Steeds meer mensen kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap.Over de eerste negen maanden van 2019 zijn er 13% meer starters dan in dezelfde periode in 2018. Naast een gunstig economisch en fiscaal klimaat, dragen ook online werkplatformen bij aan deze groei. Via deze platformen bieden zzp’ers hun diensten aan voor kortlopende klussen. Zo is in 2019 ongeveer 8% van de starters actief in de kluseconomie, bijvoorbeeld als zelfstandige maaltijdbezorger, bouwvakker of kok. Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters in 2020 met circa 10% toeneemt. Al hangt dit mede af van wet- en regelgeving met betrekking tot starters en zzp’ers.   

In de eerste negen maanden van 2019 zijn 132.000 personen een eigen bedrijf gestart. Dit zijn er 13% meer ten opzichte van dezelfde periode in 2018. Met name in de afgelopen jaren is het aantal starters fors toegenomen. Ten opzichte van de eerste drie kwartalen in 2015 ligt het aantal starters in 2019 ruim een derde (+36%) hoger.

groenopladen generic keuzehulp

Sterke groei in de detailhandel en horeca

Vooral in de detailhandel en horeca nam het aantal starters, met respectievelijk 57% en 35%, fors toe. De toename in de detailhandel komt volledig voor rekening van starters die een online webwinkel beginnen, bijvoorbeeld via een online platform als bol.com. In de horeca betreft het vooral een toename van het aantal starters in de eventcatering, zoals zelfstandige koks, kelners, barista’s en foodtrucks.

Circa 8% van de starters is werkzaam in de kluseconomie

Online werkplatformen als Uber, Werkspot en Temper dragen mede bij aan de aanhoudende stijging van het aantal starters. Via deze platformen bieden zzp’ers hun diensten (geen producten) aan voor kortlopende klussen. Typische sectoren voor deze zogenoemde kluseconomie zijn de bouw (Werkspot), taxivervoer (Uber), maaltijdbezorging (Deliveroo, Ubereats) en de horeca (Temper). In 2019 is naar schatting ongeveer 8% van de starters als zzp’er in de kluseconomie actief.

Vooral vier grote steden zijn kraamkamer voor nieuw ondernemerschap

Het aantal starters is in 2019 in alle provincies toegenomen, al zijn er grote regionale verschillen. Zo nam het aantal starters in Flevoland met 22% het sterkst toe, terwijl Friesland met een groei van 10% hekkensluiter is. Vooral de vier grote steden – Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam – fungeren als kraamkamer voor nieuw ondernemerschap. Het aantal starters per 10.000 personen van de werkzame beroepsbevolking ligt in deze steden ver boven het gemiddelde in Nederland. Dit hangt onder meer samen met de bevolkingsgroei, de aanwezige digitale infrastructuur en de goede voorzieningen in de grote steden voor starters, zzp’ers en innovatieve bedrijven. Dit trekt weer nieuwe bedrijvigheid aan. Bovendien zorgen de universiteiten, met startupbroedplaatsen als YES!Delft en UtrechtINC, in deze provincies ook voor een lichting nieuwe ondernemers.

10% meer starters in 2020

Het ING Economisch Bureau verwacht dat het aantal starters ook de komende jaren hoog blijft. Door  digitalisering en structurele veranderingen op de arbeidsmarkt blijft vooral de vraag naar zzp’ers hoog. Katinka Jongkind, econoom bij het ING Economisch Bureau: “Zzp’ers zijn van alle flexibele arbeidsvormen het meest flexibel en fungeren daardoor als belangrijkste stootkussen om schokken in de vraag op te vangen. Dit maakt ze aantrekkelijk voor bedrijven om in te huren. Gezien de aanhoudende economische groei in 2020 (rond de 1,5%) en een verdere groei van de werkzame beroepsbevolking is de verwachting dat het aantal starters in 2020 met circa 10% groeit en rond de 190.000 uitkomt. Eventuele invoering van nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot starters en zzp’ers kan deze groei mogelijk stimuleren dan wel afremmen.”

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws