like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Overheid en bedrijven sluiten akkoord voor energiebesparing huishoudens

Van: op 25 mei 2017

zonnecollectorHet doel van 100 petajoule (PJ) energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord is een stap dichterbij. Het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven voor besparingsproducten en -diensten hebben afspraken gemaakt rond energiebesparingen bij huishoudens en kleinzakelijke verbruikers. Dit convenant staat gelijk aan een besparing van het energieverbruik (elektriciteit en gas) van ongeveer 150.000 huishoudens.

Onderzoekscentrum ECN heeft doorgerekend dat de afspraken 10 PJ energiebesparing bijdragen aan de doelstelling voor 2020. Dat maken minister van Economische Zaken, Henk Kamp en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ronald Plasterk vandaag bekend.

 

Energietransitie zaak van iedereen

Minister Kamp: "Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen is de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Deze opgave wordt makkelijker gehaald als de vraag naar energie daalt. Om deze doelen te kunnen bereiken is de inzet nodig van iedereen: van de overheid, van bedrijven en van burgers. Het gesloten convenant, dat een forse energiebesparing van 10PJ mogelijk maakt, is hiervan een goed voorbeeld. Ik ben blij dat we samen met alle verschillende partijen hebben afgesproken dat we maatregelen nemen die ertoe leiden dat mensen meer inzicht krijgen in hun energieverbruik. Meer inzicht in verbruik kan leiden tot energiebesparing, dit kan een huishouden een gemiddelde goedkopere energierekening opleveren van EUR 45 per jaar."

 

Stimuleren aanschaf warmtepompen en zonneboilers

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijven en huizen minder door gas en meer door duurzame bronnen worden verwarmd. Om die reden stelt het ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2017 tot en met 2020 in totaal EUR 160 miljoen beschikbaar voor de ISDE-regeling. Met de ISDE-regeling wordt de aanschaf van onder meer kleinschalige warmtepompen en zonneboilers gestimuleerd. Zo kan de CO2-uitstoot verder worden teruggedrongen. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen op een betaalbare manier worden gemaakt.

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Frans van Hasselt schreef:

  Dit verhaal gaat er van uit dat alle electriciteit “schoon”is, d.w.z. uit stromingsbronnen opgewekt. Maar zover zijn we nog heel lang niet. De electriciteitsopwekking blijft nog vele jaren voor het grootste deel met fossiele bronnen opgewekt. En daarom moet je bij je berekeningen ook nog rekening houden met het lage opwekkingsrendement voor elctriciteit. Voor iedere eenheid electriciteit die je meer gaat gebruiken, moet je de komende jaren nog rekenen met ongeveer 3 eenheden fossiele brandstof.
  En dan wordt het plaatje een stuk minder aantrekkelijk. Dus focussen op de produktie van schone electriciteit, besparing van electriciteit en gas, en kalm aan met het afschaffen van het gasnet.

 2. henkz schreef:

  Enerzijds mooi dat dit gaat gebeuren, anderzijds had het nog veel ambitieuzer kunnen zijn. Er kan maar liefst 280 PJ worden bespaard! De volgende tekst is afkomstig van Mark van Baal (Follow This):

  In ons gedachtenexperiment om het energiegebruik van Nederland (inclusief lucht- en scheepvaart: 4.000 P per jaar) terug te dringen, kijken we als eerste naar onze woningen. Nederland telt een kleine 7 miljoen bewoonde woningen, die samen 11 procent (430 PJ) van de Nederlandse energieconsumptie voor hun rekening nemen. Gerekend in energie-inhoud is verreweg het grootste deel hiervan aardgas (310 PJ), gevolgd door elektriciteit (90 PJ). De resterende 30 PJ wordt gebruikt door woningen die nog op olie stoken of stadswarmte of duurzame energie gebruiken.
  Een gemiddeld Nederlandse huishouden (2,2 bewoners) gebruikt 3.600 kWh elektriciteit en 1.300 m3 aardas (CBS, 2012), wat resulteert in een energierekening van ongeveer 1.700 euro per jaar.
  We kunnen het huishoudelijk gebruik op een aantal manieren omlaag brengen. Ten eerste door isolatie en dubbel glas. Van de 2 miljoen woningen met energielabel hebben er slechts 300.0000 een energiezuinig A of B-label. Daarnaast kunnen we ervoor zorgen dat er geen warmte het raam uit vliegt door alle ventilatielucht te laten stromen via ventilatiesystemen met warmteterugwinning (WTW) .
  Vervolgens maken we een grote slag door alle aardgasaansluitingen dicht te zetten. We gaan onze huizen en ons tapwater namelijk verwarmen met elektrische warmtepompen, die energie uit de lucht of de bodem halen, ook wanneer die lager is dan de binnentemperatuur. Een luchtwarmtepomp werkt ook bij een buitentemperatuur van twintig graden onder nul. Hij gebruikt weliswaar elektriciteit, maar alleen om warmte van buiten naar binnen te verplaatsen, niet om warmte te genereren. Daarom gebruikt een warmtepomp minder energie dan hij levert.
  Woningcorporatie Portaal laat een aantal energiezuinige woningen bouwen door VolkerWessels en KlaassenGroep, die een luchtwarmtepomp en een bodemwarmtepomp gebruiken. Volgens deze aannemers gebruiken de warmtepompen tussen de 2.000 en 2.500 kWh per jaar. Na installatie van een warmtepomp vervalt dus het aardgasgebruik, maar wordt de elektriciteitsrekening 2.250 kWh per jaar hoger, 60 procent.
  De elektriciteitsrekening voor apparaten in huis is echter wel te verlagen. Hiervoor volgen we tips van Milieu Centraal: we wassen niet meer boven 30 graden, we stellen de vaatwasser in op een lagere temperatuur (eco-programma), vervangen gloeilampen door ledlampen en doen wasdroger en tweede koelkast de deur uit. Hiermee kunnen we volgens Milieu Centraal 30 procent besparen.
  Met bovenstaande maatregelen vervalt dus de gasrekening en wordt de elektriciteitsrekening per saldo slechts 30 procent hoger. De totale energierekening daalt dan naar ongeveer 1.100 euro. Stukken minder dan het aantal Joules, aangezien elektriciteit per Joule ruim 3 keer zo duur is als aardgas.
  Terug naar de grote getallen: uit het energiegebruik van de Nederlandse huishoudens, kan het gasgebruik van 310 PJ dus vervallen, maar stijgt de elektriciteitsrekening met zo’n 30 procent van 90 PJ tot 120 PJ. Per saldo daalt het gebruik van alle 7 miljoen Nederlandse huishoudens met 280 PJ, een besparing van 7 procent op het geheel van 4.000 PJ.