Vis voor kweekzalm eten we beter zelf

Voedzame stoffen in kleine visjes zoal ansjovis of sardines gaan grotendeels verloren als ze eindigen als voer voor kweekzalm. “Het is veel slimmer en duurzamer om deze vissoorten rechtstreeks te eten”, zeggen wetenschappers in Nature.

Er dreigt een kernramp in Nederland

Nederland praat weer volop over kernenergie. Als al dat gepraat ook wordt omgezet in daadwerkelijke bouw, nu van vier in plaats van de al onzalige twee centrales, stevent het land rechtstreeks af op een kernramp. Niet dat die centrales meteen ontploffen, maar de samenleving en de economie wel.

De hele wereld is uitgeput, wat nu?

Wijzelf als individu en de planeet als geheel zijn uitgeput door het leven dat we leiden. De gevolgen daarvan kunnen niet uitblijven. De verbondenheid in uitputting kan leiden tot radicale klimaatacties.

Gaat technologie met AI de natuur redden?

Nature tech wordt het genoemd, technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en het verzamelen van satellietgegevens. Ze kan een cruciale rol spelen bij het behoud en de bescherming van de natuur, denken investeerders.

De bittere strijd tussen suiker en zoet

Te veel suiker ondermijnt de gezondheid. Kunstmatige zoetstoffen moesten dat voorkomen. Maar de nepsuikers brachten nog meer chemie mee, want ze smaakten nergens naar. En met al die chemie kwamen nieuwe risico's en nieuwe onderzoeken die de gevaren al dan niet konden verklaren of wilden erkennen. Een Odyssee langs de kusten van de nepsuikers, hun beloftes en de realiteit.

Gouden kansen voor groene ammoniak 

In de overgang van fossiele naar hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen en grondstoffen moet Nederland zich voorbereiden op de opkomst van groene ammoniak als ‘gamechanger’ in de energievoorziening van de toekomst.

Hoe radicaal rechts de boerenidylle uitmelkt

Het in stand houden van de intensieve ‘ondernemerslandbouw’ in Nederland leidt tot grote ontwrichting van de samenleving, beweert Jan Douwe van der Ploeg in zijn nieuwe boek ‘Gesloten vanwege stikstof’. Een uitgebreide samenvatting met commentaar van Huib Stam.

Hoe oorlogen het klimaat nog verder vernietigen

Begin 2022 begonnen journalisten te vragen hoe de grootschalige invasie van Rusland in Oekraïne de klimaatcrisis beïnvloedde. Toen waren de emissiegegevens die ze zochten niet beschikbaar. Die cijfers komen nu boven tafel, en ze zijn fors.