techrede

De InnovatieExpo21 is dit jaar het grootste online evenement voor de laatste ontwikkelingen op gebied van innovaties. Politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen komen hier samen vanuit een breed innovatief perspectief.

Daarmee is de InnovatieExpo21 hèt podium voor de 4 Technische Universiteiten om een vervolg te geven aan de oproep van de in oktober vorig jaar uitgesproken Techrede. Tijdens deze door Prins Constantijn geopende technologische equivalent op de Troonrede, riepen de 4TU’s op om technologische innovaties hoog op de politieke en maatschappelijke agenda te plaatsen!
Door nu letterlijk de ‘Stem van de toekomst’ te laten spreken geeft de generatie van de toekomst bij monde van TU-studenten, de aftrap naar de ontwikkeling van het ‘Deltaplan 2.0’. Door verbinding te leggen tussen bedrijven, politiek en de generatie van de toekomst wordt gewerkt aan een ‘Deltaplan 2.0’. Technologische innovaties binnen thema's als gezondheidszorg, energie, circulariteit, en landbouw moeten daarmee leiden naar het versnellen van de noodzakelijke transities.

Op zoek naar antwoorden om transities te versnellen

Niet alleen praten maar actie ondernemen’, stelt studente Robin Weijland kordaat.  ‘Er is al ontzettend veel mogelijk op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie, maar in de praktijk en maatschappij zie je daar nog niet altijd genoeg van terug.’ Door deze zoektocht naar antwoorden vast te leggen, willen de studenten zichtbaarheid creëren voor innovaties, en de implementatie ervan versnellen.

Techrede 2021

De komende maanden worden door een speciaal samengesteld team studenten gesprekken gevoerd met politici, beleidsmakers, wetenschappers en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Tijdens de Techrede 2021 in oktober, zullen de uitkomsten gepresenteerd worden.

Vraag Offerte aan
Benieuwd naar de zoektocht van de studenten? Volg hen op Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, Linktree of Twitter
Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws