vrije energieTerwijl Nederland in de ban is van het Energieakkoord en dreigende schaliegas exploitatie, vinden er ook ontwikkelingen in vrije energie plaats, die maar heel beperkt de aandacht van de media krijgen. Toch is er een groeiende interesse vanuit de maatschappij voor alle vormen van energie, die geen nadelen hebben voor mens en natuur. Terecht, want we kunnen ons niet veroorloven om extra kansen voor duurzaamheid te missen.

Vrije energie is energie, die je met vrije of gratis grondstoffen kan produceren. Daar horen dus wind-, water- en zonne-energie bij, maar ook toepassingen als nulpunt, plasma, LENR, waarbij veel minder duidelijk is hoe (en vaak ook of) de processen werken. Daarom worden deze projecten vaak als pseudowetenschap betiteld. Bovendien zijn ze met regelmaat omgeven door complottheorieën, die stellen dat de gevestigde belangen in de fossiele energie de ontwikkeling van vrije energie met hand en tand willen tegenhouden.

Een van de specialisten op dit gebied is Dick Korf.  Dick heeft altijd al een zwak gehad voor energiebesparing. Hij had al een hoog rendement CV-ketel toen het begrip HR nog helemaal niet bestond en hij bouwde zijn eigen windmolen met een diameter van maar liefst 6 meter, maar wel nádat hij eerst getest had of de elektriciteitsmeter ook ‘achteruit’ wilde draaien.

Dick Korf

Dick Korf

Over vrije energie zegt hij: “De aarde is de basis voor ons aller bestaan. Het kan toch niet zo zijn dat waar de aarde miljarden jaren over gedaan heeft dat wij dat in een paar honderd jaar verbrassen door het opstoken van alle voorraden aardolie, steenkool en aardgas? Daarbij komt nog dat de rendementen van deze verbranding en het gebruik ervan beschamend laag is (vaak minder dan 45%) waardoor het meer lijkt op buitenluchtverwarming dan op effectief en verantwoord gebruikmaken van de beschikbare (fossiele) brandstof”.

Toen het onderwerp nulpuntenergie een paar jaar geleden op zijn pad kwam stond Dick dan ook meteen open voor de mogelijke toepassingen ervan. Nulpuntenergie is een begrip dat afkomstig is uit de kwantumfysica. Dr. Harold Puthoff, professor aan de universiteit van Cambridge, wilde deze energie meten. De metingen werden uitgevoerd bij nul graden Kelvin, het absolute nulpunt in het universum, wat neerkomt op 273,15 graden Celsius onder nul. Bij deze temperatuur zou volgens de traditionele, Newtoniaanse fysica geen molecuul of atoom nog bewegen en er zou dus helemaal geen energie meer gemeten kunnen worden! Toch vond Puthoff wat hij noemde een ‘kokende heksenketel’ aan energie die vanaf dat moment de naam nulpuntsenergie (zero point energy) kreeg.

In tientallen experimenten probeerden uitvinders sindsdien ‘niet bestaande’ maar wel meetbaar aanwezige energie om te zetten in bruikbare vorm. Korf is inmiddels de hele wereld over gereisd op zoek naar die uitvinder die niet alleen een unieke vinding heeft gedaan maar deze ook tot een werkend, productierijp apparaat heeft ontwikkeld. Die bleken moeilijk te vinden. Veel projecten blijven steken in overspannen verwachtingen, niet alleen wat betreft prestaties, maar ook over financiële opbrengsten. Minstens zoveel projecten gingen kopje onder door een chronisch gebrek aan technische kennis.  En vermeende complotten van de gevestigde orde worden maar al te vaak als excuus gebruikt als geen werkend apparaat kan worden getoond. Toch lijken enkele projecten nu bijna zo ver te zijn.

Overigens gaat nulpuntenergie volgens mensen die zich diepgaand met het onderwerp bezighouden,  veel verder dan alleen het laten branden van een lamp. Het zou een energieveld kunnen zijn dat alle leven onderling verbindt en dat een brug slaat tussen spiritualiteit en wetenschap.

Vrije energie is ook nauw verbonden met de ‘Nieuwe Economie’, die aangeeft hoe we op een andere manier om kunnen gaan met geld, grondstoffen en menselijk kapitaal. Voorbeelden daarvan zien we inmiddels al overal ontstaan waar mensen zelf samen aan de slag gaan met de opwekking van zonne- en windenergie. Andere toepassingen van vrije energie zijn daar een logisch vervolg op.

Dick Korf streeft er naar om de financiële opbrengsten die uit de toepassing van deze vrije energie moeten gaan komen (die zomaar door de natuur gratis ter beschikking gesteld) weer ten goede te laten komen aan diezelfde natuur. Bij voorbeeld uit de verkoop van extra geproduceerde stroom uit vrije energie, die voor het gedeelte boven het eigen verbruik teruggevoed kan/mag worden in het elektriciteitnet. Zo kunnen behoorlijke bedragen vrijkomen die aangewend kunnen gaan worden voor diverse ideële doeleinden. Daarvoor heeft Dick inmiddels goede contacten opgebouwd met o.a. de Triodos Foundation in Zeist. Om dit alles te bundelen heeft hij de Stichting FreeEnergy4All opgericht, Vrije Energie voor iedereen!

Vrije energie houdt steeds meer mensen bezig en houdt de belofte in van een historische doorbraak in de kosten en gevolgen van energieopwekking en gebruik, en zo ook van een duurzame economische omwenteling. Maar vrije energie blijft ook omgeven door vragen. Alle reden om de vinger aan de pols te blijven houden.

Meer lezen:

Ervin Laszlo: Het Akasha-veld

Lynne McTaggart: Het Veld

Jan Wiecherink: Ontheemde Zielen Ontwaken

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws