like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Seminar: hoe circulair is de circulaire economie nu echt?

Van: op 30 september 2016

jan jonker hans stegeman circulaire economieDe circulaire economie groeit in snel tempo; althans, dat is de mare. In werkelijkheid is de intentie er wel bij veel partijen, maar blijft de uitvoering nogal achter bij het wensdenken van bedrijven en overheden. Reden genoeg om een gedegen onderzoek op te zetten naar het circulaire gehalte van het bedrijfsleven, vonden professor Jan Jonker van de Radboud Universiteit Nijmegen en Hans Stegeman, hoofdeconoom van de Rabobank.

 

Nieuw onderzoek gaat antwoord geven

Dit voorjaar is met succes een pilot onderzoek uitgevoerd naar business modellen voor de circulaire economie (BMCE). De resultaten daarvan worden gepresenteerd op een seminar op 6 oktober. Het doel was na te gaan wat er in bedrijven rond de circulaire economie daadwerkelijk gebeurt. Om dat te achterhalen is gekeken naar business modellen die daar op aansluiten.

Een business model laat op een abstract niveau zien hoe waarde wordt gecreëerd. Het is gebaseerd op een samenhangende set van bouwstenen die samen inzicht geven hoe die waardecreatie georganiseerd kan worden.

aanmeldblauw

Business modellen circulaire economie

In tegenstelling tot traditionele modellen, die gericht zijn op de organisatievorm, zijn circulaire business modellen (CBM) waarde-cyclisch georiënteerd. Doel van het model is om geheel of gedeeltelijk een bepaalde grondstof-kringloop te sluiten. Daarin moeten grondstoffen of daarmee gemaakte halffabricaten of producten steeds weer opnieuw gebruikt kunnen worden. De organisatie van die kringlopen wordt door de tijd heen gevolgd en gaat over de grenzen van de eigen organisatie heen. Het model is als gevolg niet lineair maar circulair.

Elke partij vormt een noodzakelijke schakel in de kringloop. Samen streven de partijen naar meervoudige waardecreatie. Dat betekent dat het gaat om meer dan financiële winst alleen. Ook het creëren van andere vormen van 'winst' is verankerd in de strategische keuze. Denk aan sociaal, ecologisch of maatschappelijk kapitaal.

Om vast te stellen hoe de circulaire economie in de praktijk werkt en effectief is en om te kunnen bepalen wat er nodig is om deze verder te ontwikkelen rollen we een groot landelijk onderzoek uit. Aan dat onderzoek kunt u meedoen. Daar nodigen we u dan ook nadrukkelijk voor uit.

 

Mee denken en doen

Op 6 oktober 2016 zullen de resultaten van het regionale onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd worden. Dit zal gebeuren in Arnhem op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW). Tevens starten we op dat moment het uitgebreide landelijke vervolgonderzoek.

Dit is tot nu toe het grootste onderzoek in Nederland en wellicht ook van Europa naar de praktijk van de circulaire economie bij bedrijven. Het onderzoek geeft inzicht in hoe bedrijven in de praktijk van alledag omgaan met de circulaire economie. Weten we wel wat de circulaire economie betekent? Wat gebeurt er nu echt? En wat kunnen we leren over business- en verdienmodellen? Uit het onderzoek komen acht sprekende casussen naar voren waarin het organiseren van de circulaire economie echt zichtbaar wordt.

Mocht u meer willen weten over de uitkomsten van het onderzoek naar business modellen voor de circulaire economie, en over de mogelijkheden om aan het vervolgonderzoek deel te nemen, dan bent u op 6 oktober 2016 van harte welkom op het seminar in Arnhem. Daar gaan we samen van start.
aanmeldblauw

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Overige

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws