Energietransitie kost miljarden per jaar

Van: op 5 april 2017 | 3 reacties | categorie: Nieuws

groenhypotheekHoe ambitieus is Nederland in het terugdringen van CO2? Dat is van belang, want de kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen hangen daar van af. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van  43 – 49%  in 2030.

Als er naar gestreefd wordt om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43 procent te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen de 1,6 - 2,6 miljard euro per jaar; als het doel wordt om 49 procent te reduceren, dan kunnen de kosten in 2030 oplopen tot 3,5 - 5,5 miljard euro per jaar. Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met ECN berekend. Emissiereductiemaatregelen in de industrie zijn relatief goedkoop, maatregelen bij woningen relatief duur. In de praktijk zijn er vele redenen waarom de kosten anders – en waarschijnlijk hoger – zullen uitvallen.

PBL en ECN hebben op verzoek van de ministeries van Financiën, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kosten van de energietransitie in Nederland in 2030 in kaart gebracht. Om bij te dragen aan het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs, moeten de broeikasgasemissies in Nederland in 2050 80 tot 95 procent lager zijn dan in 1990. Indien wordt uitgegaan van een tijdige en daarmee geleidelijke transitie, moet de uitstoot in 2030 met 43 tot 49 procent zijn gedaald.

 

Energietransitie kost 1,6 tot 5,5 miljard euro per jaar in 2030

PBL en ECN hebben de kosten van opties voor emissiereductie geanalyseerd. Op basis van deze opties zijn enkele pakketten van maatregelen samengesteld die leiden tot een emissiereductie in Nederland in 2030 van 43 tot 49 procent tegen de laagste kosten. De nationale kosten in deze pakketten komen in 2030 uit op 1,6 tot 2,6 miljard euro per jaar (bij 43 procent reductie) en 3,5 tot 5,5 miljard euro per jaar (bij 49 procent reductie). Dit zijn de kosten bovenop de kosten die al in het basispad worden gemaakt zoals in de Nationale Energieverkenning 2016 geschetst. Het betreft hier nationale kosten – voor de Nederlandse samenleving als geheel, ongeacht wie deze draagt – in het jaar 2030.

 

Potentieel van kosteneffectieve opties varieert per sector

Vooral in de industrie is een groot potentieel aan kosteneffectieve opties met relatief lage kosten of zelfs opbrengsten. De opties bij de elektriciteitsvoorziening, zoals wind op zee of CO2-opslag, bevinden zich in de midden-range van kosten. Opties bij het verkeer zijn of heel goedkoop (bijvoorbeeld het stimuleren van zuinige banden) of heel duur (zoals de kilometerheffing). De kosteneffectiviteit van opties in de landbouw varieert van gunstig tot gemiddeld. Ook liggen er mogelijkheden in het veranderen van grondgebruik, bijvoorbeeld van landbouw naar natte landbouw of natuur, of het vergroten van het bosareaal. Opties bij woningen en kantoren zijn tenslotte vrijwel allemaal relatief duur.

Goedkoop kan echter duurkoop zijn, als bij het nemen van maatregelen voor 2030 geen rekening wordt gehouden met de stappen die daarna nodig zijn om het einddoel in 2050 te behalen.

De uitkomsten van de berekeningen zijn een indicatie van de orde van grootte van de kosten, er zijn veel onzekerheden. Ook zegt de kosteneffectiviteit van een pakket van maatregelen niets over de uitvoerbaarheid ervan; zo kunnen relatief goedkope maatregelen stuiten op maatschappelijke weerstand. Daarnaast zal beleid op EU-niveau, zoals het EU-emissiehandelssysteem (ETS), ook een impact hebben op Nederlandse emissies en op Nederlandse reductiemaatregelen.

Het rapport is te downloaden van de PBL website.

 

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Molinero schreef:

  De bedragen die gemoeid zijn met het terugdringen van onze broeikasgassenuitstoot zijn natuurlijk niet mis, maar om alles in het juiste perspectief te zien is het ook nodig om te weten wat het zou kosten als we niets doen. Tenslotte zouden we ons dan moeten wapenen tegen de gevolgen van het opwarmende klimaat, zoals zeespiegelstijging, extreem weer, klimaatvluchtelingen, problemen met de voedselvoorziening, etc. De kosten daarvan zouden wel eens eens aanzienlijk hoger kunnen uitvallen!

 2. Duurzame Fred schreef:

  Het artikel geeft aan dat de transitie 5,5 miljzrd kan kosten. Ik denk dat er vele mensen zijn die dit artikle lezen. Is €5.5 miljar dat veel of weinig?

  Eerder hoorde ik iamand bij een verjaardag zich afvragen.:”Waarom doet de gmeente moeilijk om de nieuwe Kuip voor €169 miljoen moest bijdragen.” De nieuwe kuip kon zeker wel 63.000 toeschouwers van een zitplaatsje voorzien. Ik zei van mij mag je de kuip morgen bouwen als je een PL’tje van €40.000 regelt bij de bank. Dan kan morgen de heipaal de grond in. Hij dacht na, en ik zag dat ik van zijn vrouw de aandacht had gekregen. Als uw vrouw ook mee wilt moet zij ook een PL’tje gaan regelen. Zijn vrouw (werkte bij een bank) reageerde direct en ze zei “Je denkt toch niet dat wij dat gingen doen. Haar man is supporter van Feuenoord.

  Daarom is het beter om het bedrag van €5.5 miljard voor de transitiekosten te delen door 8 mijloen aansluitingen. En dan komt het neer op ongeveer €612,- per woning, winkel of bedrijf. Dan maakt dit artikel voor iedereen wat begrijpelijker, wat de impact dit voor ons kan gaan betekenen..

 3. Henk Daalder, Pak de Wind schreef:

  Of de energietransitie duur is of juist niet, hangt af van politieke keuzes.
  Die politiek heeft voorlopig gekozen voor SDE subsidie, alleen voor bedrijven. Zij krijgen elk jaar miljarden gratis geld, in 2017 13 miljard. In dit land betalen huishoudens dat geld.
  Bij ongewijzigd beleid, voortaan elk jaar 12 miljard SDE subsidie voor bedrijven, dan gaan burgers straks 17 cent per kWh subsidiekosten betalen.
  Het meeste geld gaat naar banken.
  Nu gebruikt een gezin ca 40000 kWh per jaar
  Straks komt daar ca 4000 kWh bij voor de elektrische auto, en 7000 kWh per jaar voor de warmtepomp.
  dat is 15.000 kWh per jaar en met 17 cent subsidiekosten is dat 200 EUR per maand.
  Dat is veel te veel.

  Stel dat er geen SDE subsidie is, of dat huishoudens dat niet betalen, omdat ze hun eigen stroom mogen opwekken met een kavel koop-windpark, stroom voor 2 cent per kWh, of 25 EUR per maand.
  Dat grote verschil wordt bepaald door de politiek en consumenten die de kans krijgen zelf een voordelige keus te maken

  Nu gaat er 12 miljard SDE naar bedrijven, en 0,08 miljard subsidie naar huishoudens.
  Daarmee zegt de Rijksroverheid en de politiek, dat burgers bestaan om bedrijven en banken rijk te maken, en dat dat zo blijft, zolang de energietransitie blijft haperen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Let op: alle reacties worden gemodereerd door de redactie en zijn derhalve niet direct zichtbaar. Reacties met een niet bestaand e-mail adres als afzender worden in geen geval geplaatst. Lees verder de huisregels.

*

code

Laatste nieuws

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Groningen start proef met waterstof maken uit groene energie

Ad van Wijk, hoogleraar toekomstige energiesystemen aan de TU Delft,  vindt dat Groningen een belangrijke rol moet gaan spelen in het onderzoek naar de duurzame productie van waterstof. Dat zien ze in Groningen wel zitten: Gasunie en EnergyStock willen binnenkort bij Veendam starten met de bouw van een grootschalige proefinstallatie voor het omzetten van duurzame […]

| 26 april 2017 | 0 Comments
Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Ook wetenschappers roepen Rutte op tot groene inkeer

Eerst waren er de ondernemers die de nieuw te vormen regering van Mark Rutte opriepen om toch vooral duurzaam en duidelijk te zijn. Nu doen dat 90 gerenommeerde wetenschappers in een open brief. Hoe lang gaat Rutte nog door met het weglachen van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen zijn kortzichtigheid?   Nederland fossiel Ons land […]

| 24 april 2017 | 0 Comments
Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

Nieuw: kieswijzer voor duurzame warmte

De nieuwe website duurzamewarmte .nl helpt huiseigenaren bij het kiezen van de juiste duurzame warmtetechniek voor hun huis. Met technieken als zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels of pelletkachels is het voor iedereen mogelijk om op een duurzame manier het huis te verwarmen en voor warm water te zorgen. Huiseigenaren weten vaak niet hoe deze technieken precies werken […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Plastic speelgoed wordt giftig door recycling van elektronica

Giftige stoffen uit gerecycled kunststof van elektronisch afval kunnen terechtkomen in speelgoed. Bij voorbeeld in de populaire Rubik ’s Cube. De in het speelgoed gevonden stoffen kunnen niet alleen het zenuwstelsel beschadigen maar kunnen ook gevolgen hebben voor de hersenontwikkeling van kinderen en jongeren in de groei. Ironisch, omdat de Rubik ’s Cube vooral ontworpen […]

| 23 april 2017 | 0 Comments
Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Shell bestuur wil aandeelhouders tegen duurzaam laten stemmen

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn. Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde. “We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt […]

| 20 april 2017 | 0 Comments
Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Tribunaal: Monsanto schendt mensenrechten en pleegt ecocide

Monsanto “past praktijken toe die een negatieve invloed hebben op het recht op een gezonde leefomgeving, het recht op voedsel en het recht op gezondheid. Bovendien heeft het gedrag van Monsanto een negatieve impact op het recht op vrijheid.” Dat oordeelt het Monsanto Tribunaal in haar rapport over de praktijken van de zadengigant. Het Monsanto-tribunaal […]

| 20 april 2017 | 1 Comment

Inzicht

De evolutie van geluk, deel 3

De evolutie van geluk, deel 3

Door de verslaving en de hunkering naar steeds maar meer, maakt materiële welvaart ons nooit echt tevreden. Ze biedt onvoldoende compensatie voor de vele sociale onzekerheden zoals het gemis aan een warme liefdevolle sociale omgeving, dreigend ontslag en werkloosheid, economische crises, verlies van inkomen door ziekte, verlies van een partner door scheiding of sterfte en […]

| 25 april 2017 | 0 Comments
Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

Poetsen aan de risico’s van de circulaire economie

De circulaire economie bestaat nog niet. We hebben nog geen economie waarbij de waarde van materialen wordt gemaximaliseerd en grondstoffenkringlopen worden gesloten. We gebruiken nog steeds meer materialen en grondstoffen dan de aarde kan reproduceren. Wat wel bestaat, en gelukkig ook in toenemende mate, zijn bedrijven die proberen grondstoffenkringlopen te sluiten door middel van de […]

| 23 april 2017 | 1 Comment
De evolutie van geluk, deel 2

De evolutie van geluk, deel 2

Omdat het BBP geen goede maat is voor welzijn en geluk moeten we waarschijnlijk meer naar de immateriële factoren kijken. Ook de immateriële factoren zijn de laatste eeuwen sterk veranderd. Voordat wij stedelingen werden, waren kleinschaligheid, intimiteit en sociale zekerheid gebaseerd op vertrouwen en geborgenheid binnen families kenmerkend. Het persoonlijke relatienetwerk omvatte behalve de geliefden […]

| 18 april 2017 | 0 Comments
Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Welke materialen zijn eigenlijk geschikt voor de Circulaire Economie?

Financieel voordeel kunnen behalen is een belangrijke reden voor organisaties om in de circulaire economie (CE) te stappen. Dit komt wederom terug in de interviews die we hebben afgenomen in het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de CE. Hoe het behalen van financieel voordeel past binnen de idee van de CE, waarin waardebehoud, waardeverhoging […]

| 18 april 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: