like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Stadswarmte in Rotterdam bespaart jaarlijks tot 70% CO2 uitstoot

Van: op 14 januari 2017

warmtenet stadswarmte rotterdamHet stadswarmte net in de regio Rotterdam levert aan honderden bedrijven en 45.000 huishoudens warmte uit afval- en energiecentrale AVR. Voor de Rotterdamse regio betekent dit een jaarlijkse CO2-besparing van 70 procent ten opzichte van het verwarmen met een cv-ketel. Leverancier Eneco heeft onlangs de mijlpaal van 10 miljoen gigajoule geleverde industriële warmte aan de stad Rotterdam bereikt. Dit is omgerekend goed voor het verwarmen van 330.000 woningen gedurende één jaar.

Het verder verduurzamen van warmtelevering door onder andere de inzet van restwarmte staat hoog op de landelijke energieagenda en draagt bij aan de transitie naar een toekomst waarin nauwelijks of geen aardgas meer nodig is. Michiel van den Berg, directeur Eneco Warmte & Koude: 'Eneco zet zich in voor de transitie naar duurzame energie. De verdere ontwikkeling van warmtelevering is daarbij een van onze speerpunten. Het leveren van de 10 miljoenste gigajoule aan Rotterdam zien we dan ook als een belangrijke mijlpaal en opmaat naar verdere verduurzaming en uitbreiding van onze warmtelevering.'

Pex Langenberg, wethouder van Rotterdam is blij met het behaalde resultaat. 'Dit sluit goed aan bij de klimaatdoelstellingen van Rotterdam waarbij we een verduurzaming van de haven willen stimuleren en restwarmte van de industrie optimaal willen inzetten. De klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt moeten zorgen dat onze lucht schoner en gezonder wordt om zo onze leefomgeving schoon en leefbaar te houden.'

Yves Luca, CEO AVR: 'Ook wij zijn trots op de 10 miljoenste gigajoule warmte die we vanuit onze centrale hebben geleverd. Zo geven we de grijze vuilniszakken die we dagelijks van Rotterdam krijgen weer een goede bestemming. Om het nog wat tastbaarder te maken: één vuilniszak staat voor zeven warme douchebeurten. Met als einddoel minder fossiele brandstoffen en minder CO2 uitstoot.'

 

Eneco investeert in verduurzaming warmtelevering

Duurzaam energiebedrijf Eneco investeert in de toekomst van warmtenetten. Zo worden de mogelijkheden bekeken om ook het net in Den Haag verder te verduurzamen met restwarmte uit de Rotterdamse haven. Hiervoor ontwikkelt Eneco plannen voor ‘Leiding door het Midden’, een nieuwe warmtetransportleiding die naast vrijgekomen warmte uit de haven ook warmte uit geothermiebronnen en biomassabronnen moet gaan transporteren naar regio Den Haag en omgeving. Hiernaast onderzoekt Eneco samen met gemeenten, projectontwikkelaars en andere stakeholders naar meerdere duurzame warmtebronnen die de oude gasnetten gaan vervangen.

 

Duurzaamheid niet onomstreden

In 2013 werd via de transportleiding van Warmte Bedrijf Rotterdam de eerste restwarmte geleverd aan Rotterdam. Door de sluiting van de EfG-centrale aan de Galileïstraat kwam de aanleg van een tweede hoofdtransportleiding in een stroomversnelling. In oktober 2014 opende Eneco de 17 kilometer lange ‘Leiding over Noord’ en werd het warmtenet van Rotterdam ineens voor 85% voorzien van de duurzamere warmte uit de AVR-centrale.

Warmtenetten staan op verschillende plaatsen ter discussie vanwege de soms hoge vaste kosten voor gebruikers en het ontbreken van keuzevrijheid. En het opwekken van energie uit afval kan leiden tot een afvalverslaving, want om rendabel energie op te kunnen wekken dient er voldoende aanvoer van afval te zijn. Dat heeft soms tot gevolg dat er afval ingevoerd moet worden uit andere landen, en dat de prikkel om afval te vermijden wordt afgezwakt.

 

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: maex, Nieuws, Rotterdam, Zuid-Holland

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Peter Segaar schreef:

    Hoezo, “soms” hoge vaste kosten. Die vaste kosten worden door ACM gedicteerd, en ze zijn niet “soms” hoog, maar ze zijn altijd hoog, en ze zijn fors toegenomen. Zeker voor een groot contingent warmteslaven wat per definitie al veel minder GJ per jaar verbruikt dan het vermeende landelijke gemiddelde, de huurders, zijn die vastrecht kosten voor stadsverarming een ondragelijk juk om de nek aan het worden. Wat besparing / minder stoken ontmoedigt. Vaste kosten die ook nog eens met de invoering van de Warmtewet verder zijn toegenomen. Bij Vattenfall/Nuon met 11 procent…