like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws
INLOGGEN

Duurzaam opgewekte energie groeit, aandeel zon steeds groter

Van: op 30 januari 2017

zonnerace nuon teamIn de najaarsronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie 2016 (SDE+) hebben in totaal 2.197 projecten een subsidiebeschikking ontvangen. Een groot deel van het budget  is naar aanvragen gegaan in de categorieën bij- en meestook van biomassa, zon en wind op land. Opvallend is het grote aantal projecten voor zonne-energie, met maar liefst 2047 het hoogste aantal ooit.

De SDE+ stimuleert duurzame energie tegen de laagst mogelijke kosten. Voor de SDE+ is in het najaar 2016 voor bijna  € 11,5 miljard aan aanvragen ingediend. Er was 5 miljard beschikbaar. Dit is te lezen in de brief over de stand van zaken op het terrein van  hernieuwbare energieproductie die minister Kamp vandaag naar de Kamer heeft gestuurd.

Minister Kamp: “Om de transitie van fossiele energie naar duurzame energie te ondersteunen is de Stimuleringsregeling Duurzame Energie een van de belangrijkste instrumenten. Ik ben blij te zien dat nu ook zonne-energie een steeds groter deel van de beschikte projecten uitmaakt. De meest geproduceerde en voordeligste vormen van duurzaam opgewekte energie zijn nu nog verschillende toepassingen van biomassa en windenergie. Omdat steeds meer verschillende technologieën voordelig beschikbaar komen, zoals zonne-energie, zal dat veranderen. Het hoge aantal projecten aan zonne-energie dat nu een positieve beschikking heeft ontvangen, is illustratief voor deze ontwikkeling.”

 

Zoveel mogelijk duurzame energie voor zo laag mogelijke kosten

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. Zo is met de tenders wind op zee voor de windparken Borssele, de kostenreductie van 40% die in het Energieakkoord was voorzien voor 2023, al in 2016 gehaald.

Er worden vooraf geen budgetten per techniek bepaald, maar alle toegestane technologieën dingen op basis van kostprijs mee naar een deel van het budget. Dit betekent dat projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit. Overigens is het moment dat de projecten in productie zijn,  pas het moment waarop ze SDE+-subsidie ontvangen.

In totaal is er met de SDE+ rondes, inclusief wind op zee vanaf 2008 tot en met de najaarsronde 2016 in totaal voor 25.314 projecten subsidie toegekend. Ongeveer 28% van deze projecten, is inmiddels gerealiseerd. 55% van de projecten is in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 17% van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken. Sommige van deze projecten hebben in latere rondes opnieuw een subsidiebeschikking aangevraagd en gekregen. Dit betreft veelal projecten in de categorieën geothermie, biomassa en zonnepanelen.

 

Beschikte projecten per techniek najaarsronde 2016

Techniek Aantal beschikte projecten Totaal beschikt bedrag
(x €1 mln)
Totaal beschikt vermogen (MW) Beschikte jaarlijkse productie (PJ)
Biomassa bij- en meestook 3 2.099,3 784,8 14,4
Zon PV 2.047 987,9 970,7 3,3
Wind op land 79 745,4 299,2 3,5
Biomassa warmte en WKK 42 622,9 138,8 3,3
Biomassa gas 6 443,7 94,8 2,7
Geothermie 1 63,3 18,3 0,4
Zonthermie 17 13,9 17,3 0,0
AWZI/RWZI 1 6,4 1,5 0,0
Totaal 2.197 5.000 2.331,8 27,7

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: maex, Nieuws

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws
 

Comments (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Robert schreef:

    @Jan. Dat gaat natuurlijk niet werken. SDE+ heeft als voordeel dat voor de minste kosten het meest wordt opgewekt. De partijen die geen subsidie krijgen zijn de partijen die het meest nodig (denken te) hebben om op te wekken. Dus schoenmaker houd je bij je leest.

  2. Jan Stelwagen schreef:

    De SDE+ subsidie deugt niet omdat slechts de helft van het aantal aanvragen subsidie krijgt. Dit geeft de wel subsidie ontvangers een concurentie voordeel ten opzichte van de geen subsidie ontvangers. Tevens verschillen de subsidie bedragen bij gelijke installaties omdat men voor een bepaald subsidie bedrag dient in te schrijven.

    Hoe moet het dan wel? Verzamel in een jaar alle subsidie aanvragen. Tel het aantal wattpieks op. Deel de pot subsidie door het aantal wattpieks. Keer aan iedere aanvrager eenmalig subsidie uit zodra het pv systeem in bedrijf gaat. Wordt het pv systeem binnen 15 jaar ontmanteld dan dient de subsidie terug terugbetaald te worden. Zo krijgt iedere aanvrager subsidie en wordt het plaatsen van zonnepanelen extra gestimuleerd. Stel ook geen minimum eis aan de grote van het pv systeem want vele kleintjes maken ook een grote.