like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

De toekomst van zonnepanelen

Van: op 9 mei 2017

Er komen steeds meer huizen in Nederland bij waarop zonnepanelen zijn geplaatst. Eind vorig jaar waren dat er bijna een half miljoen. Dat lijkt veel, maar dat aantal laat nog voldoende ruimte voor flinke groei: andersom gerekend heeft nog steeds 92% van de huishoudens een leeg dak.

Natuurlijk is niet elk dak geschikt voor zonne-energie; zo'n 40% van de daken is verkeerd georiënteerd, heeft last van schaduw of kan het gewicht niet dragen. Als we die ongeschikte daken buiten beschouwing laten, zien we dat er nog steeds 6x zo veel panelen kunnen worden geplaatst op daken dan er nu liggen. We kunnen dus nog vooruit.

 

Zonnepanelen plaatsen wordt steeds makkelijker

Zonnepanelen zijn niet nieuw meer. Dat maakt het steeds makkelijker om ze aan te schaffen en te plaatsen. Het aantal installateurs groeit en de bedrijven krijgen steeds meer ervaring en worden professioneler. Bovendien is het steeds makkelijker om snel vergelijkende informatie te vinden, bij voor beeld op websites als zonnepanelen.net.

Daarnaast worden er ook veel mogelijkheden geboden voor mensen die geen geschikt dak hebben, om panelen aan te schaffen in collectieve zonneparken of zonneweides.

 

Meer rendement

Door de technische ontwikkeling leveren de nieuwste zonnepanelen ook steeds meer rendement, waardoor de opbrengst per geïnvesteerde euro langzaam maar zeker toeneemt. Aan de andere kant is toekomst de verrekening van de energiebelasting bij teruglevering van de eigen zonnestroom, de zogenoemde saldering, onzeker.

Daar staat dan weer tegenover dat er ook steeds meer mogelijkheden bij komen om zelf geproduceerde zonne-energie op te slaan in een thuisaccu. En ook de prijzen van die systemen zullen snel gaan dalen.

 

Zekerheid

Een belangrijke factor die zal blijven zorgen voor een aanhoudende groei van het aantal zonnepanelen in Nederland is ook de zekerheid van een vaste prijs. Heb je eenmaal geïnvesteerd in eigen panelen, dan ligt de kostprijs van jouw kilowatturen voor minimaal de eerste 20 jaar vast. Naast de wetenschap dat je ook een flinke bijdrage levert aan de oplossing van het klimaatprobleem is dat een stevige motivatie.

 

 

Meer artikelen uit de categorie: Info