buurtnetwerk plantage

Achttien culturele instellingen gaan met partners uit de Plantagebuurt samenwerken in een nieuw buurtnetwerk, om de buurt aantrekkelijk en leefbaar te houden. Sinds de jaren negentig bundelden de musea, theaters en tuinen in centrum-oost hun krachten. Nu kunnen bewoners, ondernemers zoals hotels, cafés en restaurants, onderwijsinstellingen en andere buurtgenoten via het nieuwe netwerk meeprofiteren van projecten op het gebied van duurzaamheid en gebiedsontwikkeling. Het netwerk kreeg in samenspraak met  bewoners en ondernemers de naam ‘De Plantage’. 

De initiatiefnemers zijn achttien culturele instellingen, waaronder musea, theaters, ARTIS, de Hortus, en Gassan Diamonds, die al zo’n twintig jaar samenwerken en jaarlijks zo’n vijf miljoen dagjesmensen en cultuurliefhebbers naar de buurt trekken. Als cultureel ondernemer proberen ze zo duurzaam mogelijk te zijn. Met de kennis en ervaring die is opgedaan willen ze nu een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt en, met de groeiende drukte in de stad, samen met de buurt de balans bewaken.

groenopladen generic keuzehulp

De samenwerking van de culturele instellingen heeft veel opgeleverd. Onderling wordt kennis gedeeld op het gebied van marketing, facility management en personeel en organisatie, en er zijn projecten voor gezamenlijke promotie en duurzaamheid opgezet. Zo is er een Warmte Koude Opslag gerealiseerd, waarbij de Hortus en Hermitage Amsterdam warmte en koelwater uitwisselen, en is er samen energie ingekocht en bespaard. Het jongste project is Expeditie Zero Waste: afval wordt duurzaam en optimaal gescheiden ingezameld en verwerkt tot grondstof. Het ophalen met energiezuinige boten bespaart 45 vuilniswagenritten door de buurt per week. Deze en andere projecten zijn van grote waarde voor de buurt en de bewoners.

Community

Met een sterk lokaal netwerk kan het heft in eigen hand worden genomen en samen meer worden bereikt. De ambities voor Duurzaam Plantage worden de komende tijd in en met het netwerk concreet gemaakt; hoe kunnen bewoners profiteren, waar hebben ondernemers behoefte aan? Is een petflesvrije buurt haalbaar? Zijn onze zonnepanelen ook goed voor de energie van onze buren? Expeditie Zero Waste wordt ook beschikbaar voor deelnemers.

Instellingen, ondernemingen en (buurt)verenigingen kunnen lid worden van De Plantage. Daarmee krijgen zij toegang tot elkaar, kunnen ze informatie krijgen en uitwisselen, en gebruikmaken van de kennis en ervaring die er al is. Een intern digitaal platform is de spil, evenals de website deplantage.amsterdam, en social media met actuele informatie over De Plantage. Door elkaar en elkaars belangen te kennen, kan op belangrijke onderwerpen in de buurt worden samengewerkt. Daarnaast zijn er plannen voor een mini-magazine voor buurt en bezoekers, een gebiedskaart en activiteiten. Het netwerk wordt ondersteund door twee projectleiders namens de culturele initiatiefnemers, twee community-medewerkers en een coördinator voor de duurzaamheidsprojecten.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws