like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Wat te doen als de hemel naar beneden valt (en salderen wordt afgeschaft)?

Van: op 11 mei 2014

zonnepanelen salderenWe moeten er niet aan denken, maar als de salderingsregeling voor eigen opwek van duurzame energie wordt afgeschaft, zitten een paar honderdduizend brave burgers in de penarie.

Particulieren met PV panelen op hun dak maken dankbaar gebruik van de regeling die in de Electriciteitswet van 1998 is vastgelegd en in 18 december 2013 is verruimd. Een vergelijkbaar systeem bestaat in vele landen en wordt Net-metering genoemd . Het komt er op neer dat de opgewekte stroom die je zelf op een bepaald moment niet nodig hebt en teruglevert aan het net, in mindering gebracht wordt op de door het net geleverde stroom op momenten dat je zelf te weinig produceert. Op jaarbasis wordt het aantal kWh teruglevering afgetrokken van het aantal kWh levering. Daardoor betreft de vergoeding niet alleen de kale energieprijs (ca 5- 7 cent/kWh) maar ook de energiebelasting (11,4 cent/kWh) en BTW ( 4 cent/kWh). Bij elkaar levert een kWh teruggeleverd dus ca €0.23 op. Net zo veel als een geleverde kWh kost. Vastrechtkosten zijn geen onderdeel van deze regeling.

Voor de hoeveelheid teruglevering die groter is dan de levering (over een jaar), kan de saldering niet meer worden toegepast, dan krijg je voor een kWh stroom hoogstens nog 5 – 7 cent afhankelijk van de energiemaatschappij.

Waarom zou de regering deze regeling afschaffen?

Sinds de kostprijs voor PV panelen drastisch is verlaagd, is het voor particulieren financieel aantrekkelijk om de investering te doen. Het aantal huishoudens met PV is het afgelopen jaar verdubbeld. VVD minister Kamp heeft echter laten doorschemeren dat hij niet kan garanderen dat de saldering mogelijk blijft. Daarmee heeft hij veel mensen ongerust gemaakt. Er zijn drie redenen waarom het zou kunnen stoppen.

1 Omdat de fiscus op het elektriciteitsverbruik van particulieren €2,7 miljard energiebelasting plus € 0,75 miljard BTW binnenkrijgt. Als alle 7 miljoen huishoudens al hun stroomverbruik met PV panelen gaan opwekken scheelt dat de overheid dus €3,5 miljard belastinginkomsten per jaar.

Op dit moment zitten we nog maar op ca 200.000 huishoudens, maar elk jaar komen er 100.000 bij. Het gaat nu dus nog maar om 0.1 miljard belastinggeld. Niet alle huizen zijn geschikt zijn voor PV panelen. Daarom zou het over 15 jaar hoogstens over €2 miljard minder belastinginkomsten kunnen gaan, maar toch.

2 Omdat de netwerkbeheerder geen constante spanning meer kan garanderen als er te veel wispelturige en overtollige zonnestroom op het net gedumpt wordt.

Als de helft van alle huishoudens in Nederland voldoende PV hebben voor het eigen gebruik, scheelt dat maximaal 10% op het totale stroomverbruik per jaar. Als er overdag surplus zonnestroom op het net komt, wordt dit voor een groot deel gecompenseerd doordat het verbruik door industriële grootverbruikers overdag groter is dan in de nacht. Zou de zon elke dag even veel schijnen dan zou er dus geen enkel probleem zijn. Er zal echter wel een groot verschil optreden tussen dagen met veel en dagen met weinig zon.

Dit probleem doet zich voorlopig niet voor omdat in ons land nog maar 0,6 % van het stroomverbruik door PV wordt opgewekt.Door aanbod van een veel grotere hoeveelheid zonnestroom uit Duitsland kan dat probleem echter wel af en toe ook in ons land optreden.

3 Omdat de energieleveranciers niet blij zijn met onze duurzame energie. Zonnestroom op het net levert de energieleverancier geen inkomsten op, maar juist verliezen. Juist als overdag de marktprijs voor energie het gunstigst is door veel vraag, wordt die vraag verminderd vanwege het aanbod zonnestroom. Dan zou de producent centrales moeten stilzetten. Kolencentrales kun je echter niet tijdelijk stilzetten en ook gascentrales leveren niets op als ze stil staan. Als de tarieven in de nacht laag zijn, moeten de centrales juist wel werken. Dit betekent dat de calculaties van stroomkosten herzien moeten worden. De klagende maatschappijen zullen druk uitoefenen op de regering om een eind te maken aan het stimuleren van zonnestroom.

Dit laatste probleem is nu al actueel en brengt een aantal grote concerns in de problemen.

Waarom zal de regering de regeling niet afschaffen?

Hiervoor bestaan verschillende argumenten:

1 Nederland is in internationaal verband overeengekomen om zich aan de (bescheiden) klimaatdoelstellingen te houden. Momenteel zijn windenergie, bio-energie (biogas en biodiesel) en overige hernieuwbare energie lang niet voldoende De totale bijdrage duurzame energie op het totale energieverbruik is momenteel ongeveer 5%, terwijl de doelstelling voor 2020 20% is. Als de helft van alle huishoudens duurzame stroom zou gebruiken, levert dat 1,3 % verduurzaming op het totale energieverbruik. Alleen de groeiende bijdrage van PV op particuliere daken is dus lang niet genoeg maar wel hard nodig om in combinatie met andere middelen het doel te halen.

2 De relatief hoge energiebelasting voor kleingebruikers is in 1996 als een Regulerende Energie Belasting ingevoerd om energiebesparing en verduurzaming te stimuleren. Dat gebeurde budgetneutraal in ruil voor vermindering van de inkomstenbelasting Nu dit werkt en vele mensen volop in PV investeren zou het van onbehoorlijk bestuur getuigen als de saldering om fiscale reden weer werd afgeschaft.

3 In Nederland is maar één politieke stroming, die met financiële steun uit de fossiele energiebranche het klimaatprobleem ontkent, en tegen verduurzaming van de energievoorziening is. Het ziet er naar uit dat deze groep nooit regeringsverantwoordelijkheid zal krijgen. Als over enkele jaren meer dan een miljoen huishoudens salderen, zal het politieke draagvlak voor afschaffing niet groot zijn.

4 Het is vrij gemakkelijk om het fiscale gat te dichten met een verhoging van de energiebelasting voor grootverbruikers. Grootverbruikers gebruiken 75 miljard kWh en betalen slechts 1 cent per kWh energiebelasting, terwijl de consumenten bij elkaar ca 25 miljard kWh gebruiken en zo’n 15 cent belasting per kWh moet betalen.. Een verhoging naar 4 cent/kWh voor de grootverbruikers is voldoende om weer 2 miljard binnen te halen.

Dit is echter een politieke keus die het bedrijfsleven niet zal omarmen en dus voor de VVD niet acceptabel is. Een geleidelijke verhoging met 0,2 cent per jaar gedurende 20 jaar zou wellicht wel politiek haalbaar zijn en is voldoende om het verlies door het stijgend aantal particuliere PV installaties te compenseren .

5 Door hogere energiebelasting voor bedrijven ontstaat geen onontkoombare lastenverzwaring, maar een sterke stimulans voor investering in duurzame energie en in energiebesparing. Daarmee kan de lastenverzwaring gemakkelijk worden gecompenseerd. Dit draagt bij aan het halen van de klimaatdoelstelling maar ook aan meer werkgelegenheid. Uiteindelijk levert die toename van investeringen en werkgelegenheid meer inkomsten aan de staat dan de energiebelasting.

6 De balans tussen productie en gebruik is ook te bereiken door grotere internationale netwerken, betere afstemming van productie en verbruik, opslag in accu’s van elektrische voertuigen, groeiende bijdrage van windenergie en energiebesparingsmaatregelen.

7 Door de vijf oudste kolencentrales te sluiten (volgens het energieakkoord van 2013) en moderne gasgestookte centrales als back up te gebruiken, zullen de energieleveranciers toch al een geheel andere kostencalculatie krijgen. De grote energieleveranciers doen er beter aan te anticiperen op een energietransitie dan deze tegen te willen houden. In plaats van kolencentrales te bouwen zouden zij bijvoorbeeld kunnen investeren in systemen voor grootschalige energieopslag. Dan zou het billijk zijn om geld te vragen voor het gebruik van het net als energiebuffer.

8 Uiteindelijk zal duurzame energie uit zon en wind goedkoper zijn dan elektrische energie uit centrales met fossiele brandstoffen. Nu al is in meer dan 87 landen stroom uit wind en zon voor de consument goedkoper dan stroom van fossiele centrales. Het is dus zinloos om de fossiele centrales de hand boven het hoofd te houden.

9 Nederland loopt nu hopeloos achter in de energietransitie. We missen een enorme markt van hoogwaardige technologische dienstverlening en producten als we niet meegaan.

10 Nederland wordt steeds afhankelijker van energie uit onbetrouwbaar buitenland. (Olie en gas) Ons eigen gas raakt binnen 20 jaar op. Een grotere onafhankelijkheid en zelfredzaamheid is zeer urgent.

11 Als de saldering wordt afgeschaft, zal de consument slimme wegen vinden om zijn eigen verbruik beter af te stemmen op de eigen productie, zodat een groter deel al direct vóór de meter gecompenseerd wordt. Bovendien zal de ontwikkeling van opslag in accu’s of in waterstof of andere energiedragers binnen 10 – 15 jaar zo goedkoop worden, dat de consument niet meer zo sterk van het net afhankelijk is. Afschaffing van de saldering zal dit sterk bevorderen en dus niet opnieuw belastinginkomsten opleveren.

12 Als saldering wordt afgeschaft zal Nederland zeer uit de pas lopen in vergelijking met omringende landen zowel als met de VS, Japan, Australië, China.

13 Na minister Kamp komt er hopelijk een minister die niet inzet op schaliegas, die inzet op energiebesparing in plaats van zo veel mogelijk gas verkopen, die grootverbruikers durft aan te pakken en die onze ambitie tot verduurzaming durft op te schroeven tot 100% in 2050. Kortom een minister die geeft om zijn kinderen en kleinkinderen.

Han Blok

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Opinie 

Reacties: (18)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. P. Lomito schreef:

  Blijkbaar is het niet opgevallen dat komende 2 jaar alle huishoudens een slimme meter krijgen om de salderingsmogelijkheid van bestaande draaischijfmeters te elimineren. Energiebedrijven lopen veel omzet mis door zonnepanelen en ook de overheid ziet honderden miljoenen aan belastinginkomsten (energiebelasting en BTW) verdampen…

  Het is dus niet de vraag of de salderingsregeling wordt afgeschaft maar wanneer. Mijn inschatting is dat dit zo snel als mogelijk gaat gebeuren, gezien de haast die men nu heeft met de uitrol van slimme meters. Minister Kamp heeft aangegeven dat de huidige salderingsregeling ongemoeid zal blijven tot 2018, zo rond die tijd zullen de slimme meters inderdaad wel grotendeels geplaatst zijn.

  Dit valt overigens nog steeds te voorkomen als huishoudens de slimme meter weigeren en zo de mogelijkheid om te salderen behouden. Helaas interesseert het de meeste mensen niet en laten zich wijsmaken dat de metervervanging verplicht is.

  Het valt dus te verwachten dat de salderingsregeling wordt afgeschaft per 01-01-2018. Wel belangrijk om te weten als je van plan bent te investeren in zonnepanelen.

  Overigens is dat geen reden om geen zonnepanelen te nemen, alleen is het verstandiger om nog even te wachten.

  De opmars van zonnepanelen is onstuitbaar, nu misschien nog alleen voor het afdekken van huishoudelijk stroomverbruik maar straks wordt vrijwel alle energieverbruik afgedekt, dus ook voor ruimteverwarming en warm tapwater (dmv warmtepomp) en voor elektrische fiets/auto.

 2. Theo schreef:

  De discussie over salderen is boeiend en ook belangrijk voor de toekomst.
  Er is alleen iets mis met het principe van salderen.

  Salderen gaat er van uit dat afgenomen stroom gelijkwaardig is aan geleverde stroom. En dat is niet zo.
  Stroom uit het stopcontact is altijd beschikbaar, zoveel als nodig is. De leverancier heeft de verplichting om voldoende stroom beschikbaar te hebben om aan de vraag te voldoen.
  Stroom uit een zonnepaneel wordt geleverd wanneer de zon voldoende schijnt. Als er meer vraag is wordt er niet meer zonnestroom geproduceerd, en als er weinig vraag is wordt de stroom toch het net op gestuurd. Dat is dus een heel ander product, en daar zou een andere prijs voor moeten gelden.

  Naarmate meer stroom uit zonlicht wordt aangeboden is er minder verband met de vraag, en dan zou de prijs dus omlaag moeten gaan.
  Onze overheid streeft naar een groeiend aandeel duurzame energie; dat zou tot gevolg moeten hebben dat de prijs van zonnestroom afneemt.

  Het huidige idee van saldering koppelt prijzen aan elkaar die met heel verschillende waarden overeenkomen. Dat zou losgekoppeld moeten worden om de prijsontwikkeling en de economie marktgericht te laten werken.

 3. Ron schreef:

  Eerst besparen, en dan van dat bespaarde geld zonnepanelen kopen.

  Er zitten zo ontzettend veel verborgen verbruikers in een huis. De waakvlam van een 15 jaar oude combi-ketel kost € 10 per maand. Een HR ketel kost per maand € 7 minder aan gas en € 3 minder aan elektriciteit IN DE ZOMER !!! Dat zijn al € 20 per maand. In de winter 12% minder gas. (Gecorrigeerd naar graaddagen, een getal dat samen met het gasgebruik een constante voor een huis als uitkomst geeft.)

  Er is voor een tweepersoons huishouden gemakkelijk 1600 kWh per jaar aan elektriciteit te besparen, en als je investeert nog eens 400 kWh extra.

  Mijn zonnepanelen waren dus al lang betaald voordat ze op het dak verschenen van een 2 onder een kap woning uit ’98. Nog niet de állerbeste isolatie, maar het gasgebruik is verbluffend laag. (De Essent stuurt een overzicht, wij stoken ónder het gebruik van een flatje…)

  Het gaat dus ook zonder subsidie en met het halve aantal panelen op een klein dak. Het vergt alleen wat discipline om toch maar alle boodschappen van de week in één koelkast te stoppen, en de andere zo veel mogelijk uit te zetten.

  Maar ja, als de Nederlander dit alles ook gaat doen, gaan de elektriciteitsmaatschappijen in één klap failliet en al de belasting die de staat mis loopt is ook niet goed.

  Ik koop nog een elektrische verwarming om in de winter mijn overschot aan stroom te gebruiken, waardoor er nóg minder gas op de teller staat. Een boiler is weer een te grote investering…

  Wat is Nederland toch krom…

 4. klaas schreef:

  Beste Ron,
  @: “dus goedkoper om in de winter je huis elektrisch te verwarmen + een elektrische boiler”

  Mooi voorbeeld waaruit blijkt dat het zonder die vreemde subsidies duurzamer en socialer kan. Verplicht de nutsbedrijven tot een bepaald toenemend % zon- en winderige. Daar betaalt iedereen voor, dus ook de grootverbruiker. Nu gaat de subsidie voor zon-pv naar gebruikers met eigen grote daken en voldoende spaargeld, weinig sociaal dus.

  Als je zorgt voor minder verbruik – besparen dus! – heb je in de winter – als zon-pv nauwelijks iets levert – minder nodig, dus minder CO2 uitstoot. Daar doen we het toch voor!
  Nu moet in de winter meer gestookt worden om aan de salderingsvraag te voldoen, inderdaad om elektrisch te verwarmen / stoken. Tamelijk zot en duur ook.

 5. Ron schreef:

  Beste Klaas,

  Onbeperkt salderen werkt het stroomgebruik net níet in de hand. Wij zijn begonnen met besparen en hebben daarna een zonne-installatie aangeschaft, gebaseerd op dát gebruik. (1850 kWh/jaar voor een 2-persons huishouden).
  Daarna ontdekten wij nog enkele grootgebruikers (o.a. ventilatie) waardoor ons gebruik nu 1500 kWh/jaar bedraagt. De resterende 350 kWh die de panelen leveren, werden afgelopen jaar nog inclusief belastingen gesaldeerd.
  Zoals het er nu uit ziet worden de 350 kWh nu zonder belasting gesaldeerd, waardoor ze goedkoper worden dan gas. Het is dus goedkoper om in de winter je huis elektrisch te verwarmen (met milieu-onvriendelijke stroom) of de extra kWh’s door een elektrische boiler te laten opstoken. (Hier ook al genoemd) Die boiler moet je dan, om het net niet te veel te belasten, laten opwarmen als je panelen genoeg leveren. De vraag is: Is dat zonder al te grote investering te “regelen”?
  Volgens mij is volledig salderen de beste oplossing, al wordt dat nu niet meer gedaan.

 6. Theo Jans schreef:

  Complimenten voor de heldere opsomming van voors en vooral tegens m.b.t. een eventuele afschaffing van de saldering van zelf opgewekte zonnestroom.

  De regeling, en subsidiëring in het algemeen, is niet ideaal maar voorlopig nog van groot belang om werkelijk duurzame opwekking van stroom een eerlijke kans in de markt te geven.
  Het is al vaak berekend en betoogd (door vele gerenommeerde en soms conservatieve instituten): fossiele energieopwekking werd en wordt grootschalig financieel ondersteund met belastinggelden.

  Er is dus geen sprake van een level playing field. De zo dringend gewenste duurzame energie opwekking kan onder deze omstandigheden niet werkelijk/eerlijk concurreren met de ‘fossielen’.

  Wat mij betreft mogen de subsidies weg, maar dan ook die rondom de gas- olie, steenkool, bruinkoolwinning.
  Dan blijkt energie uit zon, wind water opeens een stuk voordeliger.

  Daarnaast spelen uiteraard nog de kwesties rondom volksgezondheid en klimaatopwarming. Dit is in financiële termen moeilijk te vangen maar zou feitelijk ook verdisconteerd moeten worden in de prijs van (fossiele) stroom.
  Dduurzame stroom, met of zonder subsidie, kon zo bezien, nog wel eens een koopje blijken te zijn.

  Los daarvan: het klimaatprobleem moet hoe dan ook getackeld worden. Duurzame stroomopwekking vormt een belangrijk onderdeel van de oplossing. Fossiele stroom niet.
  Theo Jans

 7. Jacobine Weggen schreef:

  Geachte medemens,

  Betreft zonneenergie heb ik gevoeld dat het mogelijk is zonneenergie duurzaam op te slaan. Ik weet niet of deze kennis/technology al aanwezig/bekend is, maar mogelijk is het zeker. Er zou dan geen sprake meer hoeven zijn van saldering.

 8. klaas schreef:

  Han Blok,
  @: “zou het reëel vinden als je iets betaalt voor gebruik van het net als buffer”
  Mooi, maar dat betekent geen gratis salderen, waarbij anderen betalen voor het bufferen. Onbeperkt gratis salderen beloont meer dan gemiddeld stroomverbruik en remt juist besparing!

  Besparing is de goedkoopste en effektiefste wijze van CO2 vermindering. Vreemd dat hier zo weinig aandacht voor is, blijkbaar is minder CO2 onbelangrijk.
  Besparing kan door een hoger grootverbrui-kers tarief en een CO2 heffing zoals een kolenheffing, die met steun van de milieubeweging is afgeschaft. Veelzeggend die onverschillingheid voor CO2 uitstoot.

 9. Han Blok schreef:

  Klaas,

  Natuurlijk ben ik voor bezuinigingen, maar dan niet alleen bij de consument. Bezuinigen levert hetzelfde op als salderen. Vaak moet je er ook voor investeren en wel per kWh vaak minder dan in PV systemen. Uit de praktijk blijkt dat mensen met PV ook gaan bezuinigen. Zonder energiebelasting of heel weinig zoals voor de meeste bedrijven, wordt er niet door hen in PV of wind geïnvesteerd en ook niet bezuinigd.

  Gratis salderen moet blijven en zelfs uitgebreid worden naar bedrijven zodra die ook energiebelasting betalen. Geen belasting en geen kostprijs als je het ene moment teruggeeft wat je een ander moment koopt. Ik zou het reëel vinden als je iets betaalt voor gebruik van het net als buffer, maar dan moet daar ook iets tegenover staan. Een kolencentrale die overdag meer levert dan we nodig hebben vind ik geen bijdrage aan het bufferen. Als netbeheerders en energieleveranciers met elkaar meer buffering bieden, mogen ze er iets voor vragen. Nu niet.

 10. Rob Lobregt schreef:

  Momenteel zijn er al mogelijkheden om over te stappen op lokale opslag.

  De ontwikkelingen gaan nu steeds sneller omdat er internationaal steeds meer vraag naar komt

  Het moment dat we met zon en kleine windmolens onze energie opwekken komt snel dichterbij.

  Ook is het mogelijk om 100% nederlanse duurzame energie te kopen met certificaten

 11. klaas schreef:

  @Ignace Boreel, “Geloof in een circulaire economie van onderaf opgebouwd”
  – Zonder subsidie of de wens van heel goedkope energie, die nu de circulaire voorwaarden zijn?
  – Passen (zee)windmolens in die kleinschalige, lokale aanpak?
  – De levensduur van produkten wordt steeds korter, kan heel circulair zijn, maar blijft heel belasten.
  – Echt circulair bestaat, er is altijd ketenverlies.

 12. Ruben schreef:

  Mijn tip is om een electrische boiler te kopen als salderen wordt afgeschaft, en die aan te sluiten op de koudwateringang van je combiketel. Een electrische auto lijkt me ook wel wat.

 13. Dave schreef:

  de mensen dachten zeker goedkoper uit te zijn. Nee mensen, de staat blijft ALLES weghalen.

 14. We moeten duurzaam worden. omdat dat goedkoper is.
  Fossiele energiebedrijven hebben de kans gehad om ons duurzame stroom te leveren, 70% van ons vraagt om duurzame stroom, maar er wordt maar 4% opgewekt.

  Duurzaam is ook goedkoper dan fossiel, maar de verborgen en vaak toekomstige kosten die fossiel nu veroorzaakt, wordt hen niet toegerekend.

  De Delta commissie mag miljarden aan dijkverhogingen uitgeven, van geld dat burgers betalen en voor CO2 uitstoot die vooral bedrijven veroorzaken.

  Er sterven jaarlijks 18.000 Nederlanders door de fijn stof van verkeer en houtkachels in woonbuurten.
  Dat kunnen we voorkomen met elektrisch rijden en goed geïsoleerde huizen.

  Rijks ambtenaren die deze duurzame ontwikkeling willen afremmen, hebben in feite bloed aan hun handen.
  En ze jagen de maatschappij op onnodig hoge kosten.

  Stroom uit een eigen stukje windpark kost 2 tot 5 cent, voor het gezin dat dat stukje windpark betaalt heeft.
  Er wordt 6000 MW nieuw gebouwd. Dat is genoeg voor 3 miljoen gezinnen om hen goedkope stroom te laten opwekken. Zonder SDE subsidie.
  Het plan is dat bedrijven, commerciele windcowboys, die windmolens mogen houden, en daar dan met SDE winstmarges van ca 20% op maken, terwijl er in de exploitatie van windparken maar weinig ondernemerschap en risico zit. Want windmolens werken automatisch.
  Daarom moeten die 6000 MW aan windmolens in stukjes aan gezinnen verkocht worden. De gemiste energiebelasting moet dan maar af van die 10 miljard belasting korting die bedrijven elk jaar krijgen, voor hun fossiel energieverbruik

 15. Ron schreef:

  Salderen ís al veranderd op 1 januari 2014. Ik ben van mening dat het aantal kilowatt dat groen uitgewisseld wordt niet éxtra belast dient te worden. Wel het deel dat extra teruggeleverd wordt. De staat krijgt nu belasting van mijn buurman van door mij extra geleverde kilowatt. Dit is een prima regeling, maar zou ook niet meer veranderd moeten worden. Ook zou door de netbeheerder in de gaten gehouden moeten worden waar te veel installaties komen. Alleen een overschot belast het net. Zou het in een wijk uit de hand lopen, leggen die mensen die dan nog energie willen leveren de panelen maar op een ander dak.
  Wat ik niet denk dat gaat gebeuren is, dat de helft van Nederland energie gaat leveren.

  Als er in de particuliere sector meer gelet zou worden op energiegebruik, zou dat de helft kunnen schelen. Alles wat niet gebruikt wordt hoeft ook niet opgewekt te worden. En iedereen heeft een lagere energierekening. Om dat te compenseren qua inkomsten van de energiebedrijven en de staat wordt de stroom maar 10% duurder. De consument betaalt dan in plaats van elke € 100 nog maar € 55.

  Elektriciteitsprijs voor bedrijven omhoog? Er zou eens een onderscheid gemaakt moeten worden tussen bedrijven die verkwisten en bedrijven die elektriciteit echt nodig hebben. Voor mij geen tweede Aldel. Ook hier alles met beleid. Laat bedrijven energie besparen door zuinigere verlichting. Openstaande poorten in magazijnen bij het laden en lossen kan anders! Er is nog zo veel te bedenken, maar houd bedrijven als Aldel vrij. Er is al zo veel aan de hand wat dat betreft. Denk ook aan werkgelegenheid. (http://www.nu.nl/economie/3772952/chemiesector-vertrekt-europa-gasprijs.html)

  Nederland loopt inderdaad hopeloos achter. Er is veel te doen! Pakken we het met beide handen beet!

 16. Ignace Boreel schreef:

  Klaas komt nog uit het fossiele denktijdperk. In die tijd dachten mensen in centralistisch denken, paternalisme, de helpende overheid met haar maakbare wereld, zonder werkelijke zeggenschap voor haar onderdanen. De voorhoede heeft dat denkraam al een tijde geleden verlaten. Sluit je ook aan Klaas. Geloof in een circulaire economie die van onderaf opgebouwd wordt. Denk mee om hick ups die we ongetwijfeld hebben en nog tegen zullen komen te overwinnen.

 17. klaas schreef:

  @: “billijk om geld te vragen voor het gebruik van het net als energiebuffer”
  Tijd om gratis salderen te schrappen, helaas durft de schrijver dat niet voor te stellen.

  2. Grootverbruikers moeten zo wie zo zwaarder belast worden
  3. Energiebesparing – is de schrijver daarvoor? – wordt bevorderd door salderen te belasten
  4. Wie betaalt de balans door netverzwaring?
  5. Met belaste saldering bevordert zorgt de eigen opslag en belast minder het net.
  Voldoende argumenten om het onbeperkt, gratis salderen te stoppen.
  Met dit warrige en ontwijkende verhaal poogt de schrijver deze terechte keuze te ontlopen.

  @: “De balans tussen productie en gebruik is ook te bereiken door … groeiende bijdrage van windenergie en energiebesparingsmaatregelen”
  Onjuist, besparing verandert de (on)balans niet, windstroom versterkt juist de onbalans