staat op het punt in gebruik te worden genomen. Tegen 2025 zijn installaties met een output van meer dan een gigawatt haalbaar.

Foto ©Prof. Andreas Klingl

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws