winkel

Verduurzaamde gebouwen in de Nederlandse retail sector zijn 10,3% meer waard dan panden die minder energiezuinig zijn. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van Universiteit Maastricht in samenwerking met ING Real Estate Finance. Uit het onderzoek blijkt ook dat winkelpanden die energiezuinig zijn een hogere huurwaarde opleveren.

Gemiddeld genomen hebben gebouwen met een energielabel A++, A+ en A een hogere marktwaarde van 10,3% ten opzichte van de labels D t/m G en niet gelabelde gebouwen, zo blijkt uit het onderzoek. De voor het onderzoek gebruikte data betreft door ING Real Estate Finance gefinancierde winkels en winkelcentra in Nederland.

groenopladen generic keuzehulp

“Wij hopen dat deze ontwikkelingen ervoor zorgen dat er ook in de retail sector meer panden worden verduurzaamd”, zegt Peter Göbel, Directeur ING Real Estate Finance Nederland. Eind 2016 liet ING zijn vastgoedklanten weten dat ‘bruine’ kantoorpanden zonder verduurzamingsplan om ‘groener’ te worden vanaf 2018 niet meer in aanmerking komen voor financiering.

Extra huurinkomsten variëren van +6 tot +10%

De Universiteit Maastricht en ING Real Estate Finance onderzochten naast de impact van verduurzaming van de marktwaarde van deze panden ook de impact van een energielabel (A++, A+ en A) op de NOI (Net Operating Income), netto huurinkomsten, getaxeerde huurwaarde en het bruto huurinkomen. De resultaten lopen uiteen en bevinden zich tussen +6% tot +10%.

“In Nederland is vastgoed verantwoordelijk voor 40% van de totale CO2-uitstoot en een ‘vergroening’ van gebouwen heeft daardoor een grote invloed op het behalen van de klimaatdoelstellingen. Dit zorgt voor toenemende Nederlandse en Europese wet- en regelgeving op dit gebied. Eigenaren anticiperen hierop door te investeren in de verduurzaming van hun vastgoed. Daarnaast vindt er een maatschappelijke discussie plaats over klimaatverandering en eisen consumenten in toenemende mate dat retailers zich ‘duurzamer’ gaan gedragen,” aldus Nils Kok, associate professor aan Universiteit Maastricht.

Financiers en investeerders kiezen voor groen premium

De hogere waarde die de verduurzaming van een pand oplevert heeft ook gevolgen voor de financiering. Investeerders en financiers kiezen meer voor gebouwen met een ‘groen premium’. Omdat het financieringsrisico, zoals bijvoorbeeld minder huuropbrengsten, van gebouwen zonder een groen premium toeneemt, is de verwachting dat financiers terughoudend worden in het toekennen van een financiering.

Vorig jaar voerden ING en de Universiteit van Maastricht al een onderzoek uit naar de relatie tussen energiezuinigheid en de waarde van kantoorpanden. Toen bleek dat energiezuinige kantoorpanden circa 9% meer waard zijn en zo’n 10% hogere huuropbrengsten opleveren dan kantoorpanden die niet energiezuinig zijn. Voor de retail sector was een dergelijk onderzoek nog niet eerder uitgevoerd.

Download het onderzoek

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws