Archief:

CO2

Tijdens de coronacrisis is de totale CO2-uitstoot door vluchten van en naar Schiphol minder gedaald dan het aantal vliegtuigbewegingen, zegt de NLR.

Lees verder

De huidige CO2-stijging door menselijke activiteit is vandaag zes keer groter dan eerdere opstoten van CO2 in de atmosfeer ooit hebben laten zien.

De CO2-uitstoot in Nederland was in het derde kwartaal 4,4 procent lager dan in hetzelfde kwartaal van 2018.

De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 2,9 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2018, zo meldt het CBS.

Hoe gaat de industrie actief inzetten op schonere productiemethoden? Met een vooruitstrevende co-2-heffing, zegt de Klimaat en Energie Koepel.

Een CO2-budget blijkt de meest effectieve manier om gepland de klimaatdoelen te halen die nodig zijn om onder de 1½ graad Celsius opwarming te blijven.

Er zit een lekkend luchtje aan het ETS systeem voor CO2 handel. Wie niet onder het ETS valt, kan door een hefboomeffect groen zijn ten koste van anderen.

Een CO2-afhankelijke energiebelasting geeft een financiële prikkel om gas en elektriciteit (bijv. windenergie) met minder of geen CO2 te produceren.

De CO2-concentratie in de atmosfeer is gestegen tot een nieuw record van 415 deeltjes per miljoen, de hoogste concentratie sinds het begin van de mensheid.

TNO en de Universiteit Hasselt hebben een concept ontwikkeld om zonlicht direct te gebruiken om met brandstof uit CO2 chemische processen aan te drijven.

Ook in Belgie bestaat een breed draagvlak voor een algemene koolstofprijs als  cruciaal beleidsinstrument in de strijd tegen de klimaatverandering.

De CO2-uitstoot was in het vierde kwartaal 0,5 % hoger dan in hetzelfde kwartaal van 2017. Huishoudens en de transportsector hebben meer CO2 uitgestoten.

Het is de moeite waard om eens te bezien hoeveel co2 we in één jaar wel zou kunnen besparen zonder dat het de burgers iets gaat kosten.

Volgens het Met Office zal de gemiddelde CO2-concentratie in de atmosfeer dit jaar toenemen tot 411,3 deeltjes per miljoen (ppm).

Duurzame marktpartijen die invulling geven aan de CO2-ambitie van Rijkswaterstaat krijgen een gunningsvoordeel bij verlening van de opdracht.

Het verbruik van aardgas in de chemische en farmaceutische industrie blijkt in de periode 2012-2017 hoger te zijn dan eerder is vastgesteld.

Zoek hier voor meer resultaten: