euDe Europese Commissie heeft haar voorstellen voor het nieuwe energie- en klimaatbeleid voor 2030 gepubliceerd. Deze zijn de inzet van de discussie met de lidstaten op de top van 20-21 maart 2014. Op basis van deze resultaten hoopt de nieuwe Commissie bij het begin van haar mandaat met concrete wetgevende voorstellen te komen.

De hoofdelementen uit dit pakket zijn

  • Een bindend streefcijfer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40%,
  • Een bindend EU-wijd streefcijfer voor hernieuwbare energie van 27%,
  • Een wetgevingsvoorstel voor de versterking van het huidige ETS-systeem (EU-emissiehandelssysteem),
  • En een nieuw beheersysteem op basis van nationale energieplannen om de doelstellingen te bereiken.

De richtlijn inzake energie-efficiëntie wordt pas later dit jaar herzien.

“Dit pakket wil nieuwe doelstellingen formuleren die ambitieus zijn maar realistisch om onze energievoorziening te verzekeren en ons concurrentievermogen te verbeteren en dat op een duurzame manier, waarbij Europa opnieuw een leidende rol op zich neemt in het mondiale energiedebat” zo luidt het persbericht.

Reacties

"Door geen nationale doelstellingen voor duurzame energie in 2030 voor te stellen laat de Europese Commissie een grote kans liggen om groen, groei en banen te stimuleren." Dat stelt CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij (energie) in reactie op de plannen van de Europese Commissie voor een nieuw energie- en klimaatpakket voor 2030. "Allereerst is het voorgestelde Europese doel van 27% duurzame energie in 2030 niet bijzonder ambitieus. Bovendien zal het lidstaten onvoldoende aanzetten om werk te maken van de energietransitie.”

De EWEA, de Europese Wind Energy associatie, zegt: “ Ze komen met deze afgezwakte doelstelling, terwijl uit hun eigen cijfers blijkt date en doel van 30% hernieuwbare energie maar liefst 560.000 extra banen zou opleveren in Europa, de economische groei zou versterken en miljarden zou kunnen besparen aan gebruik van fossiele energie. Bovendien negeert de Commissie het Europarlement, dat eerder deze maand al voor een doel van 30% hernieuwbare energie in 2030 stemde.”

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout noemt de voorstellen van de Europese Commissie "Een klap in het gezicht voor de groene economie, fossiele bedrijven kunnen tevreden zijn." GroenLinks stelt vast dat de Commissie en Raad van ministers steeds vaker hun oren laten hangen naar de gevestigde orde van fossiele industrie waardoor groene innovaties en efficiënte technologieën moeilijk van de grond komen.

Eickhout: "De Europese Commissie laat vandaag haar politieke kleur zien: rechts conservatief. Ze lijken te kiezen voor een renaissance van olie, schaliegas en kernenergie in plaats dat de weg wordt vrijgemaakt voor de nieuwe, groene industriële revolutie die nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken."

De gepresenteerde voorstellen schieten op alle fronten tekort. Ondanks dat vooruitstrevende bedrijven als Unilever ijveren voor meer ambitie dreigt het Europese beleid op klimaat en duurzame energie tot stilstand te komen. "De voorstellen worden gedicteerd door de fossiele industrie."

De voorbeelden zijn talrijk:
- Het streefdoel van 27% duurzame energie in 2030 is een lachertje: niet-bindend en niet meer dan business-as-usual.
- Energiebedrijven kunnen doorgaan met zoveel mogelijk energie verkopen omdat verplichtingen voor energiebesparing uitblijven.
- Schaliegas wordt bevoordeeld omdat bestaande milieuwetgeving niet van toepassing is op schaliegasboringen.
- Oliebedrijven kunnen in hun handjes knijpen aangezien toekomstige verplichtingen om de uitstoot van brandstoffen te verminderen van tafel lijken.

Ook op klimaatgebied doet de Commissie een stap terug en schroeft in haar voorstel ambities terug. De CO2-markt blijft daardoor tot ver na 2030 overspoeld met een overschot aan uitstootrechten. Het voorgestelde doel van veertig procent minder uitstoot is voor GroenLinks al ondermaats, maar door het overschot aan CO2-uitstootrechten zal de facto de uitstoot met slechts 33 procent verminderen. "Dat is veel te weinig om klimaatverandering tegen te gaan en onvoldoende om innovatie te stimuleren," aldus Eickhout. "De Commissie zadelt toekomstige generaties op met grote problemen."

GroenLinks roept premier Rutte op om deze voorstellen niet te accepteren en tijdens de Europese top in maart ambitie te tonen. De Nederlandse regering zou voor die tijd een bindend duurzaam energiedoel voor 2030 moeten omarmen om opkomende technieken zoals wind op zee een duwtje in de rug te geven.

Schaliegas

De Commissie publiceerde tevens een aanbeveling over schaliegas. Fracking is een technologie die nog niet vervat zit in de huidige wetgeving. De Commissie zet daarom de volgende basisvoorwaarden uit:

  • er moeten impact assessments en publieke raadplegingen gehouden worden,
  • de resultaten hiervan worden door de lidstaten aan de EU gestuurd, die alle informatie zal publiceren, zodat iedereen op de hoogte blijft, ook van de situatie in andere (naburige) lidstaten.

Energiedebat in Nederland

Op 30/01 organiseert de Vertegenwoordiging een publieksdebat in Groningen over energie in aanwezigheid van Max van den Berg en Bas Eickhout. Akshay Patki zal namens de Europese Commissie een toelichting geven bij dit energie- en klimaatpakket.

Lees hier het volledig persbericht en achtergrondinfo van de EU  

Bijna iedereen voelt de crisis, ook wij bij Duurzaamnieuws. Een groot deel van onze inkomsten is weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want als dit voorbij is wordt een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen om er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. - Hier kun je lid worden. - En hier kun je doneren.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
Team Duurzaamnieuws