like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Vrije energie, gestopt door complot of komende revolutie?

Van: op 31 augustus 2013

vrije energieTerwijl Nederland in de ban is van het Energieakkoord en dreigende schaliegas exploitatie, vinden er ook ontwikkelingen in vrije energie plaats, die maar heel beperkt de aandacht van de media krijgen. Toch is er een groeiende interesse vanuit de maatschappij voor alle vormen van energie, die geen nadelen hebben voor mens en natuur. Terecht, want we kunnen ons niet veroorloven om extra kansen voor duurzaamheid te missen.

Vrije energie is energie, die je met vrije of gratis grondstoffen kan produceren. Daar horen dus wind-, water- en zonne-energie bij, maar ook toepassingen als nulpunt, plasma, LENR, waarbij veel minder duidelijk is hoe (en vaak ook of) de processen werken. Daarom worden deze projecten vaak als pseudowetenschap betiteld. Bovendien zijn ze met regelmaat omgeven door complottheorieën, die stellen dat de gevestigde belangen in de fossiele energie de ontwikkeling van vrije energie met hand en tand willen tegenhouden.

Algemeen

Een van de specialisten op dit gebied is Dick Korf.  Dick heeft altijd al een zwak gehad voor energiebesparing. Hij had al een hoog rendement CV-ketel toen het begrip HR nog helemaal niet bestond en hij bouwde zijn eigen windmolen met een diameter van maar liefst 6 meter, maar wel nádat hij eerst getest had of de elektriciteitsmeter ook ‘achteruit’ wilde draaien.

Dick Korf

Dick Korf

Over vrije energie zegt hij: “De aarde is de basis voor ons aller bestaan. Het kan toch niet zo zijn dat waar de aarde miljarden jaren over gedaan heeft dat wij dat in een paar honderd jaar verbrassen door het opstoken van alle voorraden aardolie, steenkool en aardgas? Daarbij komt nog dat de rendementen van deze verbranding en het gebruik ervan beschamend laag is (vaak minder dan 45%) waardoor het meer lijkt op buitenluchtverwarming dan op effectief en verantwoord gebruikmaken van de beschikbare (fossiele) brandstof”.

Toen het onderwerp nulpuntenergie een paar jaar geleden op zijn pad kwam stond Dick dan ook meteen open voor de mogelijke toepassingen ervan. Nulpuntenergie is een begrip dat afkomstig is uit de kwantumfysica. Dr. Harold Puthoff, professor aan de universiteit van Cambridge, wilde deze energie meten. De metingen werden uitgevoerd bij nul graden Kelvin, het absolute nulpunt in het universum, wat neerkomt op 273,15 graden Celsius onder nul. Bij deze temperatuur zou volgens de traditionele, Newtoniaanse fysica geen molecuul of atoom nog bewegen en er zou dus helemaal geen energie meer gemeten kunnen worden! Toch vond Puthoff wat hij noemde een ‘kokende heksenketel’ aan energie die vanaf dat moment de naam nulpuntsenergie (zero point energy) kreeg.

In tientallen experimenten probeerden uitvinders sindsdien ‘niet bestaande’ maar wel meetbaar aanwezige energie om te zetten in bruikbare vorm. Korf is inmiddels de hele wereld over gereisd op zoek naar die uitvinder die niet alleen een unieke vinding heeft gedaan maar deze ook tot een werkend, productierijp apparaat heeft ontwikkeld. Die bleken moeilijk te vinden. Veel projecten blijven steken in overspannen verwachtingen, niet alleen wat betreft prestaties, maar ook over financiële opbrengsten. Minstens zoveel projecten gingen kopje onder door een chronisch gebrek aan technische kennis.  En vermeende complotten van de gevestigde orde worden maar al te vaak als excuus gebruikt als geen werkend apparaat kan worden getoond. Toch lijken enkele projecten nu bijna zo ver te zijn.

Overigens gaat nulpuntenergie volgens mensen die zich diepgaand met het onderwerp bezighouden,  veel verder dan alleen het laten branden van een lamp. Het zou een energieveld kunnen zijn dat alle leven onderling verbindt en dat een brug slaat tussen spiritualiteit en wetenschap.

Vrije energie is ook nauw verbonden met de ‘Nieuwe Economie’, die aangeeft hoe we op een andere manier om kunnen gaan met geld, grondstoffen en menselijk kapitaal. Voorbeelden daarvan zien we inmiddels al overal ontstaan waar mensen zelf samen aan de slag gaan met de opwekking van zonne- en windenergie. Andere toepassingen van vrije energie zijn daar een logisch vervolg op.

Dick Korf streeft er naar om de financiële opbrengsten die uit de toepassing van deze vrije energie moeten gaan komen (die zomaar door de natuur gratis ter beschikking gesteld) weer ten goede te laten komen aan diezelfde natuur. Bij voorbeeld uit de verkoop van extra geproduceerde stroom uit vrije energie, die voor het gedeelte boven het eigen verbruik teruggevoed kan/mag worden in het elektriciteitnet. Zo kunnen behoorlijke bedragen vrijkomen die aangewend kunnen gaan worden voor diverse ideële doeleinden. Daarvoor heeft Dick inmiddels goede contacten opgebouwd met o.a. de Triodos Foundation in Zeist. Om dit alles te bundelen heeft hij de Stichting FreeEnergy4All opgericht, Vrije Energie voor iedereen!

Vrije energie houdt steeds meer mensen bezig en houdt de belofte in van een historische doorbraak in de kosten en gevolgen van energieopwekking en gebruik, en zo ook van een duurzame economische omwenteling. Maar vrije energie blijft ook omgeven door vragen. Alle reden om de vinger aan de pols te blijven houden.

Meer lezen:

Ervin Laszlo: Het Akasha-veld

Lynne McTaggart: Het Veld

Jan Wiecherink: Ontheemde Zielen Ontwaken

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Reacties: (6)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. david thijsseling schreef:

  goeie dag ik kwam mij in groep 3 gemaakte brandstofloze auto na jaren ontwikkelingopleg en inovatie in all ze simpelheid promoten voorleggen

  en in all ze simpelheid werkt het zo

  accu,s de de auto laten rijden tot het toertal van het draai meganisme van de aggegaat berijkt is de aggegaat die zelf op het draai moment van de wielen staat ,hoeft enekel de toeren te behalen om de elec motor te voorzien van stroom .

  de elec motor haalt natuurllijk vele grotere km dan de toeren van de aggegaat .

  dus accu tot toerental aggegaat . elec motor veder, die voorbij het toeren draai moment van de aggegaat gaat vrije energie

  wat ken je met all die vrije km energie doen

  het op rollers zetten en in de vrije km het huis ken voorzien van stroom vrije energie bij davidthijsseling bouwer

  met hakken over de sloot

  aggegaat als pulse sar condensator bron ,elec moter verder amp op wielen en draaimoment

  hakke hakke tuf tuf weg zijn zijn

 2. Twee inzichten die er toe doen:
  1) Vrije energie bestaat helaas niet. Er is altijd technologie (en dus geld) nodig om het te winnen.
  2) Geen enkele vorm van energie kan men winnen zonder energie (en dus geld) te steken in het winningsproces.

 3. Peter Polder schreef:

  Ik vind vrije energie vooral een voorbeeld van Post Petroleum Disorder. De idealistische hoop dat er een geheimzinnige technologie is die maakt dat we niets hoeven doen aan onze energieverslaving. Beter nog, we kunnen met deze nieuwe drugs onze verslaving nog verder opvoeren, nog meer gebruiken.
  Tot nu toe heeft nog niemand ergens onder onafhankelijk gemonitorde lab condities aan kunnen tonen dat dit werkt. En dan is het makkelijk om dat af te schuiven op duistere machten die je tegen houden… maar misschien werkt het gewoon niet. Zelfs als het ooit gaat werken dan zullen we eerst alle energieinfrastructuur moeten gaan vervangen. Dat kost meestal een jaar of 50. Die hebben we niet meer. Voor 2060 zijn zowel de grondstoffen crisis als de klimaatcrisis te zeer uit de hand gelopen. We moeten er nu iets aan doen, en dat betekend met de technologie die we nu op de plank hebben liggen en kunnen opschalen. En dat betekend ook dat we vooral, voor tenminste die genoemde 50 jaar fors moeten krimpen in ons energiegebruik.

 4. VAN DEN BOGAERT JOANNES schreef:

  In verband met “koude fusie” gebaseerd op atoomtransmutatie van Ni met waterstof (H) tot koper (Cu) vestig ik uw aandacht op het gebruik van negatieve waterstofionen (H-) zoals uitgelegd in het artikel “Cold Fusion Catalyst” op de blogwebsite e-Cat Site nu gefusioneerd met “Cold Fusion Now”. Door gebruik van negatieve waterstofionen wordt de Coulomb barrière overwonnen en wordt een koperisotoop verkregen met massa-defect.

 5. H.S.van Trotsenburg schreef:

  Het gebruik van de zogenaamde vrije energie, Tesla is er niet voor niets mee gestopt, zal voor het leven op aarde grote gevolgen hebben.

  Zij maakt namelijk gebruik van de levenskrachten , de etherkrachten, de Chi, de Ki, of welke naam er ook aan gegeven werd en wordt.

  Er is geen sprake van dat er altijd hetzelfde aanbod van levenskrachten is. De (jaar)bewegingen van de zon , de bewegingen van de maan, het van stijgen en dalen in de dierenriem, en het dichterbij en verder weg komen, bepalen hoeveel levenskrachten er beschikbaar zijn.( zelfs de overige planeten spelen mee)

  Zodra de mensheid in haar egoïsme, deze levenskrachten “oogst” zal dat voor al het even op aarde gevolgen hebben. We zullen zien dat er een nog verdere vermindering van vitaliteit zal optreden, dan waar nu al sprake van is.

  In de bijbel wordt gesteld, nadat Adam en Eva van de boom van kennis “gegeten”hebben, dat we geen gebruik zullen mogen maken van de “Boom des levens”.

  Dit is precies wat het gebruik van vrije energie is.

  Het is te hopen dat dit misbruik van techniek niet tot stand zal komen.

 6. Ger Groeneveld schreef:

  E = m * c2, m = m0 + mk. m0 is de rust-massa en mk is de kinetische ‘massa’. Breng de temperatuur naar beneden en die kinetisch massa zal afnemen tot iets van de m0. Maar veel verder niet. Dan kan de spin energie nog verder afnemen (met een magneet) maar dat gaat ook maar tot een bepaald nivo en je krijgt verschijnselen als super-fluids en super conductivity. Atomen en elektronen werken dan fijn samen om zich als een ensemble in stand te houden.
  Die nulpuntsenergie onttrekken? Dat wordt lastig, een soort massa (als een zout) oplossen in energie bad (als zout in water). Zoals (mogelijk) bekend, als er geen moleculaire / nucleaire processen plaats vinden zal de temperatuur (maat van energie) van het bad dalen in plaats van stijgen. ‘Koude fusie’ gaat er van uit dat er nucleaire processen kunnen plaatsvinden: de som van de massa’s van een neutronen en protonen van He atoom is minder dan van de individuen. En massa verlies betekent dat energie is afgestaan. Plasma fusie is zoiets als een bijzonder hete koude fusie. Om er voor te zorgen dat de atomen dicht genoeg bij elkaar kunnen komen gebruikt LENR ‘magische’ materialen en ‘gewone’ fysica extreem sterke electro magnetische velden tezamen met een hoge temperatuur.
  Fysisch zijn LENR, nulpunts energie extractie, onmogelijke processen, tenzij A. Einstein, P. Dirac de Planck mis heeft geslagen.

  Als Dick nog een wat centen heeft kan hij die beter stoppen in energie-efficiënte ‘ouderwetse’ processen: Generatie van elektrische energie uit afval, biologische afval bij voorkeur (zodat de mineralen weer terug kunnen om meer groen te laten groeien), gebruik van ORC (gewoon Rankine proces maar dan met veel lagere temperaturen) draaiende op de afval warmte van elektriciteitscentrales, en, ze zijn er, micro-vergassings- oven werkend op het droge afval van een huishouden die gas/elektriciteit kunnen produceren.
  Nu nog een paar engineers die iets meer kunnen dan water koken alleen, zoals een wat zure (Engelse) professor vermelde na afwijzing van een plan voor een HR elektriciteitscentrale.

  P.S. ben bouwer van zulks (HR centrales) hier in Azie en kom om in de afval als brandstof. En stroom? ho maar! Te duur om op te wekken met dat pretpark aan diesels en fluitketel centrales .