gemeente

Huurders in een huurwoning van een commerciële aanbieder wonen vaak in de slechts geïsoleerde woningen, blijkt uit een onderzoek van de Woonbond. De commerciële huursector telt bijna een miljoen woningen. Hiervan heeft 22% nog een label F of G. In de corporatiesector is dit 7%.

Uit meldingen die de Woonbond ontving op hun ‘Meldpunt Energiealarm’ blijkt dan ook dat huurders in de commerciële sector vaker ontevreden zijn over de isolatie van hun woning. Zo geeft 74% van de commerciële huurders aan nog enkel glas te hebben en geeft maar liefst 90% aan dat hun woning slecht is geïsoleerd.

groenopladen generic keuzehulp

Omdat het vaak moeilijk blijkt commerciële verhuurders in beweging te krijgen, pleit de Woonbond ook voor een initiatiefrecht waarmee huurders de verduurzaming van een woning kunnen afdwingen. ‘Huurders betalen wel de stijgende gasrekening, maar hebben niets te zeggen over het verduurzamen van de woning. Dat moet anders,’ zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energiebesparing bij de Woonbond. Ook een huurbevriezing voor woningen met de slechtste labels is een goede optie om verhuurders in de commerciële sector aan te sporen.

Er zijn ook zorgen om corporatiehuurders. Maar in het in 2018 gesloten Sociaal Huurakkoord tussen corporaties en de Woonbond is afgesproken dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de totale woonlasten dalen. Om die verduurzaming te kunnen betalen, moet het mes gaat in de verhuurdersheffing, de belasting op sociale huur. Zo krijgen verhuurders de financiële ruimte om de miljoenen huurwoningen te verduurzamen zonder dat huurders de dupe zijn van enorme huurstijgingen.

Eerlijk klimaatbeleid

De Woonbond wil bovendien dat grote vervuilers gaan meebetalen aan het klimaatbeleid, zodat burgers meer ontzien kunnen worden. De Woonbond organiseert daarom samen met Milieudefensie, Greenpeace de Goede Zaak en de FNV een ‘Eerlijke Klimaatmars' op 10 maart op de Dam.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws