Energietransitie kost miljarden per jaar

Van: op 5 april 2017

Hoe ambitieus is Nederland in het terugdringen van CO2? Dat is van belang, want de kosten van de energietransitie die nodig is om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland terug te dringen hangen daar van af. In het licht van het Klimaatakkoord van Parijs is 80-95% CO2-reductie in 2050 nodig. Daarbij past een reductie van  43 – 49%  in 2030.

Als er naar gestreefd wordt om in 2030 de emissies kosteneffectief met 43 procent te hebben teruggebracht, zijn de kosten in 2030 tussen de 1,6 - 2,6 miljard euro per jaar; als het doel wordt om 49 procent te reduceren, dan kunnen de kosten in 2030 oplopen tot 3,5 - 5,5 miljard euro per jaar. Dit heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) samen met ECN berekend. Emissiereductiemaatregelen in de industrie zijn relatief goedkoop, maatregelen bij woningen relatief duur. In de praktijk zijn er vele redenen waarom de kosten anders – en waarschijnlijk hoger – zullen uitvallen.

PBL en ECN hebben op verzoek van de ministeries van Financiën, Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu, en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kosten van de energietransitie in Nederland in 2030 in kaart gebracht. Om bij te dragen aan het realiseren van het Klimaatakkoord van Parijs, moeten de broeikasgasemissies in Nederland in 2050 80 tot 95 procent lager zijn dan in 1990. Indien wordt uitgegaan van een tijdige en daarmee geleidelijke transitie, moet de uitstoot in 2030 met 43 tot 49 procent zijn gedaald.

 

Energietransitie kost 1,6 tot 5,5 miljard euro per jaar in 2030

PBL en ECN hebben de kosten van opties voor emissiereductie geanalyseerd. Op basis van deze opties zijn enkele pakketten van maatregelen samengesteld die leiden tot een emissiereductie in Nederland in 2030 van 43 tot 49 procent tegen de laagste kosten. De nationale kosten in deze pakketten komen in 2030 uit op 1,6 tot 2,6 miljard euro per jaar (bij 43 procent reductie) en 3,5 tot 5,5 miljard euro per jaar (bij 49 procent reductie). Dit zijn de kosten bovenop de kosten die al in het basispad worden gemaakt zoals in de Nationale Energieverkenning 2016 geschetst. Het betreft hier nationale kosten – voor de Nederlandse samenleving als geheel, ongeacht wie deze draagt – in het jaar 2030.

 

Potentieel van kosteneffectieve opties varieert per sector

Vooral in de industrie is een groot potentieel aan kosteneffectieve opties met relatief lage kosten of zelfs opbrengsten. De opties bij de elektriciteitsvoorziening, zoals wind op zee of CO2-opslag, bevinden zich in de midden-range van kosten. Opties bij het verkeer zijn of heel goedkoop (bijvoorbeeld het stimuleren van zuinige banden) of heel duur (zoals de kilometerheffing). De kosteneffectiviteit van opties in de landbouw varieert van gunstig tot gemiddeld. Ook liggen er mogelijkheden in het veranderen van grondgebruik, bijvoorbeeld van landbouw naar natte landbouw of natuur, of het vergroten van het bosareaal. Opties bij woningen en kantoren zijn tenslotte vrijwel allemaal relatief duur.

Goedkoop kan echter duurkoop zijn, als bij het nemen van maatregelen voor 2030 geen rekening wordt gehouden met de stappen die daarna nodig zijn om het einddoel in 2050 te behalen.

De uitkomsten van de berekeningen zijn een indicatie van de orde van grootte van de kosten, er zijn veel onzekerheden. Ook zegt de kosteneffectiviteit van een pakket van maatregelen niets over de uitvoerbaarheid ervan; zo kunnen relatief goedkope maatregelen stuiten op maatschappelijke weerstand. Daarnaast zal beleid op EU-niveau, zoals het EU-emissiehandelssysteem (ETS), ook een impact hebben op Nederlandse emissies en op Nederlandse reductiemaatregelen.

Het rapport is te downloaden van de PBL website.

 

Meer artikelen uit de categorie: Nieuws 


Reacties: (3)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Molinero schreef:

  De bedragen die gemoeid zijn met het terugdringen van onze broeikasgassenuitstoot zijn natuurlijk niet mis, maar om alles in het juiste perspectief te zien is het ook nodig om te weten wat het zou kosten als we niets doen. Tenslotte zouden we ons dan moeten wapenen tegen de gevolgen van het opwarmende klimaat, zoals zeespiegelstijging, extreem weer, klimaatvluchtelingen, problemen met de voedselvoorziening, etc. De kosten daarvan zouden wel eens eens aanzienlijk hoger kunnen uitvallen!

 2. Duurzame Fred schreef:

  Het artikel geeft aan dat de transitie 5,5 miljzrd kan kosten. Ik denk dat er vele mensen zijn die dit artikle lezen. Is €5.5 miljar dat veel of weinig?

  Eerder hoorde ik iamand bij een verjaardag zich afvragen.:”Waarom doet de gmeente moeilijk om de nieuwe Kuip voor €169 miljoen moest bijdragen.” De nieuwe kuip kon zeker wel 63.000 toeschouwers van een zitplaatsje voorzien. Ik zei van mij mag je de kuip morgen bouwen als je een PL’tje van €40.000 regelt bij de bank. Dan kan morgen de heipaal de grond in. Hij dacht na, en ik zag dat ik van zijn vrouw de aandacht had gekregen. Als uw vrouw ook mee wilt moet zij ook een PL’tje gaan regelen. Zijn vrouw (werkte bij een bank) reageerde direct en ze zei “Je denkt toch niet dat wij dat gingen doen. Haar man is supporter van Feuenoord.

  Daarom is het beter om het bedrag van €5.5 miljard voor de transitiekosten te delen door 8 mijloen aansluitingen. En dan komt het neer op ongeveer €612,- per woning, winkel of bedrijf. Dan maakt dit artikel voor iedereen wat begrijpelijker, wat de impact dit voor ons kan gaan betekenen..

 3. Henk Daalder, Pak de Wind schreef:

  Of de energietransitie duur is of juist niet, hangt af van politieke keuzes.
  Die politiek heeft voorlopig gekozen voor SDE subsidie, alleen voor bedrijven. Zij krijgen elk jaar miljarden gratis geld, in 2017 13 miljard. In dit land betalen huishoudens dat geld.
  Bij ongewijzigd beleid, voortaan elk jaar 12 miljard SDE subsidie voor bedrijven, dan gaan burgers straks 17 cent per kWh subsidiekosten betalen.
  Het meeste geld gaat naar banken.
  Nu gebruikt een gezin ca 40000 kWh per jaar
  Straks komt daar ca 4000 kWh bij voor de elektrische auto, en 7000 kWh per jaar voor de warmtepomp.
  dat is 15.000 kWh per jaar en met 17 cent subsidiekosten is dat 200 EUR per maand.
  Dat is veel te veel.

  Stel dat er geen SDE subsidie is, of dat huishoudens dat niet betalen, omdat ze hun eigen stroom mogen opwekken met een kavel koop-windpark, stroom voor 2 cent per kWh, of 25 EUR per maand.
  Dat grote verschil wordt bepaald door de politiek en consumenten die de kans krijgen zelf een voordelige keus te maken

  Nu gaat er 12 miljard SDE naar bedrijven, en 0,08 miljard subsidie naar huishoudens.
  Daarmee zegt de Rijksroverheid en de politiek, dat burgers bestaan om bedrijven en banken rijk te maken, en dat dat zo blijft, zolang de energietransitie blijft haperen

Laatste nieuws

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Kolenoverslag Amsterdam geblokkeerd door Code Rood

Ruim driehonderd mensen blokkeren sinds 9:30 uur zaterdagochtend (24 juni) de kolenoverslag in de haven van Amsterdam. Met deze menselijke blokkade, CODE ROOD, trekken zij een grens tegen klimaatverwoesting door de fossiele industrie. Door de blokkade kan er geen kolen worden aan- en afgevoerd van de OBA Bulk Terminal. De overslag is stilgelegd.    De […]

| 24 juni 2017
Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Onderwijs netwerken gaan samen voor duurzaam MBO

Om het beroepsonderwijs in Nederland verder te verduurzamen, verenigen Duurzaam MBO, Het Groene Brein Roots, Katapult en de coöperatie Leren voor Morgen zich in een gezamenlijk netwerk. Het beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is een enorm tekort aan opgeleide mbo’ers, zo bleek recent uit onderzoek van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en uitkeringsinstantie […]

| 23 juni 2017
Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Ook meerderheid van rechts Nederland wil meer duurzame energie

Een overgrote meerderheid van de CDA-, VVD- en D66-achterban vindt dat Nederland meer gebruik moet maken van duurzame energie. Van de CDA-stemmers wil 80% meer duurzame energie, bij VVD en D66 is dat 83%. Van de ChristenUnie-achterban, de partij die nu aansluit bij de onderhandelingen, vindt 86% dat Nederland meer gebruik moeten maken van duurzame energie. […]

| 22 juni 2017
Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Duurzaamheid in de Boardroom beschrijft de groene uitdaging van topmanagers

Maandagmiddag 26 juni 2017 om 16.00 uur wordt in de Nieuwe Poort te Amsterdam het boek ‘Duurzaamheid in de Boardroom’ gepresenteerd. Een boek over ‘brede waardecreatie’ door bedrijven, uitgerekend in een tijd van berichten over dreigende vijandige overnames van bedrijven die expliciet zijn in hun duurzaamheidsambities en van losbarstende discussies over de dominante aandacht voor […]

| 22 juni 2017
Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Nuon Solar Team begint seizoen met een wereldrecord

Het Nuon Solar Team heeft 882 kilometer in twaalf uur tijd afgelegd  met zonne-raceauto Nuna. Daarmee zetten de studenten van de TU Delft op de langste dag van het jaar een nieuw wereldrecord neer tijdens de eerste zonnerace ooit op Nederlandse bodem. De race tegen de klok werd gereden op de testbaan van de RDW […]

| 22 juni 2017
Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

Goudketen start samenwerking voor verantwoord goud

De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden hiervoor het Convenant Verantwoord Goud. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Een eerste concreet […]

| 20 juni 2017

Inzicht

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking, hoe pak je dat aan

Belastingontwijking is hot. De enquêtecommissie fiscale constructies doet haar best de bulk van de ijsberg boven water te krijgen. Het puntje daarvan kwam tevoorschijn in de uitgelekte administratie van de Mossack Fonnseca in Panama. De Curaçaose trustadviseur Gregory Elias werd daarin volgens het Financieele Dagblad 312 keer genoemd. Op de vraag wat hij vond van […]

| 22 juni 2017
Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Rotterdamse ondernemer in de bres voor olijfboeren met 1000 jaar oude bomen

Een paar jaar geleden maakte de Rotterdamse ondernemer Michiel Drijver kennis met het bijzondere leven van Spaanse olijfboeren. In het zuidelijke Andalusië maken ze hun heerlijke, pure olijfolie. Hij werd geraakt door de denkwijze van de boeren, hun werkwijze en hun manier van leven: eerlijk, traditioneel en met respect voor de natuur. In Andalusië staan […]

| 20 juni 2017
Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook kleinere bedrijven kunnen direct inkopen bij boeren

Ook het midden- en kleinbedrijf kan rechtstreeks producten afnemen van boeren en hun organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten. De vraag naar agrarische producten uit Afrika, Azië en Latijns Amerika groeit sterk. Directe samenwerking met kleinschalig opererende boeren biedt Nederlandse bedrijven toekomstige leveringszekerheid.     Deze conclusie viel te beluisteren tijdens het Sustainable Sourcing Event, dat […]

| 13 juni 2017 | 0 Comments
Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Ons geldsysteem en het milieu (deel 1)

Weinig mensen zullen een verband leggen tussen ons geldsysteem en het milieu, vooral wat betreft de aanpak van de milieuproblemen waar onze maatschappij zich voor geplaatst ziet. Dat komt omdat vrijwel iedereen ons geldsysteem als een gegeven beschouwt, niet als iets wat veranderd zou kunnen en moeten worden. Weinig mensen realiseren zich hoe nieuw geld “gemaakt” […]

| 11 juni 2017 | 0 Comments

Deze website wordt mede mogelijke gemaakt door: