zembla biomassa

Het rapport:The Data Speaks, van het initiatief duurzame handel IDH, toont verontrustende cijfers over duurzame import van Europa. Ondanks beloften om per 2020 ontbossing door soja, palmolie en tropisch hout productie te stoppen, kopen Europese bedrijven nog altijd massaal soja, palm olie, cacao en hout in waarvoor (vaak illegaal) tropisch regenwoud is gekapt. IDH dringt aan op negen acties van overheden en bedrijven om ontbossing door productie van onduurzame tropische producten te voorkomen en boeren een beter inkomen te bieden.

Binnen Europa doet Nederland het relatief goed. Ruim 80% van de geimporteerde soja is hier verantwoord, tegenover 22% voor heel Europa. Palmolie import is voor88% verantwoord en ruim 65% van al het tropisch hout komt hier uit duurzaam beheerde bossen, tegenover 28,5% voor heel Europa.

groenopladen generic keuzehulp

Uit het rapport The data speaks blijkt dat met name de duurzame marktvraag in Zuid-Europa alarmerend achterblijft. Zo was er in Spanje en Portugal naar verantwoorde soja vrijwel geen vraag, terwijl de twee landen samen goed zijn voor 30% van de totale Europese import.Het marktaandeel verantwoorde soja voor heel Europa blijft mede daardoor steken op een schamele 22% en tropisch hout op 28.5%.  Palmolie doet het relatief beter met 74% verantwoorde import.

Groei duurzame import blijft achter

Daan Wensing, programmadirecteur bij IDH:“De groei van verantwoorde import gaat bij lange na niet hard genoeg. De Europese industrie loopt dramatisch achter op schema. Bedrijven, overheden, banken en NGOs moeten de handen ineenslaan. We moeten economische drijfveren creeren om duurzaam te produceren en natuurgebieden te beschermen. De marktvraag naar duurzame grondstoffen speelt daarbij een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat als alle vraag in Europa duurzaam is dan hebben miljoenen boeren daar baat bij en kunnen we ontbossing in hotspots aanzienlijk verminderen.”

Deze week organiseert de Amsterdam Declaration Partnership (ADP) de International Sustainability week 2019. Tijdens deze week komen de deelnemende landen Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italie, Nederland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk bijeen om over duurzame productie en handel van onder andere palmolie, cacao en soja te overleggen met bedrijven en overheden van producerende landen.De deelnemende landen streven door samenwerking met alle betrokken stakeholders naar ontbossingsvrije productie.

Initiatief Duurzame Handel brengt wereldwijd bedrijven, producenten, overheden en NGOs bij elkaar om samen investeringsplannen voor duurzame productie van tropische grondstoffen te realiseren. Het rapport The data speaks, presenteert naast data over de import van palmolie, soja, tropisch hout en cacao, ook negen acties om ontbossing door productie van bovenstaande tropische producten te voorkomen en boeren een beter inkomen te bieden.

Negen acties

Daan Wensing: “We hebben negen acties geformuleerd op basis van onze ervaringen en best practices in o.a. Indonesie, Brazilie, Ghana en Ivoorkust, die bedrijven, banken, overheden en NGOs helpen om samen ontbossing door tropische grondstoffenproductie te stoppen en het levensonderhoud van boeren te verhogen. 

Volgens het Global Forest Watch report (mei 2019) is sinds 2002 ruim 3.6m hectare tropisch regenwoud gekapt, een gebied ter grootte van Belgie, en neemt de snelheid van ontbossing nog ieder jaar toe. Ongeveer 80% van het verlies van tropisch regenwoud wordt veroorzaakt door landbouw.

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws