like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Naar een nieuwe economie voor plastic

Van: op 13 maart 2016

recycling plasticUit een studie van de Ellen Mac Arthur stichting, het Wereld Economisch Forum en Mc Kinsey blijkt dat minder dan 14% van al het plastic wereldwijd wordt ingezameld. De rest wordt gestort, verbrand of lekt weg naar het milieu. Samen voerden de partijen een verkenning uit naar de perspectieven voor een wereldwijde circulaire plasticketen.

Door middel van literatuurstudie en meer dan 300 interviews hebben de onderzoekers e huidige lineaire mondiale plastic keten in beeld gebracht en oplossingsrichtingen geformuleerd in het rapport ‘the new plastic economy’. Het rapport beschrijft met aantrekkelijke infographics de mogelijkheden om de mondiale plasticstromen circulair te maken. De beschreven oplossingsrichtingen zijn opgesteld in overleg met het bedrijfsleven en zijn een aanzet voor een verdere dialoog en uitwerking.

Bullguard Internet Security, free 60 days Trial

Het rapport stelt drie ambities voor om te komen tot een circulaire plasticketen waar geen grondstoffen verloren gaan:

 • Het gebruik van plastic afval moet economisch aantrekkelijker worden (after-use economy).

Zowel voor hergebruik, recycling als compostering kan de business case verbeterd worden. Onder meer door standaardisatie en modulair maken van formaten, het standaardiseren van materialen, het uitsluiten van twijfelachtige, schadelijke toevoegingen bij productie en het vergroten van het composteerbare aandeel. Winst die hiermee behaald kan worden is onder meer ruimtewinst, hergebruik van transportkratten en verpakkingsmaterialen. Lagere transportkosten, terugbrengen van CO2 als grondstof.

Inzameling, hergebruik en recycling vereist herkenbare schone stromen. Bij petflessen werkt dit al en wordt op sommige plaatsen een rendement van 80% inzameling behaald.

 • Drastische vermindering van weglekken van plastic in de natuurlijke omgeving

Jaarlijks komt er minstens 8 miljoen ton plastic in de oceaan terecht. Dit is gelijk aan een vuilniswagen per minuut. Zonder maatregelen is de verwachting dat dit aantal stijgt naar vier per minuut in 2050. 80% van deze lekkage ontstaat in Azië. Een sluitende business case rond after-use plastics stelt eisen aan ontwerp en ontwikkeling van plastics. Maar het positieve effect kan zijn dat het bv. in ontwikkelingslanden rendabel wordt om plastic te verzamelen als grondstof waardoor de ‘lekkage’ naar het milieu significant zal afnemen. Ook standaardisatie van verpakkingen zal wegwerpgedrag verminderen.

 • Ontkoppelen van plastic en fossiele grondstoffen

90% van de plastic productie maakt gebruik van nieuwe fossiele grondstoffen. Door plastic afval terug te voeren in de keten en door meer te doen met minder plastic neemt de behoefte aan fossiele grondstoffen af. Door daarnaast het aandeel biologisch afbreekbaar plastic op basis van hernieuwbare grondstoffen te verhogen ontstaat een nieuwe grondstoffenstroom. Biologisch afbreekbaar plastic kan naast biomassa ook gebruik maken van vastgelegde atmosferische CO2 en zo bijdragen aan bestrijding van de klimaatverandering. Bovendien kunnen composteerbare plastics ook gebruikt worden als een bron van biomassa en daarmee in plaats van afval een waardevolle landbouwgrondstof vormen.

Om deze ambities te behalen stelt het rapport de volgende aanpak voor:

 • Plastic Protocol: streven naar een wereldwijde standaard voor plastics zoals er ook voor bv. internet is. Zowel voor productie, toepassing en hergebruik in samenwerking met industrie, bedrijfsleven en gebruikers en beheert door een internationale commissie.
 • Nieuwe technieken: Het rapport stelt voor om onderzoekers uit te dagen om met nieuwe ideeën voor superpolymeren te komen die milieuvriendelijker en beter recyclebaar zijn dan de huidige generatie.
 • Verzamelen van feiten en cijfers: Veel zaken zijn nog onbekend of onzeker. Door betere data kan de transitie beter worden vormgegeven.
 • Agendasetting: Overheden zijn gebaat bij ondersteuning op dit thema. Door het beter te agenderen, innovaties te belichten en aandacht te vragen voor de problematiek wordt draagvlak verkregen voor transitie zo verwachten de auteurs.
 • Wereldwijde coördinatie: Daarnaast wordt voorgesteld om een organisatie op te richten die initiatieven samenbrengt en coördineert. Die overheden ondersteunt bij de implementatie van systemen en de industrie stimuleert om de inzichten op te volgen. En die bijdraagt om de duizenden initiatieven die er wereldwijd op lokale schaal worden ontplooid om afval in te zamelen, afval te scheiden en zwerfvuil te ruimen op te schalen naar een hoger niveau.

 

Lees meer over: , ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Peter Smith schreef:

  Goede voorstellen en ook heel goed dat dit onderzocht wordt.
  Echter, wordt het geen tijd dat we wat gaan doen?
  Ik merk dat er heel veel geld en tijd wordt gestoken in onderzoeken, bedenken van nieuwe regelgeving, ontwikkelen van nieuw beleid, enz, enz.
  Wij van stichting Klean zijn gewoon gaan doen (leg de klemtoon op ‘gewoon’ als ook op ‘doen’), we rapen elke dag tenminste een stuk zwerfafval op. Confucius zei al: “the man who wants to move a mountain starts by picking up stones”
  En daar zit meer wijsheid in dan in eerste oogopslag lijkt.
  Als je dagelijks een stuk zwerfafval opruimt dan :
  – gaan mensen je voorbeeld volgen
  – erger je je minder aan zwerfafval omdat je er iets aan kunt doen
  – worden je je bewust van je eigen plastic consumptie
  – stoppen je vrienden, die wel eens stiekem zwerfafval veroorzaakten, hiermee
  – ga je nadenken over een oplossing
  en kom je tot een verbazingwekkend simpele oplossing voor zwerfafval: als alleen al maar die mensen die graag een schone en gezonde wereld willen (stel dit 25%) voor volgende generaties 12 gram plastic op zouden ruimen per dag, zou dat 8 miljard kilo plastic zwerfafval per jaar schelen! Hoeveel plastic kwam er ook maar weer jaarlijks in de oceanen?

  Opgeruimde groet, Peter Smith
  van Stichting Klean (Klagen Loont Echt Absoluut Niet)

  PS: even een opmerking over 8 miljard kilo per jaar dat dit 1 vuilniswagen per minuut zou zijn. Dit zou kloppen als het plastic zodanig samengeperst wordt dat het homogeen is geworden en geen lucht meer bevat. Dan kan er inderdaad 20.000 kilo in een vuilniswagen. Wij van Klean hebben ca 100.000 zwerfafval-flesjes verzameld voor een speciaal project (Plastic Madonna). Deze 100.000 flesjes wogen ca 2000 kilo en we hadden 4 vrachtwagens van 40 kuub nodig om dit te vervoeren. Dus voor 20.000 kilo plastic zouden we 40 vrachtwagen van 40 kuub nodig hebben.
  40 vrachtwagens die hun inhoud elke minuut leegstorten in de oceaan storten!

  Je kunt dit -40 vrachtwagens van 40 kuub die hun plastic inhoud elke minuut uitstorten in de oceaan- als een enorm probleem zien, er moedeloos van worden.
  Wij zien er echter de enorme kracht van de mensheid in. De kracht van dagelijks iets doen waarvan je denkt dat het geen verschil maakt; dagelijks een stukje plastic laten vallen. Maar er zijn nog veel meer mensen die er langslopen en denken dat een stukje opruimen geen zin heeft. We hebben maar een klein gedeelte van die mensen nodig om een stukje per dag op te ruimen en er ligt niets meer.

 2. Bert Wolters schreef:

  Voor de hand liggende conclusies. Wie pakt de uitdagingen op?

 3. Ric schreef:

  Goed onderwerp voor een volgende ‘milieuconferentie’.