like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Energie-audit kan leiden tot financiële voordelen

Van: op 27 oktober 2015

energieatlas transitie energieGrote ondernemingen moeten dit jaar voor 5 december hun energiestromen in kaart brengen. Wat veel van hen niet weten is dat de maatregelen die uit deze audit kunnen komen, vervolgens weer kunnen leiden tot financiële voordelen.

Energie-audit voor behalen energiedoelstellingen

Om te zorgen dat de Europese energiedoelstelling (20% minder energieverbruik in 2020) wordt gehaald, verplicht de Europese Commissie ondernemingen om hun energiestromen in kaart te brengen. Dit betekent dat ondernemingen met meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro of een jaarlijkse balansomzet van meer dan 43 miljoen zijn gedwongen om mee te werken aan een energie-audit. Tijdens deze audit brengt het bedrijf diverse elementen in kaart. Zo moet de onderneming een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming hebben, maar ook het energieverbruik van (groepen) gebouwen en industriële installaties en –processen. Deze audit moet uiterlijk op 5 december worden uitgevoerd en vervolgens minstens één keer in de vier jaar worden herhaald. Bedrijven die al meedoen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3) of Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE) hoeven deze audit overigens niet uit te voeren. Dit geldt ook voor ondernemingen met een internationaal erkend energie- of milieubeheersysteem.

Audit kan voordeel opleveren

Na het uitwerken van het energieverbruik en -stromen, stuurt de onderneming binnen vier weken het verslag op naar een bevoegd gezag (gemeente of provincies). Het bevoegde bestuursorgaan kijkt vervolgens of op grond van de Wet milieubeheer is voldaan aan de verplichtingen en brengt een advies uit.

Als blijkt dat naar aanleiding van de audit maatregelen getroffen moeten worden, kan het zijn dat daarvoor moet worden geïnvesteerd. Bedrijfsmiddelen of –processen moeten bijvoorbeeld energie- of milieuvriendelijker zijn om aan de gestelde normering te voldoen. Op dat moment kan een onderneming besluiten om duurzame installaties aan te schaffen of andere energiezuinige producten.

Wat veel bedrijven misschien niet weten, is dat veel van deze vervolgens in aanmerking kunnen komen voor subsidie of fiscaal voordeel. Denk aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+), waarbij het verschil in de kostprijs tussen fossiele en duurzame energie wordt gecompenseerd. Maar ook fiscale voordelen zoals de Energie- (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunnen interessant zijn. Via deze regelingen geeft de overheid een fiscale aftrek op het investeringsbedrag en komt zo ondernemingen tegemoet die Nederland (en daarmee Europa) duurzamer willen maken. Ook kan worden gedacht aan groenfinanciering of korting op energiebelasting. Voor ondernemingen die verplicht zijn om voor 5 december een audit uit voeren, is het goed om deze investeringsvoordelen goed te toetsen. Niet alleen wordt de onderneming op deze manier duurzamer en draagt het verduurzamen bij aan de energiedoelstellingen van (Nederland en) Europa, ook kan investeren in deze bedrijfsmiddelen dus een behoorlijk voordeel opleveren.

Bron: PNO Consultants 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!