like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Sanering energiecentrales onvermijdelijk door lage energie en CO2 prijzen

Van: op 30 april 2013

Het door PricewaterhouseCoopers (PwC) gepubliceerde rapport ‘Financial and economic impact of a changing energy market‘ alarmeert over de slechte financiële vooruitzichten voor energiecentrales. Dezez zijn tot 2020 dermate slecht, dat dit volgens Energie-Nederland onontkoombaar leidt tot een sanering van het huidige productiepark.

Marges slecht tot zeer slecht
Uit het PwC-rapport blijkt dat de marges bij de productie van elektriciteit op dit moment slecht tot zeer slecht zijn. De marges zijn slecht voor alle type centrales en bedrijven: zowel gas als kolen en zowel oude als nieuwe centrales. De situatie zal ook niet wezenlijk verbeteren tot 2020, volgens het PwC-rapport.

Oorzaak: reeks van factoren
Het rapport laat zien dat de huidige situatie niet direct aan één oorzaak toe te schrijven is, maar voortkomt uit een reeks van factoren:

  • de relatief geringe vraag naar elektriciteit vanwege de economische crisis,
  • groot aanbod van duurzame energie in Duitsland waardoor elektriciteitsprijzen omlaag gaan (met name tijdens piekuren liggen prijsniveaus lager dan voorheen),
  • relatief duur gas ten opzichte van kolen,
  • sterk gedaalde CO2-prijzen,
  • een overschot aan productiecapaciteit.

Forse investeringen in duurzaam vereisen gezonde elektriciteitsmarkt
Energie-Nederland benadrukt dat een gezonde energiemarkt met redelijke marges noodzakelijk is om de investeringen in de duurzame energie mogelijk te maken. Realisatie van het kabinetsdoel (16% duurzame energie) voor duurzame energie in 2020 komt er op neer dat in 2020 minstens 40% alle in Nederland geleverde elektriciteit duurzaam zal moeten zijn. Daarvoor zijn forse investeringen nodig (circa 38 miljard euro). Energiebedrijven kunnen hun beoogde aandeel in de investeringen alleen op zich nemen wanneer zij er financieel gezond voor staan. Er ligt daarom een serieuze uitdaging voor bedrijven en overheid om de benodigde investeringen in duurzame energie van de grond te tillen.

Oplossing vooral Europees zoeken

Welke en hoeveel centrales de komende jaren uit bedrijf zullen gaan, is afhankelijk van prijsontwikkelingen en marktontwikkelingen in Nederland en Europa. De elektriciteitsproducenten maken hierin uiteindelijk zelf de keuzes. De oplossing van de huidige situatie vraagt volgens Energie-Nederland vooral een Europese aanpak.

Hogere CO2-prijzen
Cruciaal voor de verbetering van de situatie is het verhogen van de prijs van CO2 en de werking van het ETS. Daarom moet de Europese Commissie zo snel mogelijk een pakket structurele maatregelen presenteren. Nationale maatregelen helpen het klimaat niet en hebben slechts een zeer tijdelijk en zeer beperkt effect.

Meer internationale coördinatie
Verder is het dringend gewenst om tot meer coördinatie met onze buurlanden te komen. In een aantal landen wordt gewerkt aan het mogelijk invoeren van nationale vergoedingen voor het beschikbaar houden van capaciteit. In een geïntegreerde Noordwest Europese energiemarkt kan het invoeren van dergelijke maatregelen er toe leiden dat de concurrentiepositie van productie in Nederland verder onder druk komt te staan. Daarom is samenwerking en coördinatie tussen landen dringend nodig om een gelijk speelveld te behouden.

Rapport ‘Financial and economic impact of a changing energy market‘

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws