blockchain

Een nieuwe studie van PwC voor het World Economic Forum laat zien hoe blockchain kan worden ingezet om de meest urgente milieu-uitdagingen op te helpen lossen.

Opgezet in samenwerking met PwC, als onderdeel van het 4e industriële revolutieproject, onderzoekt Building blockchains for a better planet hoe nieuwe wereldwijde platforms kunnen leiden tot blockchain-ecosystemen. Deze variëren van het decentraliseren van het beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals energie en water tot het creëren van transparantere toeleveringsketens. Die kunnen zorgen voor meer duurzaamheid en nieuwe mechanismen bieden voor het bijeenbrengen van de biljoenen dollars die nodig zijn om een ​​koolstofarme en duurzame economische groei te realiseren.

Vraag Offerte aan

Duurzamere ketens

Momenteel wordt onderzocht hoe blockchain kan helpen om de duurzaamheid van wereldwijde toeleveringsketens te verbeteren. Hoe het kan helpen illegale visvangst te voorkomen door vis van "aas naar bord" te volgen, of goederen zoals palmolie, rundvlees en soja van "van boer tot bord". Een dergelijke transparantie is van vitaal belang bij het beïnvloeden van consumentenbeslissingen, het bijwerken van supply chain-praktijken en het uitwerken van nieuwe verantwoordelijkheden voor het management. Slimme contracten die geschikt zijn voor blockchain toepassingen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om specifieke bronrechten toe te kennen aan gemeenschappen of vissers, en deze te beschermen.

Volgens het rapport zijn deze en andere kansen grotendeels onaangesproken door ontwikkelaars, investeerders en overheden, en vormen ze een kans om waarde te ontwikkelen en te gelde te maken die momenteel is ingebed in milieusystemen.

Meervoudige waarde creeren

Als blockchain op de juiste manier wordt gebruikt, heeft het een aanzienlijk potentieel om de overgang mogelijk te maken naar schonere en meer gedecentraliseerde oplossingen om hulpbronnen te beschermen, natuurlijk kapitaal vrij te maken en gemeenschappen te versterken. Dit is met name van belang voor het milieu, waar de tragiek van de commons en uitdagingen met betrekking tot niet-financiële waarde prevaleren.

Het rapport toont meer dan 65 oplossingen die bijzonder relevant zijn voor milieutoepassingen. Daaronder

  • Decentrale systemen inschakelen
  • Peer-to-peer handel in natuurlijke hulpbronnen of vergunningen
  • Supply chain monitoring en tracking van herkomst
  • Nieuwe financieringsmodellen, waaronder het democratiseren van investeringen
  • Creëren van niet-financiële waarde, inclusief natuurlijk kapitaal

De uitdaging voor innovators, investeerders en overheden is om deze baanbrekende innovaties voor zowel mens als planeet te identificeren en te schalen - en tegelijkertijd duurzaamheidaspecten centraal te stellen bij de ontwikkeling en het gebruik van grotere blockchains.

“Deze transities zullen niet automatisch plaatsvinden," zei Dominic Waughray, hoofd van het Center for Global Public Goods van het World Economic Forum. "Ze vereisen doelgerichte samenwerking tussen diverse belanghebbenden, van technologie-industrieën tot milieubeleidsmakers. Daarbij kunnen nieuwe platforms helpen om niet alleen een technologische toepassing te bevorderen, maar ook de systeemverschuiving die deze ontwikkeling daadwerkelijk mogelijk maakt. "

Lees meer bij Environmental Leader

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws