like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Subsidieregelingen energie-innovatie 1 april open

Van: op 19 februari 2015

energieopslagHet ministerie van Economische Zaken stelt 103 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatieprojecten, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Doel van deze Topsector is schone en efficiënt opgewekte energie, die Nederland economisch sterker maakt. De eerste subsidietranche is nu gepubliceerd: aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2015.

De eerste tranche is op 16 februari gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin stelt het ministerie van Economische Zaken 103 miljoen euro beschikbaar via verschillende subsidieregelingen. De subsidies zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden (overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven). Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Alle regelingen van de eerste tranche gaan open op 1 april 2015. Later dit jaar volgt nog een tweede tranche.

Eenvoudiger en toegankelijker

Het instrumentarium van de Topsector Energie is dit jaar eenvoudiger en toegankelijker gemaakt, met name voor ondernemers. Een aantal subsidieregelingen is samengevoegd tot twee nieuwe regelingen. Ook zijn samenwerkingseisen en subsidiepercentages zoveel mogelijk geüniformeerd.

Diverse subsidieregelingen

Nieuw is de Hernieuwbare Energie-regeling, voor projecten die bijdragen aan het kosteneffectiever realiseren van de duurzame-energiedoelstelling van 16 procent in 2023. Ook nieuw is de iDEEGO-regeling (innovatie Duurzame Energie en Energiebesparing Gebouwde Omgeving). Onder de regelingen valt verder de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Voor de DEI stelt de minister 34 miljoen euro beschikbaar.

De in te dienen projecten moeten passen binnen de thema’s en focus daarbinnen van de Topsector Energie: zoals bio-energie, energiebesparing in de industrie en gebouwde omgeving, LNG, smart grids, wind op zee, zonne-energie en het sociale innovatieprogramma STEM. Behalve bij projecten voor de regelingen DEI en Hernieuwbare Energie; die richten zich ook op andere energiethema's.

Over de Topsector Energie

De Topsector Energie organiseert en stimuleert de innovatiekracht van de energiesector door de innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in gezamenlijke programma's. Doel: meer Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart en een duurzamere energiehuishouding. Met de subsidies stimuleert het ministerie van Economische Zaken onderzoek en ontwikkeling rond schone en efficiënt opgewekte energie. De subsidieregelingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit.

Meer weten?

Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata staat op www.rvo.nl/topsector-energie. Adviseurs van RVO.nl kunnen ondersteunen bij de aanvraag.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws