like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Uitspraak rechter redt biologische melkkoeien van de slacht

Van: op 8 mei 2017

melkkoe In een kort geding uit dat De Natuurweide en Netwerk Grondig namens grondgebonden en biologische melkveehouders hebben aangespannen oordeelt de rechter dat boeren die investeringen hebben gedaan voor 2 juli 2015, en die passen binnen het beleid van grondgebonden landbouw dat de overheid nastreeft, de opgelegde reductie van hun veestapel niet hadden kunnen voorzien. 

Voorzitter van De Natuurweide, Theunis Jacob Slob is blij. “Dit is natuurlijk heel goed nieuws. Biologische melkveehouders, die uitgebreid hebben om in te spelen op de vraag naar biologische melk, werden onevenredig zwaar gestraft met het huidige fosfaatbeleid. Zij dragen niet bij aan het fosfaatprobleem, maar moeten van de overheid wel bijdragen aan de oplossing van het overschot. Natuurweide gaat er van uit dat deze grens en de opgelegde en geplande boetes met deze uitspraak komen te vervallen.  De staatssecretaris moet dit beleid nu aanpassen en hierbij rekening houden met de expliciete uitspraak van de rechter dat biologische boeren extra nadeel hebben van de regeling.”

Ook Diana Saaman van Netwerk Grondig reageert enthousiast: “We zijn heel erg verheugd dat de rechter inziet dat grondgebonden landbouw van belang is en een garantie biedt voor de oplossing van problemen.”

 

Koeien naar de slacht

Staatssecretaris van Dam heeft in de laatste weken een extra uitzondering gemaakt voor vleesveehouders en zeldzame koeienrassen. Tot nu toe wilde hij nieuwe en groeiende grondgebonden en biologische melkveehouders niet uitzonderen omdat zij volgens hem ook hebben bijgedragen aan het fosfaatoverschot en dus mee moeten doen aan het fosfaatreductieplan. Met deze uitspraak lijkt deze visie geen stand te houden. En lijkt de rechter voor consequent – en daarmee grondgebonden- beleid te pleiten.

De regeling fosfaatreductieplan 2017  is op 1 maart 2017  ingegaan en is nodig ter behoud van de derogatie.  Hierbij mogen gangbare boeren meer mest op hun land brengen. De derogatie geldt echter niet voor biologische boeren. Het fosfaatreductieplan bepaalt dat melkveehouders het aantal koeien op hun bedrijf moeten verminderen tot het peil van 2 juli 2015. Als zij dit niet doen moeten zij een heffing betalen. Het gaat veelal om zulke forse bedragen, dat boeren gedwongen zijn om koeien naar de slacht te brengen. De biologische melkveehouders vinden het onrechtvaardig dat zij mede moeten boeten om de derogatie voor gangbare boeren veilig te stellen. Ook de rechter erkent dat de reductieregeling beoogt een oplossing te bieden voor een probleem waar biologische boeren feitelijk niet aan hebben bijdragen.

 

Ontzien

De Tweede Kamer heeft in december ingestemd met het fosfaatrechten stelsel, dat per 2018 zou moeten ingaan. De Tweede Kamer heeft besloten om de biologische melkveehouderij alleen te ontzien in de generieke korting. Dit zou betekenen dat biologische boeren die nu meer koeien hebben dan op 2 juli 2015, alleen die extra koeien hoeven weg te doen en niet 4 % extra hoeven te krimpen. De Eerste Kamer moet hier nog mee instemmen.

De Natuurweide, Netwerk Grondig en Biohuis hopen de Eerste Kamer te kunnen overtuigen dat grondgebonden en biologische melkveehouders ontzien moeten worden bij de fosfaatwetgeving.

 

Lees meer over:

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 

Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Wout Veldstra schreef:

  Er blijkt ook uit, dat het Ministerie nog steeds aan de leiband van de agribussiness loopt.De landbouwlobby bepaalt al 50 jaar waar de boeren ‘s nachts van wakker liggen.
  Gelukkig hebben we nog een rechterlijke macht, die zich niet laat sturen.

 2. AVE schreef:

  Het blijkt maar weer dat 2e Kamerleden stemvee zijn van de regeringspartijen en hun gedogers.
  Het is raar, dat boeren die zich aan de fosfaatregels houden gestraft worden voor boeren die zich daar niet aan houden.
  2e Kamerleden zijn op last van de partij gedwongen te stemmen zoals de partij dat voorschrijft. Dat is in strijd met de grondwet.