like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Energietransitie kost miljarden per jaar

Van: op 5 april 2017

Hoe ambitieus is Nederland in het terugdringen van CO2? Dat is van belang, want de kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen hangen daar van af. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van  43 – 49%  in 2030.

Als er naar gestreefd wordt om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43 procent te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen de 1,6 - 2,6 miljard euro per jaar; als het doel wordt om 49 procent te reduceren, dan kunnen de kosten in 2030 oplopen tot 3,5 - 5,5 miljard euro per jaar. Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met ECN berekend. Emissiereductiemaatregelen in de industrie zijn relatief goedkoop, maatregelen bij woningen relatief duur. In de praktijk zijn er vele redenen waarom de kosten anders – en waarschijnlijk hoger – zullen uitvallen.

PBL en ECN hebben op verzoek van de ministeries van Financiën, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kosten van de energietransitie in Nederland in 2030 in kaart gebracht. Om bij te dragen aan het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs, moeten de broeikasgasemissies in Nederland in 2050 80 tot 95 procent lager zijn dan in 1990. Indien wordt uitgegaan van een tijdige en daarmee geleidelijke transitie, moet de uitstoot in 2030 met 43 tot 49 procent zijn gedaald.

 

Energietransitie kost 1,6 tot 5,5 miljard euro per jaar in 2030

PBL en ECN hebben de kosten van opties voor emissiereductie geanalyseerd. Op basis van deze opties zijn enkele pakketten van maatregelen samengesteld die leiden tot een emissiereductie in Nederland in 2030 van 43 tot 49 procent tegen de laagste kosten. De nationale kosten in deze pakketten komen in 2030 uit op 1,6 tot 2,6 miljard euro per jaar (bij 43 procent reductie) en 3,5 tot 5,5 miljard euro per jaar (bij 49 procent reductie). Dit zijn de kosten bovenop de kosten die al in het basispad worden gemaakt zoals in de Nationale Energieverkenning 2016 geschetst. Het betreft hier nationale kosten – voor de Nederlandse samenleving als geheel, ongeacht wie deze draagt – in het jaar 2030.

 

Potentieel van kosteneffectieve opties varieert per sector

Vooral in de industrie is een groot potentieel aan kosteneffectieve opties met relatief lage kosten of zelfs opbrengsten. De opties bij de elektriciteitsvoorziening, zoals wind op zee of CO2-opslag, bevinden zich in de midden-range van kosten. Opties bij het verkeer zijn of heel goedkoop (bijvoorbeeld het stimuleren van zuinige banden) of heel duur (zoals de kilometerheffing). De kosteneffectiviteit van opties in de landbouw varieert van gunstig tot gemiddeld. Ook liggen er mogelijkheden in het veranderen van grondgebruik, bijvoorbeeld van landbouw naar natte landbouw of natuur, of het vergroten van het bosareaal. Opties bij woningen en kantoren zijn tenslotte vrijwel allemaal relatief duur.

Goedkoop kan echter duurkoop zijn, als bij het nemen van maatregelen voor 2030 geen rekening wordt gehouden met de stappen die daarna nodig zijn om het einddoel in 2050 te behalen.

De uitkomsten van de berekeningen zijn een indicatie van de orde van grootte van de kosten, er zijn veel onzekerheden. Ook zegt de kosteneffectiviteit van een pakket van maatregelen niets over de uitvoerbaarheid ervan; zo kunnen relatief goedkope maatregelen stuiten op maatschappelijke weerstand. Daarnaast zal beleid op EU-niveau, zoals het EU-emissiehandelssysteem (ETS), ook een impact hebben op Nederlandse emissies en op Nederlandse reductiemaatregelen.

Het rapport is te downloaden van de PBL website.

 

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Molinero schreef:

  De bedragen die gemoeid zijn met het terugdringen van onze broeikasgassenuitstoot zijn natuurlijk niet mis, maar om alles in het juiste perspectief te zien is het ook nodig om te weten wat het zou kosten als we niets doen. Tenslotte zouden we ons dan moeten wapenen tegen de gevolgen van het opwarmende klimaat, zoals zeespiegelstijging, extreem weer, klimaatvluchtelingen, problemen met de voedselvoorziening, etc. De kosten daarvan zouden wel eens eens aanzienlijk hoger kunnen uitvallen!

 2. Duurzame Fred schreef:

  Het artikel geeft aan dat de transitie 5,5 miljzrd kan kosten. Ik denk dat er vele mensen zijn die dit artikle lezen. Is €5.5 miljar dat veel of weinig?

  Eerder hoorde ik iamand bij een verjaardag zich afvragen.:”Waarom doet de gmeente moeilijk om de nieuwe Kuip voor €169 miljoen moest bijdragen.” De nieuwe kuip kon zeker wel 63.000 toeschouwers van een zitplaatsje voorzien. Ik zei van mij mag je de kuip morgen bouwen als je een PL’tje van €40.000 regelt bij de bank. Dan kan morgen de heipaal de grond in. Hij dacht na, en ik zag dat ik van zijn vrouw de aandacht had gekregen. Als uw vrouw ook mee wilt moet zij ook een PL’tje gaan regelen. Zijn vrouw (werkte bij een bank) reageerde direct en ze zei “Je denkt toch niet dat wij dat gingen doen. Haar man is supporter van Feuenoord.

  Daarom is het beter om het bedrag van €5.5 miljard voor de transitiekosten te delen door 8 mijloen aansluitingen. En dan komt het neer op ongeveer €612,- per woning, winkel of bedrijf. Dan maakt dit artikel voor iedereen wat begrijpelijker, wat de impact dit voor ons kan gaan betekenen..

 3. Henk Daalder, Pak de Wind schreef:

  Of de energietransitie duur is of juist niet, hangt af van politieke keuzes.
  Die politiek heeft voorlopig gekozen voor SDE subsidie, alleen voor bedrijven. Zij krijgen elk jaar miljarden gratis geld, in 2017 13 miljard. In dit land betalen huishoudens dat geld.
  Bij ongewijzigd beleid, voortaan elk jaar 12 miljard SDE subsidie voor bedrijven, dan gaan burgers straks 17 cent per kWh subsidiekosten betalen.
  Het meeste geld gaat naar banken.
  Nu gebruikt een gezin ca 40000 kWh per jaar
  Straks komt daar ca 4000 kWh bij voor de elektrische auto, en 7000 kWh per jaar voor de warmtepomp.
  dat is 15.000 kWh per jaar en met 17 cent subsidiekosten is dat 200 EUR per maand.
  Dat is veel te veel.

  Stel dat er geen SDE subsidie is, of dat huishoudens dat niet betalen, omdat ze hun eigen stroom mogen opwekken met een kavel koop-windpark, stroom voor 2 cent per kWh, of 25 EUR per maand.
  Dat grote verschil wordt bepaald door de politiek en consumenten die de kans krijgen zelf een voordelige keus te maken

  Nu gaat er 12 miljard SDE naar bedrijven, en 0,08 miljard subsidie naar huishoudens.
  Daarmee zegt de Rijksroverheid en de politiek, dat burgers bestaan om bedrijven en banken rijk te maken, en dat dat zo blijft, zolang de energietransitie blijft haperen