Vorig jaar is TenneT gestart met twee pilots waarbij TenneT met blockchaintechnologie elektrische auto's en huishoudbatterijen inzet om het hoogspanningsnet in balans te houden en om opstoppingen (congestie) in het hoogspanningsnet te voorkomen. De blockchainimplementatie is ontwikkeld door IBM. In Nederland wordt samengewerkt met duurzame energieleverancier Vandebron en in Duitsland wordt samengewerkt met Sonnen E-services. Die activiteiten worden nu uitgebreid.

Vandebron levert flexibiliteit aan TenneT voor de handhaving van de balans. Dit doet Vandebron door laadsessies van klanten met een elektrische auto – op verzoek van TenneT – tijdelijk te onderbreken en weer te starten. Vandebron faciliteert deze 'slim laden' dienst voor de Tesla rijders, die hiervoor ook een vergoeding krijgen. Details over hun deelname, zoals bijvoorbeeld de slimme laadsessies, kunnen zij volgen via een app.
 
In Duitsland zijn decentrale huishoudbatterijen van Sonnen E-services via de blockchain in het TenneT-netwerk geïntegreerd. Sonnen verbindt de huishoudbatterijen digitaal met elkaar. Door deze batterijen vervolgens slim in te zetten draagt Sonnen bij aan het opvangen van transportproblemen in Duitsland. In het noorden van Duitsland staat een grote hoeveelheid windenergie opgesteld terwijl een belangrijk deel van het verbruik in het zuiden plaatsvindt. Een gebrek aan transportcapaciteit tussen beide regio's veroorzaakt congesties in het elektriciteitsnetwerk.

groenopladen generic keuzehulp

Pilots blockchainprojecten succesvol

In totaal hebben 130 huishoudbatterijen gezorgd voor 400 kW decentrale flexibiliteit en hebben de batterijen succesvol meegeholpen opstoppingen in het net te helpen voorkomen.
Ook de pilot met Vandebron is een succes te noemen. Fardau van der Galiën, Head of Electric Mobility Vandebron: "Inmiddels doen we met ruim 150 Tesla's elke dag biedingen op de regel- en reservevermogensmarkt van TenneT en worden onze biedingen ook daadwerkelijk geactiveerd door TenneT. Zodoende dragen we nu al real time bij aan de balanshandhaving van het elektriciteitsnet. Op dit moment kan het alleen nog met Tesla's, maar we zijn bezig om het slim laden ook via de laadpaal mogelijk te maken. In dat geval ben je niet meer afhankelijk van het type auto en kunnen we verder opschalen. Zo wordt slim laden voor iedereen met een elektrische auto mogelijk! ".

Nieuwe partijen

Inmiddels heeft TenneT na een uitgebreide tender een contract getekend met IBM als partner voor de blockchaintechnologie. Na de twee succesvolle pilots gaan TenneT en IBM de implementatie opschalen zodat aan veel meer partijen toegang tot de elektriciteitsmarkt verleend kan worden. De marktpartijen die in deze volgende fase betrokken zijn, zijn ENGIE, Escozon & Energie Samen, Scholt Energy & Enervalis en Vandebron. Deze aggregators zullen met verschillende typen assets flexibiliteit (in de vorm van aFRR, oftewel regelvermogen) aan het elektriciteitssysteem leveren. Blockchaintechnologie zal de benodigde data-uitwisseling hiervoor faciliteren.

TenneT CEO Manon van Beek: “Als netbeheerder hebben we een nieuwe manier in handen om decentrale bronnen van elektriciteit beter te integreren en tegelijkertijd de stroomvoorziening zeker te stellen. Ook bieden we particulieren een mooie kans om actief aan de energietransitie deel te nemen Zo maken wij samen de energietransitie beter betaalbaar.”

Wat is een aggregator?

Een aggregator zorgt voor een betere afstemming tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Vooral met een toename van zon- en windenergie zal (op zomerse dagen) een overaanbod op de elektriciteitsmarkt bestaan. Het probleem van overaanbod of tekort is dat er onbalans op het net ontstaat. De netbeheerders hebben een wettelijke taak de netbalans te borgen. Dat kan onder andere door in dal-momenten aan afnemers te vragen (tijdelijk) hun energieconsumptie uit te stellen of in piek-momenten juist extra elektriciteit van het net af te nemen. De aggregator kan daar op inspelen door namens een groep van huishoudens en bedrijven, hun vraag- of aanbodflexibiliteit te bundelen, aan te sturen en geaggregeerd op een flexibiliteitsmarkt aan te bieden. Als voorbeeld kan worden gedacht aan kassen of koelhuizen die hun energieconsumptie mogelijk enige tijd kunnen uitstellen, zonder dat dit direct grote gevolgen heeft voor de aanwezige temperatuur (die best een paar graden kan zakken/stijgen, zonder dat de productie bederft).

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws