like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Natuur & Milieu wil 30% minder varkens in Nederland

Van: op 26 juni 2016

Tamworth varkens op de Woeste GrondMinder varkens en meer onderscheidend, duurzaam varkensvlees. Dat is de oplossing voor de problemen in de varkenssector, aldus Natuur & Milieu. Natuur & Milieu reageert hiermee op het vandaag verschenen rapport ‘Vitalisering Varkenshouderij’ van de commissie Rosenthal.

Minder varkens is de enige manier om de huidige problemen in de sector op te lossen: overproductie, de lage marktprijs voor varkensvlees, mestoverschotten, verzuring door ammoniak, fijnstof en stankoverlast voor omwonenden. Deze problemen worden deels veroorzaakt door de stoppersregeling: boeren die voor 1 januari 2020 stoppen met hun varkensstal, hoeven niet aan nieuwe dier- en milieueisen te voldoen. Zij kunnen tot die tijd doorgaan met de productie van goedkoop vlees, in oude en vervuilende stallen.

Fairphone 3_Staring lady

 

Te urgent

Sijas Akkerman, hoofd Voedsel bij Natuur & Milieu: ‘De problemen zijn te urgent om te wachten tot 2020. Wij roepen de overheid om de groep die nu onder de stoppersregeling valt, direct te laten stoppen. De 1,5 hectare bouwblokken waar deze varkensstallen op staan lenen zich bovendien goed voor groenteteelt.’

 

Rapport: teveel nadruk op promotie bulkproductie

De focus van het rapport ‘Vitalisering Varkenshouderij’ ligt volgens Natuur & Milieu teveel op de promotie van bulkproductie voor de export onder de noemer Het Hollands Varken. In plaats van te erkennen dat er te veel varkens zijn in Nederland, wil de POV koste wat het kost het hoge aantal varkens in stand houden. ‘Dat is de verkeerde focus. Niet bulkproductie maar onderscheidende producten, zoals Livar, Heydehoeve en Keten Duurzaam Varkensvlees hebben de toekomst. De vraag naar duurzaam voedsel is de afgelopen jaren met 95% gestegen. Dáár moet de markt op inspelen, niet op bulkproductie,’ aldus Akkerman.

 

Overige 70% varkens: focus op kwaliteitsvlees

Met minder varkens ontstaat er ruimte om dier- en milieuvriendelijk kwaliteitsvlees te produceren. Varkensboeren krijgen een betere prijs voor hun product doordat de markt niet langer overspoeld wordt door goedkoop varkensvlees. Om deze ontwikkeling te versnellen, is het van belang dat de overheid, met sector en banken, een ontwikkel- en marketingbudget vrijmaken. Hiertoe moet een fonds worden ingericht, ter waarde van 10 miljoen euro, dat wordt gevuld door overheid, banken en de landbouwsector.

 

Spekverkopers

Het onderscheidende, duurzame Hollandse varkensvlees moet het exportparadepaardje worden van Nederland. Exportmanagers, ook wel Spekverkopers genoemd, begeleiden het Hollandse varkensvlees op de buitenlandse markt. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is de harmonisatie van keurmerken op Europees niveau, zodat een gelijk speelveld ontstaat voor Nederlandse varkensboeren ten opzichte van buitenlandse collega’s. Het Beter Leven Keurmerk zou zich hier goed voor lenen, omdat dit keurmerk de producten binnenkort zowel scoort op dierenwelzijn als op milieu.

 

Toekomst

Natuur & Milieu heeft nauwkeurig en onderbouwd uiteengezet hoe de toekomst van de varkenshouderij er het beste uitziet. Klik hier voor de factsheet.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Anton schreef:

    Waarom moet de overheid weer de varkenshouders “spekken”? Dus ook ik moet daar weer aan meebetalen. Dit terwijl ik al 30 jaar alleen maar vegetarisch of biologisch vlees eet. De varkenshouders konden dankzij allerlei subsidies ongebreideld uitbreiden, terwijl de vraag alleen maar daalde. Vroeger was “Boerenverstand” een geuzennaam, maar ik denk dat ze bijna zijn uitgestorven. De meeste zijn bezig met de vraag hoeveel geld ze kunnen verdienen.