like duurzaamnieuws op facebook
volg duurzaamnieuws op twitter
zoeken op duurzaamnieuws

Gemeenten hebben sterke Rekenkamer nodig

Van: op 13 september 2015

geldOf het nu gaat om de bestuurlijke chaos in Alkmaar, om het faillissement van Langedijk en de daaruit voortvloeiende kaalslag in het publieke domein, of om de noodsprongen van Heerhugowaard met het gehandicaptenvervoer, overal was de democratisch gekozen gemeenteraad bij aanwezig. En liet het gebeuren. Een goed functionerende en onafhankelijk opererende rekenkamer had veel onheil kunnen voorkomen. En Langedijk is een mooi voorbeeld voor heel Nederland.

Sinds 2006 dient iedere gemeente een eigen rekenkamer of rekenkamerfunctie te hebben. Indien een gemeente kiest voor de ‘’rekenkamerfunctie’’ kunnen daar ook raadsleden lid van zijn. In de HAL-regio heeft Langedijk zo’n rekenkamerfunctie. Hetzelfde geldt voor Bergen. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft nu de 2e Kamer op 7 juli 2015 geschreven dat hij de huidige rekenkamerfunctie wil afschaffen. Langedijk en Bergen kunnen hierover een brief van de minister verwachten. Tegelijkertijd wil hij stimuleren dat er meer gemeenschappelijke reken- kamers worden gerealiseerd en dat de kwaliteit van hun onderzoek wordt verbeterd. In zijn brief van 7 juli geeft de minister ook aan dat de noodzaak tot controle door decentralisaties alleen maar is toegenomen en dat daarvoor voldoende budget noodzakelijk is. Bureau Berenschot heeft in een onderzoek voor BZK vastgesteld dat gemeenten steeds minder uitgeven aan rekenkameronderzoek. En waarschijnlijk ook (niet onderzocht) steeds minder aan accountantscontrole.

De Burgerrekenkamer Langedijk, opgericht in 2012 omdat Langedijk een rekenkamer geheel ont- beerde en al jaren in financieel zwaar weer verkeerde, juicht het standpunt van de minister toe. De Burgerrekenkamer voegt er aan toe dat burgers, indien zij dat willen, toe moeten kunnen treden tot de rekenkamer. In een gesprek met projectmedewerkers van BZK op 28 augustus 2015 heeft een uitgebreide delegatie van de Burgerrekenkamer benadrukt dat burgers een rol willen en moeten kunnen spelen in het toezicht op de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het ge- voerde beleid en de besteding van publiek geld. Hún geld.

Via het project Democratic Challenge  verzamelt, bundelt en ondersteunt BZK lokale democratische vernieuwing. Het concept van de Burgerrekenkamer leent zich voortreffelijk voor landelijke uitrol en BZK heeft daarvoor op 28 augustus haar steun toegezegd. In diverse gemeenten wordt inmiddels nagedacht over het instellen van een Burgerrekenkamer. Het idee wordt ook omarmd door belang- rijke bewegingen als Nederland Kantelt en Next Level Democracy. De Burgerrekenkamer Langedijk adviseert de raden van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk na te denken over een gemeenschap- pelijke rekenkamer en daar de Burgerrekenkamer bij te betrekken.

Lees meer over: ,

Meer artikelen uit de categorie: Inzicht

Bijna iedereen voelt de crisis en Duurzaamnieuws behoort tot de organisaties waar de pijn meteen steekt. Een heel groot deel van onze inkomsten is plots weggevallen en we vallen buiten de steunmaatregelen. Toch gaan we door, want ook dit gaat voorbij en dan is een duurzame opbouw harder nodig dan ooit. Kun jij ons meehelpen er doorheen te komen? Word dan lid, of help ons met een donatie. Dat kan hier.

Alvast bedankt - en blijf gezond!
 

Reacties: (2)

Trackback URL | Comments RSS Feed

 1. Dick van Elk schreef:

  De gemeenten hebben integere burgers èn integere politici en bestuurders nodig. De check and balance functie vooraf (integriteit) kost veel minder/is alleen mogelijk wanneer iedereen betrouwbaar is. Dat geldt ook voor provincies, rijk, EU en VN. De gemeenschappelijke mores gaat voor de gemeenschappelijke baat uit…jammer voor de markt; goed voor de gemeenschap…

  Natuurlijk is niet iedereen betrouwbaar. Wel bijna iedereen. Zeker wanneer betrouwbaar de handelingsnorm is. Onbetrouwbaarheid (oa iets anders doen dan je zegt) moet worden bestreden. En dat doe niet per definitie via de geldrekenkamer; mogelijk beter via de normenrekenkamer…

 2. Duurzame Fred schreef:

  Dat is zeker waar. Echter de rekenkamer moet ook iedereen kunnen horen. Dat is niet altijd het geval. In Rotterdam heeft de rekenkamer aangegeven dat het riool flink wat geld bij moet. Eén partij heeft in haar verkieziingsprogramma aagegeven dat de lasten niet omhoog in de komende 3 jaar niet omhoog gingen. Het eind is zoek bij deze Rotterdamse partij?

  Wat ik persoonlijk raar vind is dat de politiek mag bepalen waarin onderzocht mag worden? Hoe zot is dat?
  Laat de rekenkamer haar werk doen, zonder enige bemoeienis van de politiek. Die lopen alleen maar in de weg.