like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Duurzaamheid en Letselschade 

Van: op 26 juni 2020

letselschade
De uitspraak dat een ongeluk zomaar kan gebeuren kennen de meeste mensen wel. Toch lijkt niet iedereen zich altijd bewust van de risico's die men bijvoorbeeld op het werk of in het verkeer kan lopen. Vaak komt het besef pas op het moment dat zich een ongeluk voordoet of mensen geconfronteerd worden met een ongeval in de directe omgeving. U staat bij het bepalen van de schade na een ongeluk echter nooit alleen.

Wat is Letselschade?

Hoewel gelukkig lang niet iedereen ervaring met het onderwerp letselschade heeft, komt het toch met regelmaat voor dat mensen slachtoffer worden van een ongeluk en hier vervelende gevolgen van ondervinden. Wanneer er gesproken wordt over ongevallen dan is deze categorie erg breed. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bedrijfsongeval of een aanrijding, maar ook om een situatie waarin u gebeten wordt door een (huis)dier dat niet van u is. Met betrekking tot de mogelijke negatieve gevolgen gaat het om verschillende typen klachten. Het kan in dit kader concreet gaan om fysieke klachten waardoor iemand zijn of haar beroep niet meer kan uitoefenen, maar ook om psychische problemen die tot gevolg kunnen hebben dat het slachtoffer niet meer de oude wordt en hierdoor financiële en emotionele schade oploopt.

BES LED

Het berekenen van Letselschade

Het is doorgaans niet eenvoudig om als slachtoffer direct met de andere partij te onderhandelen over de letselschade. In dit kader speelt het uiteraard mee dat u beide direct betrokken partijen bent. Echter, ook het berekenen van de precieze omvang van de schade is niet eenvoudig en vraagt om expertise. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u direct na een ongeval of misdrijf al extra kosten moet maken voor medische behandelingen. Ook deze kosten moeten natuurlijk worden meegerekend. Enkele regelmatig voorkomende posten bij letselschade zijn: misgelopen inkomsten, medische kosten, kosten voor openbaar vervoer, kosten voor hulp bij huishoudelijk werk en de vergoeding van schade aan een voertuig of andere bezittingen (denk aan beschadigde kleding, elektronische apparatuur etc.).

Letselschade en Duurzaamheid

Zoals tegenwoordig op diverse terreinen in de maatschappij al gebruikelijk is, wordt er ook binnen de wereld van letselschade steeds meer rekening gehouden met het thema duurzaamheid. Oplossingen worden niet altijd meer gezocht in korte termijn voorstellen en enkel financiële genoegdoening. Er kan, indien dit de wens van het slachtoffer is, ook worden gekeken naar de gevolgen op de langere termijn en het effect van de schade op de milieuvriendelijke levensstijl van het slachtoffer. In dit kader kan er bijvoorbeeld gedacht worden aan schade in de vorm van het feit dat iemand zijn duurzame levensstijl wel moet aanpassen omdat hij of zij het niet langer fysiek kan opbrengen om te lopen of te fietsen en door de ontstane situatie verplicht is om met de auto naar het werk te gaan. Vaak lopen slachtoffers in dienst bij duurzame werkgevers in deze gevallen ook nog aantrekkelijke fietsvergoedingen mis, hetgeen extra schade kan betekenen.

Advies over Letselschade

Wanneer u te maken heeft met letselschade of vragen heeft omtrent dit onderwerp is het raadzaam om contact te leggen met een ervaren juristenbureau. De experts van het juristenbureau kunnen samen met u de situatie inschatten en een eerste berekening maken van de mogelijke omvang van de letselschade. In de meeste gevallen is het advies en de berekening van de letselschade voor slachtoffers vrij van kosten. Dit is mogelijk omdat in Nederland de aansprakelijke verzekeraar de juridische kosten van het slachtoffer moet dekken. Tijdens het contact met het juristenbureau kunt u ook aandacht besteden aan het onderwerp duurzaamheid. De adviseur zal met u doorspreken wat het bureau op dit gebied voor u kan betekenen en welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het verhalen van de schade die kan worden gerelateerd aan initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Meer artikelen uit de categorie: Info

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws