european gas trap

Met de steun van Europese instellingen investeert de fossiele industrie in de uitbreiding van de aardgasinfrastructuur over het hele Europese continent. Nieuwe terminals voor vloeibaar gas (LNG) zijn gepland langs de Europese kust van Tallinn naar Athene en er zullen aardgaspijpleidingen worden aangelegd van de Oostzee naar de Egeïsche Zee.

Deze investeringen in nieuwe aardgasinfrastructuur in heel Europa bedragen minstens € 104 miljard, berekende Investigate Europe op basis van gegevens van de NGO Global Energy Monitor en de branchevereniging Gas Infrastructure Europe. De voorgestelde projecten zullen resulteren in 55 procent meer LNG-capaciteit, 22 procent meer stroom geleverd door gasgestookte elektriciteitscentrales en 12.842 km extra gaspijpleidingen door het hele continent. Maar heeft Europa al dit aardgas echt nodig? euobserver en Investigate Europe rapporteren.

groenopladen generic keuzehulp

Volgens een rapport van Global Energy Monitor heeft de EU al twee keer zoveel gasimportcapaciteit als nodig is.

Uit gegevens van Eurostat blijkt hoe de Europese vraag naar aardgas tussen 2010 en 2018 met 11 procent is gedaald. Dat zal ook in de toekomst zo blijven: in een recent rapport van de Europese Commissie staat dat het volume van de Europese aardgasimport tussen 2015 en 2030 met 13 procent zal afnemen. 19 procent.

Vorig jaar voorspelde de commissie dat het verbruik tussen 2015 en 2050 met 75 tot 85 procent zal afnemen.

"In Europa voldoet aardgasinfrastructuur al aan onze behoeften", zegt Lisa Fischer, senior beleidsadviseur bij klimaatdenktank E3G. "We hebben 26 LNG-terminals die samen slechts 25 procent van hun capaciteit gebruiken. Als we het gasverbruik willen verminderen en toch nieuwe terminals, pijpleidingen en elektriciteitscentrales bouwen, worden we geconfronteerd met een infrastructuurvergrendeling, een geopolitieke lock-in en een sociale lock-in. "

"In landen waar huizen nog steeds massaal worden verwarmd met kolen of hout, zorgt het gebruik van aardgas voor een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen", zei vicevoorzitter Frans Timmermans van de commissie in juni bij Investigate Europe. "Zonder aardgas kunnen we de tussenliggende periode niet overwinnen."

Toch zorgt de winning van aardgas ervoor dat op grote schaal methaan in de atmosfeer terechtkomt. Volgens het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is methaan 86 keer effectiever als broeikasgas dan kooldioxide.

Sommige investeringen in aardgasinfrastructuur kunnen nog gerechtvaardigd zijn, zegt Groen Europarlementariër Bas Eickhout, maar alleen die die reeds bestaande infrastructuur verfijnen of onderling verbinden. 'Maar wat we zien is de ontwikkeling van enorme nieuwe projecten, zoals TAP in Italië, gericht op het vergroten van de gasimport naar Europa. Deze kunnen niet zomaar worden gepresenteerd als "transitie-investeringen".

In februari van dit jaar keurde de Europese Commissie de controversiële 4e lijst van Projects of Common Interest (PCI), inclusief de overbodige gasprojecten, goed.

Op de 4e PGB-lijst hebben 32 van de 149 voorstellen voor energieprojecten betrekking op aardgasinfrastructuur. Daartoe behoren onder meer het TAP-project in Italië en de EastMed-pijpleiding gericht op het transporteren van gas van de Levantijnse Zee naar Griekenland, wat in augustus bijna een zeeconflict veroorzaakte tussen Griekenland en Turkije.

De macht van de commissie bij de planning van energie-infrastructuur is verwaarloosbaar. Als gevolg kunnen energiebedrijven voorlopig hun gang gaan metr geld van de Europese burgers.

Lees het hele artikel van euobserver.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws