like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Tag: milieu

Bestrijdingsmiddelen hopen op in natuurgebied

Van: op 6 juni 2020

Bij een onderzoek in de Drentse natuur zijn 31 verschillende bestrijdingsmiddelen, biociden en afbraakproducten gevonden door Meten=Weten.

 

Milieuzone in Den Haag voor oudste brom- en snorfietsen

Van: op 30 mei 2020

Vanaf 1 december 2020 mogen vervuilende brom- en snorfietsen nergens meer rijden in Den Haag. Daar wordt de lucht schoner van.

 

Zelfs wind van zee bevat microplastics

Van: op 17 mei 2020

Uit onderzoek blijkt dat wind van zee ook opvallend veel microplastics aan land brengt dat uit de vervuilde oceanen komt. 

 

De rook van Mordor kan snel stoppen

Van: op 17 januari 2020

Roetwolken van diesel en houtvuur kun je vergelijken met de dodelijke wolken van Mordor uit de “The Lord of the Rings” van Tolkien.

 

Alternatieven voor plastic soms slechter voor milieu

Van: op 11 januari 2020

Alternatieven voor plastic kunnen het milieu nog erger belasten dan plastic en gebruik ervan zou onder meer leiden tot hogere CO2-uitstoot.

 

EU moet bijen beter beschermen

Van: op 22 december 2019

GroenLinks heeft in het Europees Parlement een door Nederland afgezwakt wetsvoorstel tegengehouden dat bijen onvoldoende beschermt tegen pesticiden.

 

Een kort college over stikstof

Van: op 21 december 2019

We zitten midden in een stikstofcrisis. Maar wat is stikstof, wat doet het en wat kunnen we er mee?  Een beetje achtergrondinformatie kan geen kwaad.

 

Boeren stoten meer stikstof uit dan ze melden

Van: op 18 december 2019

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat veel veehouderijbedrijven meer stikstof uitstoten dan is toegestaan.

 

PBL: aanpak stikstofcrisis vraagt om breder perspectief

Van: op 13 december 2019

De vergunningverlening én de natuur zijn gebaat  bij een breder palet aan maatregelen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden, zegt PBL.

 

Europees Milieuagentschap: Tien jaar tijd om milieucrisis te vermijden

Van: op 8 december 2019

De Europese Unie heeft nog tien jaar de tijd om ingrijpend te vergroenen en de instorting van het milieu te vermijden.

 

In de Monitor: Boeren kunnen emissies met 90% verminderen zonder krimpen veestapel

Van: op 16 november 2019

Het gaat erom dat we naar een veehouderij moeten waar het dier niet vervuilend is en geen emissies veroorzaakt. En dat kan

 

Milieucommissie Europarlement eist leidende rol Europa tijdens klimaattop

Van: op 7 november 2019

De Milieucommissie eist meer ambitie van Europa bij de klimaattop in Madrid (COP25).

 

Europa boekt weinig vooruitgang op vlak van luchtvervuiling

Van: op 22 oktober 2019

Nieuwe cijfers van het Europese Milieuagentschap (EEA) schatten het aantal vroegtijdige overlijdens als gevolg van luchtvervuiling op 400.000 per jaar.

 

Stikken in de stoffen, groei bereikt harde grenzen

Van: op 13 oktober 2019

Plotseling worden de grenzen bereikt en gaan ze de groei verstikken. Politiek en bedrijfsleven worden wakker, want nu gaat het echt groei en geld kosten.

 

Nederland doorslaggevend voor EU herbeoordeling glyfosaat

Van: op 15 september 2019

Nederland moet het gesjoemel van Monsanto niet belonen en ‘nee’ zeggen tegen een nieuwe vergunning voor het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat

 

Milieudefensie: 130 is onwettig, maximumsnelheid moet omlaag

Van: op 8 september 2019

Milieudefensie concludeert op basis van de uitspraak van de Raad van State dat de invoering van 130 km per uur op veel snelwegen onwettig is.

 

Zuid-Amerika is levensgevaarlijk voor milieuactivisten

Van: op 20 augustus 2019

Tussen 2002 en 2017 is het aantal moorden op milieuactivisten verdubbeld. Drie kwart van de 1558 moorden in die periode vond in Latijns-Amerika plaats.

 

GenX nu officieel ‘zeer zorgwekkende stof’

Van: op 30 juni 2019

De GenX-stoffen krijgen nu het stempel van ZZS. Het gaat om stoffen die mogelijk ernstige gezondheidseffecten veroorzaken en niet afbreken in het milieu.

 

Eredoctoraat voor milieueconoom Jeroen van den Bergh

Van: op 11 juni 2019

De Open Universiteit kent een eredoctoraat toe aan milieueconoom prof. dr. Jeroen van den Bergh, bijzonder hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Cruises stoten tien keer meer zwavel uit dan alle Europese auto’s samen

Van: op 6 juni 2019

Luxe cruises stoten wereldwijd vele keren meer zwaveloxiden uit dan alle 260 miljoen Europese auto’s samen en de sector doet er niets aan.

 

Milieudefensie: Oordeel hof stok achter de deur voor gezonde lucht

Van: op 7 mei 2019

De Nederlandse Staat moet aan de Europese luchtkwaliteitswet voldoen, maar hoeft daar nu geen extra plannen meer voor te maken.

 

Autoverbod Amsterdam haalt draagvlak duurzaamheid onderuit

Van: op 4 mei 2019

Met de wilde actie rond het Actieplan Schone Lucht riskeert Amsterdam het draagvlak voor duurzame maatregelen bij burgers onderuit te halen.

 

Bio-afbreekbare zakjes blijven nog lang bruikbaar

Van: op 1 mei 2019

Bio-afbreekbare zakjes blijken veel hardnekkiger dan gedacht. Sommige varianten zijn na drie jaar in het milieu nog perfect bruikbaar.

 

Bezetters Internationaal Strafhof eisen dat ecocide strafbaar wordt

Van: op 16 april 2019

Er is geen internationale overeenkomst die ecocide strafbaar stelt en ervoor zorgt dat partijen vervolgd kunnen worden na het plegen van ecocide.

 

Ontzilting zeewater zorgt voor grote vervuiling met pekel

Van: op 17 januari 2019

De wereld telt 16.000 installaties voor ontzilting, die drinkwater halen uit de zee. Maar ze produceren ook enorme hoeveelheden vervuild afvalwater.