like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Nieuw kennisplatform versterkt succes energiebesparingsprojecten

Van: op 25 september 2014

Presikhaaf - SpeykstraatHomeMates heet het, en het is een onafhankelijk kennisplatform op het gebied van energiebesparing in de bestaande woningbouw gelanceerd. Het platform heeft tot doel de slaagkans van dergelijke energiebesparingsprojecten te vergroten. Met de oprichting roept de initiatiefnemer ‘stille helden’ op hun ervaringen met succesfactoren die zich kenmerken door bewonersbelangen en samenwerking te delen.

HomeMates is een initiatief van professor Sustainable Building & Development Anke van Hal van Nyenrode Business Universiteit. Het platform gaat bestaande kennis ontsluiten en doorontwikkelen. HomeMates krijgt zijn uiteindelijke vorm in samenwerking met vele spelers uit het veld.

Fairphone 3_Staring lady

Prof. van Hal over het platform: “Goed functionerende techniek en voldoende budget spelen vanzelfsprekend een grote rol bij het slagen van verduurzamingsinitiatieven. Maar de derde factor die leidt tot meer succes blijft té vaak onderbelicht. Het draait daarbij om het begrip Samen: Samen willen, Samenbrengen, Samenwerken. Oftewel, bewonersbelangen centraal stellen, het project stevig inbedden in een bredere context en de samenwerking tussen alle partijen goed laten verlopen. HomeMates richt zich specifiek op deze derde succesfactor.”

‘Stille helden’ gezocht
In samenwerking met Cobouw zoekt HomeMates ‘stille helden’. Dit zijn mensen die recent met succes energiebesparingsprojecten in de bestaande woningbouw hebben gerealiseerd doordat zij op bijzondere en positieve wijze omgingen met bewoners, de samenwerkingspartners en de opgave. De zoektocht richt zich naast op de grootschalige ambitieuze projecten, ook op de kleinere en minder geruchtmakende initiatieven. Voorbeelden hiervan zijn de aardige lokale aannemer die veel dorpsgenoten enthousiast kreeg voor energiebesparing, de installateur die extra zijn best deed om het ‘zijn’ bewoners naar de zin te maken of de gemeente of corporatie die erin slaagde de samenwerking tussen alle betrokken partijen een extra impuls te geven. De ervaringen en verhalen van deze ‘stille helden’ worden gebruikt als inspiratie voor iedereen die zich bezighoudt met het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

De geselecteerde verhalen krijgen een plek op de website www.homemates.nl en de mooiste vijf worden uitgelicht in Cobouw. Tijdens een HomeMates/Cobouw Masterclass op 4 februari 2015 op Nyenrode Business Universiteit kunnen deelnemers, mede aan de hand van de ervaringen van de vijf geselecteerden en met de kennis van HomeMates, nagaan hoe zij zelf de kansen op succes van hun projecten kunnen vergroten.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws