deltaplan circulaire economie statiegeld op spijkerbroek

Onze planeet wordt bedreigd door een verkeerd geloof in een verkeerd geformuleerde groei. De term 'economische groei' kan uitsluitend een toename van de welvaart betekenen, maar wordt vaak ten onrechte gelijkgesteld aan productiegroei die juist schade aan het milieu kan toebrengen. Het cijfer van het standaard nationaal inkomen (NI) of het bruto binnenlands product (BBP) is bruikbaar voor vele doeleinden maar ongeschikt voor het milieubeleid.

Dit nieuwe (Engelstalige) boek ontwikkelt het begrippenkader van het Milieuduurzaam Nationaal Inkomen (mDNI). De term “duurzaamheid” is zo uitgehold dat het beter is om te spreken over milieu-duurzaamheid. Het mDNI is het maximaal bereikbare productieniveau, gegeven de technologie van het berekeningsjaar, waarbij de vitale gebruiksmogelijkheden (milieufuncties) van de niet door de mens gemaakte fysieke omgeving beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. Om milieuduurzaamheid te kunnen beoordelen moeten zowel NI als mDNI tegelijkertijd, naast elkaar, worden bekeken. De afstand eΔ = NI – mDNI geeft de relevante informatie over de bereikte milieuduurzaamheid. Berekeningen voor Nederland voor 1990-2015 tonen dat het begrippenkader in de praktijk werkt: eenproof of concept.

Nationale statistische bureaus over de hele wereld krijgen het advies deze informatie voor hun eigen land te gaan verstrekken, zodat beleidsmakers overal ter wereld gebruik kunnen gaan maken van belangrijke informatie over de nationale economieën en het mondiale milieu.

Econoom dr. Roefie Hueting (1929) was hoofd van de afdeling Milieustatistieken bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Elektrotechnisch ir. Bart de Boer (1947) past systeemanalyse toe op milieukwesties en milieuduurzaamheid.

Waardering voor het werk van Hueting

Nobelprijswinnaar Economie Jan Tinbergen (1980): “Hueting heeft naar mijn inzicht geheel terecht de schaarste van het milieu opgevat als iets dat niet buiten maar juist binnen het economisch denken valt.”

CBS Directeur-Generaal Ruud van Noort (2000): “Het gedachtegoed van het DNI is uit het CBS (Hueting) voortgekomen. Het CBS is daar trots op.”

Roefie Hueting: “We zien geen andere auteurs met dezelfde aanpak. Dit boek presenteert daarom een benadering die uniek is. Het werk dat hier is gedaan, is nog niet eerder gedaan. De aanpak is heel logisch en de uitkomsten zijn niet moeilijk te begrijpen of uit te leggen. Het gaat om een kwestie waar we allemaal over praten. Het gaat ook om iets dat gedaan moet worden: namelijk zorgen voor goede informatie die in alle landen van de wereld nodig is.”

Lees of bestel hier het boek

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws