woordenboek circulaire economie

Er gaan veel verschillende begrippen om in de circulaire economie. Om goed te kunnen werken en communiceren is het belangrijk om dezelfde taal te spreken. Daarom lanceert NEN het online Woordenboek Circulaire Economie, dat vrij toegankelijk is. Het bevat termen en definities op het gebied van circulaire economie die zijn vastgelegd in reeds bestaande afspraken (normen). Dit kunnen zowel Nederlandse als Europese en internationale normen zijn. Voor deze termen en definities is al een breed draagvlak.

De overheid heeft als doel gesteld dat de Nederlandse economie in 2050 helemaal circulair moet zijn. Het NEN-programma Circulaire Economie draagt bij om deze transitie mogelijk te maken. Onder meer door het maken van heldere afspraken voor circulaire onderwerpen en die vast te leggen in normen. Het maken van deze afspraken begint met het vaststellen van eenduidige termen en definities. Met het online Woordenboek Circulaire Economie ontsluit NEN gevalideerde termen en definities voor iedereen die met het onderwerp circulair bezig is of aan de slag wil gaan.

Zoeken in circulaire termen en definities

Zoeken in het Woordenboek Circulaire Economie kan via de zoekbalk of via het alfabet. Het resultaat toont de beschikbare termen met de definitie, eventuele opmerkingen, de oorspronkelijke bron en in welke norm de term is opgenomen. Een handige overzichtspagina geeft inzicht in welke circulaire normen en richtlijnen er al zijn. Deze normen en richtlijnen zijn ook de bron waaruit de definities zijn overgenomen.

Voor wie

Het Woordenboek Circulaire Economie is bedoeld voor iedereen die met het onderwerp circulair bezig is of aan de slag wil gaan. Het bevordert het gebruik van dezelfde termen en definities, want om aan een circulaire economie te kunnen werken is het immers belangrijk dat iedereen 'dezelfde taal' spreekt.

NEN en circulaire economie

Met steeds meer mensen op de wereld, wordt er ook steeds meer gebruik gemaakt van grondstoffen. Het gevolg daarvan is niet alleen schaarste, maar ook meer afval en een toenemende milieudruk. Het programma Circulaire Economie van NEN werkt in acht sectoren aan afspraken die het gebruik van grondstoffen terugdringen. Dat gaat bijvoorbeeld om het recyclen van grondstoffen, maar ook om een langere levensduur van producten, de mogelijkheid tot reparatie en hergebruik van producten en om het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws