Archief:

subsidie

Toenemende focus op energiebesparing betekent een gigantische opgave in de bestaande woningvoorraad.

Lees verder

Stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor activiteiten die de bekendheid over circulaire economie

RAI Vereniging blijft aandringen op verbreding van de subsidieregeling voor EV's, voor auto's op waterstof en met een grotere range.

Vanaf 1 juni kunnen woningbezitters tijdelijk gebruik maken van een verhoogde subsidie voor goede isolatie van hun woning.

De nieuwe subsidie Circulaire ketenprojecten loopt vanaf 9 april tot en met 1 oktober 2020, vanaf 9 april kunt u een aanvraag doen.

De SDE++ kent dit jaar een verplichtingenbudget van €5 miljard. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld.

Woningbezitters krijgen een nieuwe subsidie voor goede woningisolatie. Met de subsidie krijgt een huiseigenaar ongeveer 20 procent van de kosten terug.

Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. De SEEH bestaat ook voor VvE's.

De minister schat de uitgaven aan subsidie voor duurzame energie stelselmatig te hoog in. Daardoor is er in de afgelopen vijf jaar te weinig geld uitgegeven

In de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) is daarvoor in 2019 139 miljoen euro beschikbaar.

Ondernemers die willen investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2019 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA).

De stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie (SDE+) wordt opnieuw opengesteld. In het najaar van 2018 komt 6 miljard euro beschikbaar.

Europese importheffingen op Chinese zonnepanelen vervallen mogelijk. Samen met dalende prijzen verandert het landschap voor SDE+ subsidie en zon pv.

De huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom met onder andere zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes […]

Duurzame energieopwekking wordt door schaalvergroting en technische ontwikkelingen steeds goedkoper, waardoor er steeds minder subsidie nodig is.

Duurzaam beleggen levert steeds mooiere rendementen op. Dat voordeel weegt des te zwaarder nu spaargeld op de bank vrijwel niets meer oplevert. En wie belegt in een groenfonds kan bovendien profiteren van belastingvoordeel. Dat voordeel wordt berekend over het jaar dat volgt op het jaar waarin is belegd. Voor dit jaar moeten beleggingen in een […]

Zoek hier voor meer resultaten: