like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Stedin maakt aardgas van overtollige stroom

Van: op 19 april 2013

Aardgas maken van elektriciteit. Bewoners van een nog te bepalen appartementencomplex in de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg kunnen straks bijvoorbeeld koken dankzij overtollige duurzame elektriciteit. Netbeheerder Stedin, energiekennisbedrijf DNV KEMA, Ressort Wonen en de Rotterdamse deelgemeente Rozenburg hebben vrijdag 19 april een intentieovereenkomst ondertekend voor een spectaculaire stap met het Nederlandse energienet.

Een appartementencomplex in Rozenburg wordt vanaf medio 2013 gedurende vijf jaar onderdeel van de eerste Nederlandse praktijkproef naar deze toepassing. Onder de noemer ‘Power2Gas’ wordt overtollige duurzame elektriciteit letterlijk via waterstof en CO2 omgezet in aardgas. Het geproduceerde gas is van aardgaskwaliteit en wordt toegevoegd aan het bestaande aardgasnet. Bewoners kunnen zonder enige merkbare gevolgen gebruik maken van deze duurzame energieproductie, bijvoorbeeld voor de CV-ketel en kooktoestellen.

Duurzaam gas via elektrolyse en methanisering
Als het bijvoorbeeld hard waait of de zon uitbundig schijnt, leveren windmolens of zonnepanelen meer elektriciteit dan op dat moment nodig is. Elektriciteit kan zelf niet grootschalig worden opgeslagen, maar via de processen elektrolyse en methanisering ontstaat gas met dezelfde eigenschappen als aardgas. Dit gebeurt in een door DNV KEMA en Stedin bedachte installatie. In Rozenburg wordt deze aangesloten op het reguliere aardgasnet van een appartementencomplex van Ressort Wonen.

Stedin deed op Ameland eerder een succesvol onderzoek met het produceren van groene waterstof en het vervolgens te mengen met het reguliere aardgasnet van een appartementencomplex. In Rozenburg is bijmengen niet meer nodig, want door methanisering – een volledig CO2-neutraal proces – ontstaat gas van aardgaskwaliteit.

Steeds meer energieproductie vraagt om oplossingen


Naast ondernemingen in de tuinbouw en windparken zullen ook consumenten en andere bedrijven steeds meer energie zelf produceren. De partners verwachten een toename van huiseigenaren en bedrijven die bijvoorbeeld zonnepanelen of HRe ketels nemen en zo ook energieproducent worden. Elektriciteit omzetten in aardgas helpt bij het in balans houden van deze decentrale opwekking van energie.

Stedin en DNV KEMA financiëren het project mede via een subsidie van de Rijksoverheid. Zogenoemde topsectoren zoals energie worden daarbij door de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) bijgestaan. Stedin en DNV KEMA dragen bovendien zorg voor het inrichten van de elektriciteits- en gasnetten en de installatie. Ressort Wonen en de deelgemeente Rozenburg ondersteunen het project als lokale partijen.

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws